حمله گرگهای وحشی به مناطق سردسیر دشمن زیاری

گرگهای وحشی  با کم شدن منابع تغذیه و سرمای زودرس به برخی روستاها و مناطق سردسیری در جوکار- رون گل اسپید و تنگ گرگی حمله می کنند.  گرگهای وحشی  دهها راس گوسفند و بز  مناطق سردسیری را دریدند.


مطالب مشابه :


آموزش رایگان زبان انگلیسی

شهر زبان انگلیسی موسسه زبان انگلیسی وب سایت زبان پورسینا به همت استاد گرانقدر جناب
بخشداری رودپی شمالی، تبریک به مردم شریف فرح آباد و تشکر از مسئولان استات

موسسه آموزش اینترنتی رایگان زبان پورسینا. وبلاگ کوثر فرح
مرحبا به حق گویان در مورد فرح آباد

موسسه آموزش اینترنتی رایگان زبان پورسینا. و جایگاه یک مکان از زبان غیر وابستگان به آن
حمله گرگهای وحشی به مناطق سردسیر دشمن زیاری

آموزش زبان پورسینا قلعه دختر دشمن موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر
یک شعر سوزناک

آموزش زبان پورسینا قلعه دختر دشمن موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر
به: حمید فضیلت (پسرعموی فقیدم)

آموزش زبان پورسینا قلعه دختر دشمن موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر
حرکت شجاعانه سایت عصردنا

آموزش زبان پورسینا قلعه دختر دشمن موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر
بازخوانی کامنت های معنادار در باره مقاله میهمان-عمادی:

موسسه آموزش اینترنتی رایگان زبان پورسینا. نام فرشته بر خود نهادی و ادبیات فرشته بر زبان
نوشتن در زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی برای همه - نوشتن در زبان انگلیسی - Learning English For Everyone
برچسب :