متن نیایش ویژه مراسم صبحگاهی مدارس

خداوندا خداوندا خدایا

تویی برتر تویی یکتا خدایا

منم بنده تویی مولا خدایا

توهستی آفریننده خدایا

تویی غفار و بخشنده خدایا

دل از مهر تو آکنده خدایا

الهی حق پیغمبر(ص) آمین

به آل پاک آن سرور آمین

نگهدار امت و رهبر آمین

تو ای معبود بی‌همتا آمین

نما یاری مرا مولا آمین

بگیر دستم در آن دنیا آمین

مران ما را از این درگاه آمین

 

 

 

 

خداوندا خداوندا...............خدایا                     تويي برتر ، تويي يكتا..........خدایا

منم بنده تویی مولا.......... خدایا                     تو هستی آفریننده............خدایا

تویی غفار و بخشنده .......خدایا                     دل از مهر تو آکنده..............خدایا

الهی حق پیغمبر..............آمین                      به آل پاک آن سرور............. آمین

نگهدار امت و رهبر............آمین                      نما یاری و یار من................آمین

که شد آموزگار من...................آمین

 

روز شنبـه

­* خدايا ، ما را در درس خواندن كوشا بگردان ........................................................( آمين )

* خدايا ، وحدت بين مسلمين را مستحكم تر بفرما  ............................................. (آمين )

* خدايا ، ديدگان ما را از زشتی ها و خيانت بپوشان ............................................. (آمين )

* خدايا ، به ما توفيق عمل به علم خويش مرحمت بفرما ..................................... ( آمين )

* خدايا ، توفيق پيروی از فرامين و دستورات خود را بر ما عطا كن ........................ ( آمين )

* خدايا ، پيوند قلبی ما را به مسلمانان روز به روز مستحكم تر بفرما ..................... ( آمين )

روز يكشنبـه  

­* خدايا ، پيوند محبّت و مودّت ما را  به اهل بيت پيامبر (ع) مستحكم بفرما ...........( آمين )

* خدايا ، ما را شكرگذار نعمت زبان و بيان قرار بده ............................................. ( آمين )

* خدايا ، زندگی ما را در پرتو آيات روشن و مقدس قرآن سعادتمند بگردان ............( آمين )

* خدايا ، به ما توفيق پاسداری از خون شهيدان و ادامه راهشان عطا بفرما .........( آمين )

* خدايا ، ما را قدردان نعمت والای آموزگاران خوبمان قرار بده   ............................( آمين )

* خدايا ، زبان ما را به صدق و درستی در گفتارمان گويا ساز ................................( آمين )

  روز دوشنبـه

­* خدايا ، محبّت صالحان را كه نعمتی بزرگ است بر ما عنايت بفرما ..................... ( آمين )

* خدايا ، ما را قدردان نعمت والای آموزگاران خوبمان قرار بده ............................. ( آمين )

* خدايا ، اُنس و آشنايی ما را با قران كريم، بيشتر بگردان ................................... (آمين )

* خدايا ، چشم عبرت بين و پندآموز به ما عنايت بفرما ......................................... ( آمين )

* خدايا ،به معلمان ودانش آموزان و طالبان علم شوق تحصيل و كوشش ،عنايت فرما...(آمين )

* خدايا ، ما را توانايی عبادت كردن تو را عطا بفرما ...............................................(آمين)

روز سـه شنبـه

­* خدايا ، معلمان متعهد و دلسوز ما را توفيق بيشتر بفرما .................................. ( آمين )

* خدايا ، دلهای ما را به يكديگر مهربان تر بگردان ................................................( آمين )

* خدايا ، دلهای مارا به نور قرآن و اهل بيت پيامبر(ع) روشنتر بخش.....................( آمين )

* خدايا ، ايمان ما را به خودت تقويت بفرما .........................................................( آمين )

* خدايا ، ما را قدرشناس پدر و مادر و آموزگاران خود قرار ده ............................. ( آمين )

* خدايا ،زبان ما راچنان استواری بخش كه هميشه راست بگوييم و حقيقت را بيان كنيم (آمين)

 روز چهـارشنبـه

­* خدايا ، ما را توفيق پيوند و الفت با خويشاوندان و نزديكان عنايت بفرما ..............( آمين )

* خدايا ، ما را با كرامت آشناتر بگردان ............................................................. ( آمين )

* خدايا ، تواضع و فروتنی را ، راه و روش ما قرار بده ....................................... ( آمين )

* خدايا ، عشق و مهرت را در دلهای ما افزون تر بفرما .................................... ( آمين )

* خدايا ،دوستی بين ما وآل محمد (ع) را بيش از پيش مستدام بفرما................( آمين )

* خدايا ، ما را به پاسداری از خون شهدا موفق بدار ....................................... ( آمين )

روز پنـج شنبـه  

­* خدايا ،محبت خود را چنان در دلهای ما بيفكن كه از صميم دل تو را دوست بداريم ... ( امين )

* خدايا ، نيروی بدنی ما را درمسير رضای خويش قرار بده .......................................( امين )

* خدايا ، توفيق پيروی از دستورات قران را به ما عنايت بفرما ...................................( امين )

* خدايا ، مقام شهدای ما را برتر و متعالی تر بگردان .............................................. ( امين )

*خدايا،به معلمان و همچنين پدرو مادرمان سلامتی و توفيق روز افزون عنايت بفرما...( امين )

 

 


مطالب مشابه :


نیایش صبحگاهی

اندکی صبر سحر نزدیک است - نیایش صبحگاهی - آسمان ِ چشم ِ تو آیینه ای کیست؟؟؟
متن نیایش ویژه مراسم صبحگاهی مدارس

طرح كلاسی - متن نیایش ویژه مراسم صبحگاهی مدارس - محتویات آموزشی - طرح كلاسی
دعایی صبحگاهی مدارس

سبزوار خداداد فروزنده - دعایی صبحگاهی مدارس - بسم الله الرحمن الرحیم * خدایا بر محمد و آلش
دعا وسرود مراسم صبحگاهی

همکلاسی ها 5 - دعا وسرود مراسم صبحگاهی - نمونه سوال -طرح درس مدارس راهنمایی تیز هوشان .
برنامه ريزي مراسم صبحگاهي

مراسم صبحگاه که در مدارس به مدت 15 دقیقه قبل از ورزش صبحگاهی یک کار دیگر گروهی بوده که اگر
فهرست دعای صبحگاهی روزها :

فعالیتهای پرورشی مدارس - فهرست دعای صبحگاهی روزها : - راهنمایی مربیان و معاونان پرورشی در
دعای صبحگاهی

كنگان طنز - دعای صبحگاهی - - كنگان طنز با شروع کار مدارس ٬دانش آموزان باید هر روزصبح سر صف
برچسب :