نمونه فرم گزارشات روزانه

یکی از مهمترین کارهای کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروزه در هر سازمانی تهیه و تدوین گزارشات روزانه میباشد که با توجه به نوع سازمان و فعالیتهای اجرایی گزارشات روزانه در پایان هر روز تهیه و جهت تایید به کارفرما ارسال و نهایتنا پس از تایید کارفرما   مستند سازی میگردد .

لازم به ذکر است که کلیه خروجی های پروژه از گزارشات روزانه بدست می آید.

اجزای اصلی تشکیل دهنده فرم گزارشات روزانه عموما عوامل ذیل می باشند

۱ - اطلاعاتی راجع به قرارداد و پروژه مورد نظر

۲- تاریخ گزارش و شرایط جوی

۳ - وضعیت نیروی انسانی شاغل در پروژه

   گزارشات نیروی انسانی به صورت تفکیک شده (( ستادی - پشتیبانی و تدارکات - نیروهای اجرایی ))

۴ - وضعیت ماشین آلات و تجهیزات موجود در پروزه

۵- میزان مصالح ورودی و مصرفی پروژه

۶- شرح کلیه فعالیتهای اجرایی

۷- موانع اجرایی و مشکلات موجود در کارگاه

لازم است متذکر شوم  هر نوع اقدامی که به نحوی باعث ایجاد تاخیر در کار و یا خللی در پروژه گردد که خارج از قصور کارگذار باشد بایستی در گزارش همان روز درج گردد تا بتوان در مواقع لزوم از آن به عنوان کلیم استفاده نمود .

نمونه گزارشات روزانه

کارشناس کنترل پروژه موظف است پس از تهیه فرم مورد نیاز از کلیه واحدهای داخلی سازمان مرتبط ( اجرایی ؛ انبار ؛ ماشین آلات ؛ اداری و مالی ، نقشه برداری و ... ) به صورت روزانه گزارش دریافت نماید  

نمونه فرم گزارشات روزانه داخلی


مطالب مشابه :


فرم پروپوزال

" برنامه ریزی شهری " - فرم پروپوزال - دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
انواع طرح های برنامه درسی

برنامه ریزی خودرادرباره ی مثلا ردیف حروف قبل ازحرکت بسوی کسب مهارت ماشین کردن فرم های
نمونه فرم های پیشنهادی تحقیق پایان نامه کار شناسی ارشد (پروپوزال)

برنامه ریزی درسی - نمونه فرم های پیشنهادی تحقیق پایان نامه کار شناسی ارشد (پروپوزال
فرم پیشنهاده ی پایان نامه کارشناسی ارشد(پیام نور)

جغــرافیــا و بــرنــامــه ریــزی شهـری - فرم پیشنهاده ی پایان نامه کارشناسی ارشد(پیام نور
فرم شهر پایدار

دانشجويان جغرافیا و برنامه ریزی شهری - فرم شهر پایدار - وبلاگ تخصصی دانشجویان کارشناسی ارشد
نمونه فرم گزارشات روزانه

خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه خوزستان - نمونه فرم گزارشات روزانه - ارائه خدمات برنامه ریزی
فرم پروپوزال

برنامه ريزی شهری - آمایش شهری - فرم پروپوزال - ارایه آخربن اخبار رشته برنامه ریزی شهری - آمایش
نمونه سوالات فرم کار بینی

مشاوره آموزشی و برنامه ریزی تحصیلی - نمونه سوالات فرم کار بینی - برگزاری سمینار و کارگاههای
برچسب :