××سیستماتیک گیاهی

رشته های کشاورزی ن فهرست تیره های گیاهی اکولوژی گیاهی بیوشیمی گیاهی تاکسونومی خاستگاه گروههای گیاهان رده‌بندی گیاهان ژنتیک گیاهی گیاهان داروئی گیاهان زراعی پیش درآمد تقسیمات جهان گیاهی نکاتی در مورد رده بندی و نامگذاری پوشش گیاهی ایران اصول کلی کاشت،داشت،برداشت شناخت محیط رشد راهنمای شناسایی مرحله به مرحله گیاهان فرهنگ اصطلاحات جدول طبقه بندی زیست شناسی آنچه به اینجا پیوند دارد... صفحه اصلی زیست شناسی خانه زیست شناسی علوم طبیعت > زیست شناسی (cached) -------------------------------------------------------------------------------- خانه زیست شناسی واژه‌نامه زیست شناسی کتابهای زیست شناسی زیست گیاهی علوم پایه علوم کاربردی گرایشها موضوعات ویژه علوم مرتبط ژنتیک پایه روشهای ازدیاد گیاهان گرایش سیستماتیک گیاهان دانشمندان زیست شناسی فیزیک ژنتیک مولکولی کنترل بیولوژیک گرایش اکولوژی اصطلاحات رایج در زیست شناسی شیمی ژنتیک پزشکی و انسانی بیوتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهی ژن درمانی زمین شناسی بیوشیمی مهندسی ژنتیک گرایش سلولی - تکوینی تولید گیاهان و جانوران ترانس ژن ریاضی - آمار بیوشیمی گیاهی کامپیوتر در زیست شناسی گرایش ژنتیک انکوژنها پزشکی اکولوژی ژنتیک و اصلاح نباتات گرایش میکروبیولوژی مقابله با ایدز با استفاده از مهار کننده‌های ترانس کریپتاز HIV داروسازی اکولوژی گیاهی طرح و آزمایش در کشاروزی گرایش بیوشیمی علم اصلاح نژادی آدمی از طریق ژنتیک رایانه رده بندی گیاهان انگل شناسی گرایش بیوفیزیک ریز ماهواره‌ها مهندسی کشاورزی رده بندی جانوران خون شناسی گرایش جانورشناسی گیاهان اندیکاتور بیوتکنولوژی فیزیولوژی جانوری سلول شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری عوامل موثر در ایجاد بیماری آلزایمر بیوتکنولوژی کشاورزی فیزیولوژی گیاهی گرایش زیست دریا بدن انسان گیاه پزشکی تالوفیتها دبیری زیست شناسی ویروس ایدز ایمونولوژی تکامل موجودات زنده مهندسی ژنتیک هماتولوژی ویروس شناسی عفونت کلیه میکروبیولوژی سیتولوژی مبانی محیط زیست بافت شناسی جنین شناسی تشریح و مورفولوژی گیاهی ریخت زایی و اندام زایی گیاهان بیوفیزیک زیست پرتویی آمار زیستی بانک گیاهان ایرانی تیره آپوستازیاسه تیره سمپلوکاسه تیره اپونوژتوناسه تیره سنبل الطیب تیره آدوکساسه تیره سنجد تلخ تیره اریتروگزیلاسه تیره سنجد تیره اریوکولاسه تیره سیب زمینی تیره اسپارکانیاسه تیره سیپه راسه تیره استرلیتزیاسه تیره سیستاسه تیره استرکولیاسه تیره سینوموریاسه تیره استیراکاسه تیره شاتره تیره اسفناج تیره شاخ بزی تیره اسفند تیره شاه بلوط هندی تیره اسفنوکله آسه تیره شاه پسند تیره افدرا تیره شاهدانه تیره افرا تیره شب بو تیره الاتیناسه تیره شمعدانی تیره آلاله تیره شوشریاسه تیره امرودیان تیره شوند تیره انار تیره شیرآور تیره انگورک فرنگی تیره عدسک آبی تیره آنوناسه تیره عرعر تیره اوتریکولاریاسه تیره عشقه تیره اولاکاسه تیره علف چای تیره اوواش تیره علف هفت بند تیره آکتینیدیاسه تیره عناب تیره بادام هندی تیره عودالبرق تیره بارهنگ تیره فرانکنیاسه تیره برگ بو تیره فرفیون تیره برگ بیدی تیره فلاکورتیاسه تیره بروملیاسه تیره فلفل تیره بگونیاسه تیره فندق تیره بلوط تیره کاسنی تیره بنفشه تیره کنجد تیره بهمنیان تیره کیش تیره بورمانیاسه تیره کاج تیره بوریا تیره کازوآریناسه تیره بید تیره کالیتریکاسه تیره بیگزاسه تیره کالیسراسه تیره پارونی شیا تیره کاکتوس تیره پارناسیاسه تیره کتان تیره پامچال تیره کتوس تیره پانداناسه تیره کدو تیره پای خرسان تیره کرگل تیره پسته تیره کندر تیره پله مونیاسه تیره کنور تیره پنیرک تیره کور تیره پوزیدونیاسه تیره کوریاریاسه تیره پودوفیلاسه تیره کوله خاس تیره پونته دریاسه تیره کولوملیاسه تیره پیچ اناری تیره گاو زبان تیره پیچک صحرائی تیره گردو تیره تاکاسه تیره گز تیره تراپاسه تیره گزنه تیره ترشک تیره گزیریداسه تیره تلی گوناسه تیره گل اختری تیره تمیس تیره گل استکانی تیره توت تیره گل برنجک تیره تورنراسه تیره گل جالیز تیره توسکا تیره گل حسرت تیره توی تیره گل حنا تیره تیمه لئاسه تیره گل ساعت تیره تیزک تیره گل سرخ تیره ثعلب تیره گل شیپوری تیره جعفری تیره گل صدتومانی تیره جنتیانا تیره گل مغربی تیره جوز تیره گل میمون تیره چای تیره گل میخک تیره چنار تیره گلوبولاریاسه تیره چندل تیره گندم تیره چوج تیره روپیاسه تیره حشره خواران تیره لادن تیره حنا تیره لاله عباسی تیره خاراشکن تیره لاله تیره خرزهره تیره لسیتیداسه تیره خرفه تیره لوئی تیره خرما تیره لوآزاسه تیره خرمالو تیره لوبه لیا تیره خشخاش تیره لورانتاسه تیره داتیسکاسه تیره لوگانیاسه تیره دارتیجک تیره مارانتاسه تیره دارچین تیره مارچوبه تیره رافلزیاسه تیره ماگنولیا تیره رزه داسه تیره مایاکاسه تیره رستیوناسه تیره ملاستوماسه تیره روناس تیره منیس پرماسه تیره زانیشلیاسه تیره مو(انگور) تیره زراوند تیره مونی میاسه تیره زرشک تیره مورد تیره زغال اخته تیره مورینگاسه تیره زنبق تیره موز تیره زنجبیل تیره مولوگیناسه تیره زوستراسه تیره مونوتروپاسه تیره زیتون تیره میوپوراسه تیره زیرفون تیره نارون تیره ژسنریاسه تیره نخود تیره ژونکاژیناسه تیره نرگس تیره ساپنداسه تیره نعناع تیره ساپوتاسه تیره نولاناسه تیره سانتالاسه تیره نیلوفر آبی تیره سانترولپیداسه تیره هالوراگاسه تیره سداب تیره هزارنی تیره سدم تیره هیدروفیلاسه تیره سرخدار تیره هیدروکاریتاسه زراعت اصلاح نباتات خاکشناسی باغبانی گیاهپزشکی علوم دامی ماشین آلات کشاورزی مسایل ایمنی برای شروع کار کشاورزی تراکتورها حیوانات انبارها مواد شیمیایی صدمات تنفسی سر وصدااکولوژی بافت شناسی بیوشیمی بیوفیزیک جانور شناسی خون شناسی زیست شناسی ژنتیک ازدیاد گیاهان بکربار انواع رکود و خواب بذر تاسیسات مورد نیاز ازدیاد گیاهان پیوند زدن جوانه زنی بذر خوابانیدن شاخه روشهای آزمون کیفیت بذر روشهای تولید مثل در جانداران ساختارهای رویشی گیاهان طبقه بندی هورمونهای گیاهی کشت بافت گیاهی کنترل گرده افشانی و تولید بذر قلمه زدن گیاه شناسی میکروبیولوژی خطوط فشار قوی و الکتریسیته ایمنی بچه ها در مزارع سر خوردن و افتادن تعمیرات نگه داری و ساخت خلاصه شاخه های رشته مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی تیره سرخدانگان تیره واهو تیره سرو تیره ورسکیان علوم طبیعت > زیست شناسی > بوم شناسی علوم طبیعت > زیست شناسی > علوم گیاهی > رده بندی گیاهی علوم طبیعت > زیست شناسی > علوم گیاهی > مورفولوژی گیاهی مورفولوژی گیاهی محوطهبه اجرايي* سیستماتیک گیاهی

*مقدمه
سیستماتیک یکی از شاخه‌های بسیار قدیمی و مهم علم گیاه شناسی است. انسانهای اولیه به گیاهان خوراکی و دارویی اطراف خود توجه خاصی داشتند و صدها نوع از آنها را می‌شناختند و به این ترتیب نخستین گروههای تاکسونومیک گیاهی بر اساس چنین شناختی شکل گرفت. سیستماتیک گیاهی اختلافات بارز و برجسته گروههای گیاهی را تصویر می‌کند.

نام هرگیاه در واقع کلیدی است که با آن دریچه‌ای بر زیست شناسی آن گیاه گشوده می‌شود. سیستماتیک گیاهی باشناخت و نامگذاری گیاهان و به نظم کشیدن آنها در گروههای خویشاوند و بسیار نزدیکی همچون جنس ، خانواده و ... سروکار دارد. بطور کلی این علم شامل مجموعه فعالیتهایی است که به منظور سازماندهی و ثبت تنوع گیاهان انجام می‌شود.

تاریخچه
تا سده هجدهم میلادی ، بیشترین توجه به شناخت و طبقه ‌بندی گیاهان زراعی و دارویی معطوف می‌گردید و طبعا سیستم رده‌بندی مصنوعی ، که غالبا بر اساس مشخصات کاربردی گیاهان استوار بود مورد استفاده قرار می‌گرفت از اواسط این سده سیستم نامگذاری و طبقه بندی پیشنهاد توسط لینه تحولی در علم طبقه ‌بندی گیاهان پدید آورد.

در اواخر سده هجدهم میلادی نظر غالب گیاه شناسان به سیستم‌های طبقه‌ بندی طبیعی که بر پایه صفات ریخت شناسی گیاهان استوار بود جلب گردید. در سده نوزدهم میلادی با ارائه نظریه تکاملی داروین و توجه به توالی تکاملی در طبقه ‌بندی گیاهان ، مبنای طبقه بندی فیلوژنتیک پایه گذاری شد و در سده بیستم میلادی به سیستم‌های فیلوژنتیک واقعی رسید که اساس رده بندی نوین معاصر را تشکیل می‌دهد.

 

 


اهداف سیستماتیک گیاهی
سیستماتیک گیاهی 4 هدف را دنبال می‌کند.
فهرست کردن فلور جهان


ارائه راه به منظور شناسایی و ایجاد ارتباط


بوجود آوردن یک سیستم ارتباطی مستقیم و جهانی


نشان دادن مفاهیم تکاملی تنوع در عالم گیاهی


سیستم‌های طبقه بندی امروزی بر خلاف سیستم‌های قدیمی‌تر ، تنها بر پایه مشخصات مورفولوژیک استوار نبوده بلکه سایر اختصاصات بیولوژیک گیاهان را در طبقه بندی بکار می‌گیرد و در این راستا ، توجه به جنبه‌های تکاملی ، وابستگی‌های ژنتیکی و ساختار شیمیایی آنها از تاکید بیشتری برخوردار است.

توجه به اصل عمومی تک نیایی تاکسون‌ها در سیستماتیک گیاهی اهمیت شناخت و کاربرد علم تکامل گیاهان را برای دستیابی به قرابتها و دودمانهای تکاملی در سطوح نظام سلسه نسب روشن می‌سازد. چون در سیستمهای طبقه بندی امروزی که بر پایه صفات متعددی استوارند ریخت شناسی به تنهایی اساس طبقه بندی را تشکیل نمی‌دهد، لذا لزوما تمام صفات مورفولوژیک دارای ارزش یکسانی در طبقه بندی و توصیف تاکسونها نبوده و در هر مورد دارای کاربرد خاص خواهند بود.

مراحل سیستماتیک گیاهی
سیاحت و اکتشاف و جمع آوری گیاهان


پرس کردن و خشک کردن گیاهان و تهیه هرباریوم گیاهی


دوره سنتز یا استفاده از ویژگیهای ریخت شناسی ، شکل و ساختار گیاهان به منظور طبقه بندی آنها


مرحله تجربی که به تفسیر اطلاعات بدست آمده در قالب واژه‌های تکاملی وفیلوژنتیک مربوط می‌شود.
شاخصهای ریخت شناسی فیلوژنی
صفات ابتدایی در طبقه بندی فلوژنی به مفهوم صفاتی است که مقدم‌تر از صفات دیگر بوجود آمده‌اند نه صفات ساده‌تر در قبال پیچیده‌تر و این امر بخصوص در مورد گیاهان گلدار مشهورتر است برای مثال گیاهان یکساله پایا و دو ساله و این گروهها از گیاهان چوبی اشتقاق یافته‌اند و یا گلهای دو جنسی مقدم بر گلهای تک‌جنسی‌اند. میزان تکامل در تمام اندامهای گیاه همیشه یکسان نیست و ممکن است برخی از اندامها تخصصیتر از سایر اندامها شده و بعضی از تاکسونها هر دو صفات پیشرفته و ابتدایی را در خود داشته باشند.

 

 


طبقه بندی سلسله گیاهان
گیاهان خشکی اولیه در دوره دونین ظاهر شده و فاقد ریشه و ساقه و برگ بوده و ظاهری شبیه جلبکها داشته‌اند. قدیمی‌ترین سنگواره‌های بدست آمده که به عنوان نیاکان گیاهان آوندی شناخته می‌شوند مربوط به دو گیاه منقرض شده Zosterophllumo و Phynia می‌باشد. به احتمال زیاد بریوفیتا قبل از شکل گیری و تمایز دستگاههای آوندی این گیاهان از مسیر تکاملی آنها منشعب شده‌اند. در هر صورت سنگواره‌ای از بریوفیت‌های اولیه در دست نیست.

گیاهان نوعZosterphyllum منشا لیکوپودیوفیتا می‌باشند. این گروه در اواخر دوارن پالئوزوئیک دارای پراکندگی وسیع و انواع متعددی بوده اند. لیکن امروزه فقط معدودی از جنس‌های علفی به حیات خود ادامه می‌دهند. گیاهان نوع Phynia به عنوان نیاکان سایر گیاهان آوندی به شمار می‌آیند که به نوبه خود در مسیرهای متفاوتی تکامل یافته‌اند.

سیستماتیک گیاهی: زمینه‌ای علمی مربوط به دنیای امروز
در دنیای امروز دانش مربوط به شناسایی ، نامگذاری و رده بندی گیاهان زمینه مطالعاتی مهیجی است. کاربردهای بالقوه اقتصادی گیاهان شاید بلافاصله مشهود نباشد، اما ناگزیریم گیاهان خویشاوند را بشناسیم. خویشاوندهای وحشی گیاهان زراعی معمولا حاوی ژنهایی هستندکه خصوصیت مطلوبی چون مقاومت در برابر بیماریها را که برای اصلاح محصولات زراعی موردنیاز متخصصین اصلاح نژاد است فراهم می‌کنند.


مطالب مشابه :


مورفولوژِی (گیاهشناسی) ساقه

هر آنچه باید درباره گیاهان مختلف بدانیم - مورفولوژِی (گیاهشناسی) ساقه هر آنچه
××خاستگاه گروههای گیاهان

گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان - ××خاستگاه گروههای گیاهان فروش کوکوپیت و پرلیت
مورفولوژی (گیاهشناسی) میوه (fruite)

هر آنچه باید درباره گیاهان مختلف بدانیم - مورفولوژی (گیاهشناسی) میوه (fruite) هر
مورفولوژی (ریشه)

مورفولوژی مباحثی است که که از تکمه های سیب زمینی و یا از اتصال گیاه به درخت
-روشهای ازدیاد گیاهان -

گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان - -روشهای ازدیاد گیاهان - فروش کوکوپیت و پرلیت و
سیب ، یک میوه ولی یک دنیا خاصیت مفید و ارزشمند!!

هر آنچه باید درباره گیاهان مختلف بدانیم - سیب ، یک میوه ولی یک دنیا خاصیت مفید و ارزشمند!!
××سیستماتیک گیاهی

گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان - ××سیستماتیک گیاهی فروش کوکوپیت و پرلیت و خاک
آموزش باغداری

سه سیب | انجمن مورفولوژی پیچ وخم در داخل تاج درخت صورت گرفته و بدلیل سیب ،گلابی
بررسی ریشه درختان میوه

وسعت رشد عرضی ریشه ها معمولا در حدود سایه انداز درخت بوده ریشه های سیب مورفولوژی
برچسب :