بانک جامع معرفی سایت­های ادبیات فارسی، مرجع و ایرانشناسی

 

ادبیات فارسی

1)      لغتنامه­ی دهخدا- محصول انتشارات دانشگاه تهران

http://press.ut.ac.ir

شامل:

1ـ انواع جستجوها در مباحث گوناگون

2ـ جستجوي همزمان چند واژه با فاصله هاي دلخواه

3ـ فيش برداري از قسمت هايي كه مورد نظر محقّق است

4ـ امكان چاپ فيش ها و همچنين چاپ قسمت هايي از متن

5ـ دسترسي آسان به امثال و تركيب هايي كه در متن لغت نامه آمده است

6ـ يافتن شواهد براي لغات و ده ها امكان ديگر كه در طول كار كردن به آنها دست خواهيد يافت.

اين لوح فشرده قابليت آن را دارد كه در كتابخانه ها و مراكز تحقيق مورد استفادة دانشجويان و محقّقان قرار گيرد، به نحوي كه هر محقّق بتواند يافته هاي خود را در يك كشو به نام خود و با password (رمز) مشخص محفوظ نگه دارد به ترتيبي كه ديگران امكان دسترسي به آن را نداشته باشند.

 

2)      درج(3)- محصول مؤسسه­ی مهرارقام رایانه:

 http://www.mehrargham.com

شامل:

 • 178 اثر منظوم و منثور از 101 شاعر و نويسنده
 • واسط کاربری سه زبانه (فارسی، عربی، انگليسی)
 • استفاده از مجموعه کتابهای نثر بسيار ارزنده (کليله و دمنه، قابوسنامه، مرزبان نامه)
 • تاريخ ادبيات ايران به قلم ادوارد براون
 • مجموعه کامل اشعار درج 2 و گنج سخن
 • لغت نامه فارسی با 250 هزار لغت
 • دکلمه کامل گلستان سعدی و غزليات حافظ با صدای امير نوری
 • استفاده از پوسته جديد (استيل) با امکان انتخاب توسط کاربر
 • مجموعه­های کاملا جديد از شعرای قديم و معاصر
 • شماره گذاری اتوماتيک ابيات
 • نمايش آمار هر مجموعه (تعداد کلمات، حروف و ...)
 • يک ميليون بيت شعر ، دويست هزار پارگراف متن غير شعری (نثر)

کتابهاي بخش فارسي

 1. ابوالفرج روني (ديوان اشعار)
 2. ابوالمعالي نصرالله منشي ( کليله و دمنه)
 3. ابو السعيد ابوالخير (ديوان اشعار)
 4. ادوارد براون (تاريخ ادبي ايران 1-، تاريخ ادبي ايران 2-، تاريخ ادبي ايران 3-، تاريخ ادبي ايران 4-)
 5. اديب الممالک فراهاني (ديوان اشعار، مثنوي ها)
 6. اقبال لاهوري (اسرار و رموز، زبور عجم، پيام مشرق، جاويد نامه، ارمغان حجاز، مجموعه اشعار)
 7. امير خسرو دهلوي ( ديوان اشعار)
 8. امير شاهي سبزواري (ديوان اشعار)
 9. اميرعلي شير نوايي- فاني( ديوان اشعار فارسي)
 10. امير معزي (ديوان اشعار)
 11. اوحدي مراغه اي (ديوان اشعار، منطق العشاق، جام جم)
 12. انوري ابيوري ( ديوان اشعار)
 13. ايرج ميرزا (ديوان اشعار)
 14. بابا افضل کاشاني (ديوان اشعار)
 15. باباطاهر (ديوان اشعار)
 16. بيدل دهلوي (ديوان اشعار)
 17. پروين اعتصامي (ديوان اشعار)
 18. حاجب شيرازي (ديوان اشعار)
 19. حافظ شيرازي (ديوان اشعار)
 20. حزين لاهيجي (ديوان اشعار، مثنوي ها)
 21. حکيم ابولقاسم فردوسي (شاهنامه)
 22. حميدالدين عمربن محمود بلخي (مقامات حميدي)
 23. خاقاني شرواني (ديوان اشعار)
 24. خواجوي کرماني (ديوان اشعار)
 25. خواجه عبدالله انصاري (طبقات الصوفيه، مناجات نامه، صدميدان، گفتار، مخاطبات، مواعظ، مقامات، رباعيات، مناجات)
 26. خيام (رباعيات)
 27. دقيقي طوسي (گشتاسب نامه)
 28. رودکي سمرقندي (ديوان اشعار)
 29. رهي معيري (ديوان اشعار)
 30. سديد الدين عوفي (جوامع الحکايات)
 31. سعدالدين وراويني (مرزبان نامه)
 32. سعدي شيرازي (ديوان اشعار، مواعظ، بوستان، گلستان)
 33. سلمان ساوجي (ديوان اشعار، فراقنامه، جمشيد و خورشيد)
 34. سنايي غزنوي (ديوان اشعار، حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه)
 35. سوزني سمرقندي (ديوان اشعار)
 36. سيد حسن غزنوي (ديوان اشعار)
 37. سيداي نسفي (ديوان اشعار، شهر آشوب)
 38. سيف فرغاني (ديوان اشعار)
 39. شاه نعمت الله ولي (ديوان اشعار)
 40. شهريار (گزيده غزليات)
 41. شيخ بهايي (ديوان اشعار، نان و حلوا، نان و پنير، شير و شکر، کشکول)
 42. شيخ کمال خجندي (ديوان اشعار)
 43. شيخ محمود شبستري (گلشن راز)
 44. صائب تبريزي (ديوان اشعار)
 45. صفا اصفهاني (ديوان اشعار)
 46. طبيب اصفهاني (ديوان اشعار)
 47. طغرل احراري (ديوان اشعار)
 48. عارف قزويني (ديوان اشعار)
 49. عبيدزاکاني (ديوان اشعار، عشاقنامه، موش و گربه)
 50. عثمان مختاري غزنوي (شهريار نامه)
 51. عسجدي مروزي (ديوان اشعار)
 52. عطار نيشابوري (ديـوان اشعـار، منطق الطير، تذکره الاوليا، اسرار نامه، الهي نامه، هيلاج نامه، مصيبت نامه، مختارنامه، اشتر نامه، لسان الغيب، مظهر العجايب، جوهر الذات، خسرونامه، مجموعه آثار)
 53. عماد الدين نسيمي (ديوان اشعار)
 54. عمان ساماني (ديوان اشعار گزيده)
 55. عمعق بخاري (ديوان اشعار)
 56. علي اشتري (ديوان اشعار، ستاره سحري)
 57. عنصري (ديوان اشعار گزيده)
 58. غالب دهلوي (ديوان اشعار فارسي)
 59. غوث گيلاني (ديوان اشعار)
 60. فخرالدين اسعد گرگاني (ويس و رامين)
 61. فخرالدين عراقي (ديوان اشعار، عشاقنامه)
 62. فرخي سيستاني (ديوان اشعار)
 63. فرخي يزدي (ديوان اشعار)
 64. فروغ فرخزاد (ديوان اشعار)
 65. فروغي بسطامي (ديوان اشعار)
 66. فلکي شرواني (ديوان اشعار)
 67. قاآني (ديوان اشعار)
 68. قاسم انوار (ديوان اشعار، انيس العارفين، مقامات العارفين)
 69. قطران تبريزي (ديوان اشعار)
 70. قوامي رازي (ديوان اشعار)
 71. کسايي مروزي (ديوان اشعار)
 72. کليم کاشاني (ديوان اشعار)
 73. کيکاووس بن قابوس بن وشمگير (قابوس نامه)
 74. لبيبي (ديوان اشعار)
 75. مجيرالدين بيلقاني (ديوان اشعار)
 76. محتشم کاشاني (ديوان اشعار)
 77. محمد اسيري لاهيجي (ديوان اشعار، اسرار الشهود)
 78. محمد فضولي (ديوان اشعار، ساقي نامه)
 79. محمد منور (اسرا التوحيد)
 80. مسعود سعد سلمان (ديوان اشعار، توصيفات)
 81. ملا محسن فيض کاشاني (ديوان اشعار)
 82. ملک الشعراي بهار (ديوان اشعار)
 83. منصور حلاج (ديوان اشعار منصور)
 84. مولوي (مثنوي معنوي، ديوان شمس، فيه مافيه)
 85. منوچهري دامغاني (ديوان اشعار)
 86. مهستي گنجوي (ديوان اشعار)
 87. ميرداماد (ديوان اشعار)
 88. ميرزا محمد تقي حجه الاسلام- نير (ديوان اشعار، آتشکده، لئالي منظومه)
 89. ميرزاده عشقي (نمايشنامه ها، نوروزي نامه، جمهوري نامه، قالبهاي نو، ادبيات کلاسيک)
 90. ناصرخسرو (ديوان اشعار)
 91. نشاط اصفهاني (ديوان اشعار)
 92. نظامي گنجوي (خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، هفت پيکر، شرف نامه، اقبالنامه، مخزن الاسرار)
 93. نظيري نيشابوري (ديوان اشعار)
 94. واعظ قزويني (ديوان اشعار)
 95. وحشي بافقي (ديوان اشعار، خلدبرين، ناظر و منظور، فرهاد و شيرين)
 96. نور الدين عبدالرحمان جامي (هفت اورنگ، بهارستان، فاتحه الشباب، واسطه العقد، خاتمه الحيات)
 97. نورعليشاه اصفهاني (ديوان اشعار)
 98. نيما يوشيج (ديوان اشعار، مجموعه اشعار، اشعار نو)
 99. هاتف اصفهاني (ديوان اشعار)                      
 100. هلالي جغتايي (ديوان اشعار، شاه و درويش، صفات العاشقين)
 101. همام الدين تبريزي (ديوان اشعار فارسي)

کتابهاي بخش انگليسي

 1. سعدي شيرازي (بوستان، گلستان)
 2. فردوسي (شاهنامه)
 3. فروغ فرخزاد (گزيدۀ ديوان)
 4. خيام نيشابوري (گزيده رباعيات)
 5. حافظ شيرازي (ديوان)
 6. مولوي (گزيدۀ مثنوي معنوي، گزيدۀ ديوان شمس، اشعار پراکنده)

کتابهاي بخش عربي

 1. سعدي شيرازي (کتاب مواعظ)
 2. خاقاني شرواني (کتاب ديوان اشعار)
 3. هاتف اصفهاني (کتاب ديوان اشعار)

 

3)لسان الغیب(3)- محصول مؤسسه­ی نیستان جم:

 http://www.neyestan.com

شامل:

          دیوان حافظ

         متن کامل دیوان حافظ بر اساس نسخه علامه قزوینی و قاسم غنی

         قرائت غزلیات حافظ توسط دکتر علی موسوی گرمارودی

         شرح کلیه غزلیات (بیت به بیت)

         ترجمه انگلیسی کلیه غزلیات (بیت به بیت)

         نمایش و چاپ اشعار به خط زیبای نستعلیق

         امکان جستجو در دیوان حافظ و چاپ نتیجه آن

         واژه نامه، فال حافظ

         فهرست غزلیات و ملمعات

         امکان قرائت غزلیات به صورت پشت سر هم و تصادفی

         امکان شنیدن غزلیات همراه با موسیقی یا بدون آن

         کاربرد محاوره ای ابیات حافظ (ارسال المثل)

         تصنیف و آواز(بیش از 100 قطعه) با صدای اساتید موسیقی ایران

         موسیقی سنتی (بیش از 8 ساعت)

         وزن و بحر عروضی غزلها

         فیلم از مراسم یاد روز حافظ (10 دقیقه)

 حافظ شناسی

متن کامل مثنوی معنوی همراه با جستجو

متن کامل دیوان غزلیات شمس همراه با جستجو

مشاعره در دو سطح مقدماتی و پیشرفته

هر روز با حافظ

 

4)سروش قونیه- محصول مؤسسه­ی نیستان جم:

 http://www.neyestan.com

شامل:

زندگینامه مولانا و نحوه سروده شدن مثنوی از زبان دکتر عبدالکریم سروش

مقدمه ای بر لب لباب مثنوی از زبان دکتر عبدالکریم سروش

فيلم از مراسم بزرگداشت مولانا و سماع درویشان در قونيه (10 دقيقه)

زندگینامه مولانا و قرائت چند قسمت برگزیده از مثنوی و دیوان شمس

متن کامل مثنوی به تصحیح دکتر عبدالکریم سروش

 متن کامل لب لباب مثنوی به تصحیح دکتر عبدالکریم سروش

 فرهنگ الفاظ مثنوی و نمایش آنها به صورت Hyper Text

فهرست آیات و احادیث به همراه ترجمه

نمایش آیات و احادیث به صورت Hyper Text

امکان جستجو از یک حرف تا یک مصراع کامل و چاپ آنها

امکان چاپ متن کامل مثنوی و لب لباب

واژه نامه مثنوی

 

 

5)رسول آفتاب- محصول مؤسسه­ی نیستان جم:  http://www.neyestan.com

شامل:

  قرائت 425 غزل از غزلیات دیوان شمس توسط دکتر عبدالکریم سروش

 قابليت پخش بيش از 100 غزل بر روي دستگاههاي mp3 player

  متن کامل دیوان شمس به تصحیح دکتر بدیع الزمان فروزانفر

  نمایش متن گزیده غزلیات شمس به خط نستعلیق

  امکان جستجوی پیشرفته بر روی دیوان شمس

  چاپ غزلیات به خط زیبای نستعلیق

  مقدمه دیوان شمس از زبان دکتر عبدالکریم سروش

 تفسیر کامل 3 غزل ناب از غزلیات شمس توسط دکتر عبدالکریم سروش

  فیلم از مزار مولانا و شهر قونیه(10 دقيقه)

  تفال به دیوان شمس

  تصنیف و آواز با صدای اساتید موسیقی ایران (بیش از 50 قطعه آوازی)

 موسیقی سنتی توسط پيمان خسروي 

 رابط کاربر زیبا و جذاب

6)آینه­ی دوم، تفسیر دفتر دوم مثنوی

محصول مؤسسه­ی نیستان جم: http://www.neyestan.com

شامل:

تفسیر دفتر دوم مثنوی معنوی توسط دکتر عبدالکریم سروش (75 ساعت)

امکان دسترسی آسان به شرح هر یک از ابیات با کلیک بر روی بیت مربوطه

متن کامل مثنوی معنوی به تصحیح دکتر عبدالکریم سروش

متن کامل دیوان غزلیات شمس با امکان جستجو

نحوه سروده شدن مثنوی و زندگینامه مولانا از زبان دکتر عبدالکریم سروش

فهرست آیات و احادیث مثنوی به همراه ترجمه و امکان جستجو

امکان نمایش آیات و احادیث به صورت Hyper Text در کل مثنوی

فرهنگ الفاظ مثنوی و نمایش آنها به صورت Hyper Text در کل مثنوی

 واژه نامه مثنوی شامل تمامی واژه های موجود در مثنوی و پاره ای از ترکیبات  

 امکان جستجو بر روی شش دفتر مثنوی

امکان چاپ متن کامل مثنوی و غزلیات شمس

زندگینامه مولانا و قرائت بیش از 100 قطعه از اشعار مثنوی و دیوان شمس

    به انگلیسی

 

7)سروش حافظی- محصول مؤسسه­ی نیستان جم:

 http://www.neyestan.com

شامل:

مباحث حافظ شناسی ارائه شده  توسط دکتر عبدالکریم سروش

    (بیش از 70 ساعت)

بیش از 1500 نمایه موضوعی بر روی جلسات حافظ شناسی

امکان جستجو بر روی نمایه های موضوعی

دیوان غزلیات حافظ بر اساس نسخه علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی

نمایش غزلیات به خط نستعلیق

 فهرست غزلیات بر اساس مطلع و قافیه

 فهرست ملمعات همراه با ترجمه فارسی

امکان چاپ غزلها به خط نستعلیق

وزن و بحر عروضی غزلها

امکان جستجو در ديوان حافظ و چاپ موارد یافت شده

واژه نامه دیوان حافظ

فال حافظ

 

8)مولانا و رقص سماع(VCD)- محصول مؤسسه­ی نیستان جم:

 http://www.neyestan.com

شامل:

    مولانا که در غرب به رومی مشــهور اسـت، در طول عمر خود نه طریقتــی  را پایه گذاری کرد و نه قوانین امروزی سماع را وضع کرد. او بدون هیچ قاعده و قانونی می چرخید و می رقصید ، سماع برای او مسیری بود به ســوی بهشت ، دری که به ســـوی آسمان باز می شد، پروازی از زندگی به مرگ، پروازی از مرگ به سوی جاودانگی.

توضیح کامل درباره چگونگی انجام مراسم رقص سماع (54 دقیقه فیلم)

شرح مراسم و نمادهای رقص سماع

قابل اجرا بر روی کامپیوتر و VCD

به زبان انگلیسی با زیرنویس فارسی

 

 

9)گلستان سعدی- محصول موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان:

http://www.tebyan.net

 

شامل:

فرهنگ لغات، فهرست واژگان، آيات و ضرب المثلها، فهرست الفبايي، فهرست حكايات، برگي از گلستان، چنين حكايت كنند، يك نكته از هزار نكته، از شيراز تا شيراز، سرگرمي، نوا و نما، يادباد آن روزگاران، بزرگان ملك ادب، زندگينامه.

 

10)بوستان سعدی- محصول شركت مهندسي پژوهشي نوين

شامل:

بوستان، واژگان، زندگي نامه سعدي، نداي بوستان، بزرگان ادب ايران زمين.

 

11) نامور نامه باستان (شاهنامه) حکيم توس-محصول شرکت جهان رايانه

شامل:

شاهنامه سرايي - فرهنگ نام ها - شاهنامه خواني - ساخت شناسي

      -پرده خواني - نگار گري

 

     12) پروین اعتصامی- محصول مؤسسه فرهنگي ره نما

شامل:

قصايد، مثنويات، مفردات، قطعات، اشعار متفرقه، زندگينامه، جستجوي کلمه و

عبارت در اشعار، فهرست، راهنما، فرهنگ لغت اشعار، نمايش گزيده اي از اشعار،

 ليست کامل اشعار ديوان، غزليات، مسمطات، درباره ره نما

     

    13) نرم افزار فروغ فرخزاد

شامل:

 • زندگینامه
 • درباره ی زندگی و آثار فروغ
 • فروغ در یک نگاه
 • فروغ شاعر
 • فروغ فیلمساز(نسخه ی کامل فیلم "این خانه سیاه است")
 • فروغ مترجم
 • گالری عکس فروغ
 • مصاحبه ها
 • گزیده ی نامه ها
 • طراحی ها و دستخط فروغ
 • گزیده ی اشعار(با صدای فروغ)
 • فروغ از نگاه دیگران(نفد اشعار فروغ)
 • در رثای فروغ

 

ایرانشناسی

  1)شکوه ایران- محصول مؤسسه فرهنگي ويستا آرا

شامل:

    ايلاميها، مادها، هخامنشيان، سلوكيان، ساسانيان، گنجينه باستان.    

 

 2)پارسه- محصول شرکت پانا

شامل:

   هخامنشي، نقش رستم، تخت جمشيد، پاسارگاد، گالري، موسيقي، زبان                                                                                                                         


مطالب مشابه :


دانلود رایگان مجموعه غزلیات لسان الغیب حافظ شیرازی به خط نستعلیق و pdf

اشعار عرفانی شعرای بزرگ - دانلود رایگان مجموعه غزلیات لسان الغیب حافظ شیرازی به خط نستعلیق
دانلود رایگان 1000 کتاب ادبی و شعر(pdf )

منتخبی از زیباترین اشعار عرفانی مولوی، حافظ،سعدی ،عطار خواجوی کرمانی به خط نستعلیق
نستعلیق عمومی ترین خط زمانه است

خواجه شمس‌الدین محمد، حافظ اشعار زیبا نستعلیق به عنوان خط مادر عمومی‌ترین خط
اشعار زیبا از عمادخراسانی

به وبلاگ خوشنویسی بادصبا نسبت طلایی خط نستعلیق . خواجه شمس‌الدین محمد، حافظ شیرازی
نسبت طلایی خط نستعلیق

نسبت طلایی خط نستعلیق - به وبلاگ خواجه شمس‌الدین محمد، حافظ اشعار زیبا از
بانک جامع معرفی سایت­های ادبیات فارسی، مرجع و ایرانشناسی

حاجب شيرازي (ديوان اشعار) حافظ شيرازي نمایش و چاپ اشعار به خط زیبای نستعلیق
حافظ عزیز کرده خداوند و عزیز داشته ایرانیان است

حضرت استاد بی‌همتای کشورمان، محمد احصایی وقتی تصمیم به کتابت اشعار حافظ به خط نستعلیق
برچسب :