ترجمه درس شش زبان تخصصی عبدالرضا تالانه

عاملات تجاری از سرمایه گذاری بسیاری از دارایی های مختلف ، بدهی ، و حقوق صاحبان سهام برای افزایش و یا کاهش در طول یک دوره خاص شودکه از جزئیات این معاملات به راحتی در دسترس و آماده اظهارات های دوره مالی به راحتی، اثرات معاملات باید در موقع و منظم ثبت شده است در واقع حسابداری با استفاده از دو کتاب به عنوان مثال، به طور کلی مجله و معین) در معاملات کسب و کار سازمانی ضبط است
این مرحله از حسابداری حسابداری نامیده می شود برای درک این مرحله  نیاز به دانستن چه مجلات و حسابداری و چگونه آنها استفاده می شود و نیاز با بدهی و مورد اطمینان بودن یا حکومت باشد آشنا شوید .

 

حسابداری و معین
حساب در کمتر از یک دستگاه است که در آن معاملات فردی از یک کسب و کار ثبت هر حساب یک ورق کاغذ دارای سطر و ستون را به نوشتن شویددارای سه بخش است عنوان ، که نشان می دهد چه در این حساب ثبت و به دو ستون یا فاصله ها را برای ضبط افزایش می یابد یا کاهش می یابد از یک آیتم است که از لحاظ پول در حساب ثبت می کند

از این فرم ساده حساب که ما استفاده از آن برای نشان دادن شناسه (شماره) تصویرگری به نام حساب T به دلیل شباهت خود را به حرف T
با این حال شما باید به یاد بیاورید که حساب واقعی متفاوت است.
در اینجا یک حساب T نشان داده شده است.همانطور که می بینید دو طرف حساب به ضبط یا کاهش یا افزایش میدهد بسته به نوع عنصر حساب نشان دهنده است.

دهی و اعتبار
سمت چپ از حساب و سمت راست نامیده می شوند سمت بدهی و طرف های اعتباری بود.صرف نظر از عنوان حساب مقادیر وارد شده در سمت چپ حساب بستانکار به حساب به نام و حساب کمک به توان مقدار وارد شده بر روی سمت راست نامیده می شوند اعتبارات و حساب شده است گفت : به اعتبار.

قوانین اعتباری و بدهی
قوانین بدهکاری و اعتبار ممکن است بیان می شود که نسبت به معادله حسابداری و به فرمت ترازنامه است قوانین برای درآمد و هزینه ها در ارتباط این عناصر به حقوق صاحبان سهام صاحب بر اساس شده است
قواعد بدهکاری و اعتبار برای شش گروه از حساب های زیر ارائه شده است

تعادل طبیعی از حساب
قوانین بدهکاری و اعتبار و تعادل طبیعی انواع مختلف حساب خلاصه زیر وارد نمایید.این را باید در ذهن نگه داشته شود که طرف حساب دریافت کرده است که افزایش می یابد، تعیین کننده تعادل طبیعی است.
توجه داشته باشید که عقب نشینی و حساب هزینه بعنوان بستانکار ثبت افزایش به دلیل افزایش این حساب نشان دهنده کاهش در حقوق صاحبان سهام صاحب.

نمودار در حسابداری

نمودار حساب، لیست حساب های معین که از پیش شماره به اجازه نمایه سازی آسان و برای استفاده به عنوان منابع است به طور کلی حساب در جدول حساب در همان نظم آنها در ترازنامه و از لحاظ درآمد ، ارائه شده ظاهر می شود. سفارش :حساب های دارایی، بدهی حساب، صاحب حساب های حقوق صاحبان سهام به دنبال حساب های درآمد و هزینه فقط به خاطر داشته باشید

حسابداری دوگانه 

قوانین بدهکاری و اعتبار طراحی شده به طوری که در هر معامله مقدار مساوی از بستانکار و اعتبار ثبت شده است.پایه و اساس این برابری معادله حسابداری است. بیشتر در سمت چپ معادله، توسط بستانکار ثبت شده در حالی که افزایش در سمت راست معادله توسط بستانکار ثبت می شود در حالی که افزایش در سمت راست معادله توسط اعتبارات ثبت شده است. این سیستم است که اغلب گفته می شود : حسابداری دوگانه است.

روزنامه
تمام معاملات تجاری را به طور مستقیم در حساب معین هرگز ثبت شده است. در واقع، در یک سیستم حسابداری و مستغلات هر یک از معاملات کسب و کار در ابتدا در یک کتاب به نام مجله ثبت است.بستانکار و تغییرات اعتبار حساب در حساب های معین وارد شده پس از معاملات در مجله ثبت شده اند. این مجله است که گاهی اوقات به نام کتاب ورودی اصلی از آن است که حسابداری ثبت شده است که در آن برای اولین بار ثبت معاملات. 

روزنامه عمومی

بسیاری از انواع مختلف از مجلات ممکن است توسط شرکت های تجاری استفاده می شود.تعداد و انواع مجلات توسط یک شرکت تجاری خاص مورد نیاز است بر اساس ماهیت عملیات و حجم معاملات در شرکت شده است.ساده ترین نوع مجله است که فقط دو ستون پول است، یک مجله عمومی نامیده می شود و ممکن است آن را برای تمام انواع معاملات مورد استفاده قرار گیرد.قطعه ای از یک صفحه فرم مجله به طور کلی زیر نشان داده شده است.

انتقال
هر مقدار ذکر شده در ستون بدهی از مجله است با ورود به آن در سمت بستانکار حساب معین و هر یک از مقدار ذکر شده در ستون اعتبار مجله در سمت اعتباری از یک حساب معین ارسال شده در نوشته شده است. این فرایند انتقال بستانکار و اعتبارات به صورت مجله به طور کلی به حساب معین است که به نام انتقال.

وقتی که یک مقدار مجله فرم معین به حساب مناسب، شماره صفحه را از حساب در ستون LP مجله نوشته شده است. LP مخفف صفحه معین.صفحه از مجله نیز در ستون JP حساب معین در کنار به مقدار ارسال شده نوشته شده است. این به عنوان ارجاعات متقابل نامیده می شود. به عنوان مثال مجله فوق نشان می دهد که مقدار 10000 دلار به حساب سرمایه در صفحه 45 در معین و اگر ما می تواند شماره 2 به عنوان صفحه مجله در حساب سرمایه در کنار به مقدار نوشته شده دلار 10000 باید وجود داشته باشد.

تراز آزمایشی

توازن جلسه یا جلسات دادگاه در یک جدول دو ستون که فهرست نام و توازن در نظم که در آن از همه حساب آنها معین شده است ظاهر می شوند. توازن بستانکار در ستون سمت چپ و تعادل اعتباری در ستون سمت راست دست ذکر شده است.هدف از تهیه یک تعادل محاکمه در واقع تا اطمینان حاصل شود که امیدی به حساب با تعادل های اعتباری است. بنابراین بالغ بر دو ستون تعادل درباره جلسه یا جلسات دادگاه باید به توافق برسند. تعادل مربوط به محاکمه یک پایگاه برای تهیه صورتهای مالی است.

 

 

 

 


مطالب مشابه :


زبان تخصصی حسابداری ؛ عبدالرضا تالانه

این مطلب مربوط به درس (english for the student of accounting ) زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه میباشد .
زبان تخصصی درس 3

در این قسمت لغات تخصصی مهم درس ۳ از کتاب زبان تخصصی حسابداری (عبدالرضا تالانه) جهت استفاده
Lesson 26 - Managerial Accounting

متن، ترجمه و فایل صوتی دروس جلد دوم کتاب زبان تخصصی حسابداری (عبدالرضا تالانه)
ترجمه درس شش زبان تخصصی عبدالرضا تالانه

تازه های حسابداری - ترجمه درس شش زبان تخصصی عبدالرضا تالانه - جدیدترین مطالب- دانلود
ترجمه دروس کتاب زبان آقای تالانه

قابل توجه دوستان گرامی: ترجمه ۱۰ درس از کتاب زبان تخصصی رشته حسابداری- آقای عبدالرضا تالانه
ترجمه درس چهارم زبان تخصصی عبدالرضا تالانه

موضوعات مرتبط: ترجمه زبان تخصصی تالانه ، ترجمه کامل کتاب زبان تخصصی حسابداری
Lesson 23 - Corporations

متن، ترجمه و فایل صوتی دروس جلد دوم کتاب زبان تخصصی حسابداری (عبدالرضا تالانه) 1) voting, 2
مطالعه صحیح زبان تخصصی

متن، ترجمه و فایل صوتی دروس جلد دوم کتاب زبان تخصصی حسابداری (عبدالرضا تالانه)
ترجمه درس bookkeeping در زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه دانشجویان حسابداری

mechatproject - ترجمه درس bookkeeping در زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه دانشجویان حسابداری - این
ترجمه دروس "زبان تخصصی حسابداری" نوشته آقای عبدالرضا تالانه

کانون مشاوران کنکور تضمینی - ترجمه دروس "زبان تخصصی حسابداری" نوشته آقای عبدالرضا تالانه
برچسب :