سمینار علمی وفرهنگی در دانشگاه آزادواحد سلماس

ریئس دانشگاه ازاد اسلامی واحد سلماس دکتر پاسبان درسمینار علمی وفرهنگی که با موضوع عزت وافتخار در پرتو عفاف انسانی  در مورخه ۱۴/۲/۸۹تشکیل یافته بود گفت :

مهمترین دغدغه ی دهه ی سوم بعد از انقلاب عزت وافتخار انسانی میباشد.

ایشان با اشاره به موضوع عفت وامنیت د ردانشگاه بیان نمودند که این موضوع د رمحیط دانشگاه به منزله ی جدا سازی ازلحاظ جنسیتی نمی باشد بلکه هدایت ورهبری این دو جنس د رمسیر ارزشهای اسلامی واداری میباشد.در این مراسم خانم نیلچی زاده مشاور محترم ریاست سازمان ملی جوانان کشور مدیریت سخنرانی جلسه را درباب مسائل موضوع فوق بر عهده داشتند .علاقمندان میتوانند خلا صه ای از آنچه دراین سمینار برگزار گردید را در هفته نامه کوشا ی سلماس نشریه محلی وسیاسی اجتماعی  وفرهنگی شمال غرب این هفته  به گزارش نوسینده وبلاگ را تهیه ومطالعه نمایند.ویا جهت اطلاعات بیشتر به با شگاه دانش پژوهان جوان دردانشگاه آزاد اسلامی سلماس مراجعه نمایند.


مطالب مشابه :


لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزادواحد گناوه

دانشگاه بین الملل ارومیه. لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزادواحد
چارت انتخاب واحد برای ترم مهر 89

دانشجویان دامپزشکی دانشگاه آزاد سنندج - چارت انتخاب واحد برای ترم مهر 89 - دکترای حرفه ای
لیست رشته های گروه پزشکی و غیر پزشکی مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد براساس کنکور سال 91

دانشگاه بین الملل ارومیه. واحد ارومیه . مرد . مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و
سمینار علمی وفرهنگی در دانشگاه آزادواحد سلماس

سمینار علمی وفرهنگی در دانشگاه آزادواحد د رمحیط دانشگاه به دانشگاه پیام نور ارومیه
ظرفیت پذیرش در هر گرایش (کارشناسی ارشد)

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش در گرایش علوم سلولي مولكولي در دانشگاه آزاد اسلامی در سال 89
پرسش و پاسخ تعدادی از سوالات طرح شده دانشجویان

معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز محمدی از ارومیه (دانشجوی ارشد هم نیستم) پاسخ :
اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی - رشته پرستاری

آگهي استخدام پيماني 483 نفر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه;
برچسب :