33 درصد از مطالبات حقوق دوران اسارت آزادگان پرداخت شد

33 درصد از مطالبات حقوق دوران اسارت آزادگان پرداخت شد

33-motalebat.jpgبه گزارش پايگاه اطلاع رساني پيام آزادگان صبح امروز پيامكي از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران به آزادگان سراسر كشور به اين مضمون ارسال شده كه «آزاده محترم 33% از مطالبات حقوق دوران اسارت به حساب بانك دي شما واريز شد».

خبرنگار پايگاه اطلاع رساني پيام آزادگان طي تماس با برخي آزادگان شهرهاي مختلف كشور از صحت و سقم اين قضيه اطلاع حاصل كرد.

سرانجام پس از سال ها تأخير از زمان تصويب قانون ماده 13 در مجلس شوراي اسلامي و پس از ماه ها كشمكش بر سر اجرايي شدن اين قانون، سرانجام بخشي از مطالبات آزادگان پرداخت شد.

پايگاه اطلاع رساني پيام آزادگان با تبريك به همه آزادگان سرافراز كشورمان، خود را موظف مي داند كه تا زمان پرداخت كامل مطالبات آزادگان تمامي اخبار مربوط به اين قضيه را پوشش دهد.


مطالب مشابه :


نحوه پرداخت حقوق و مزاياي ايام اسارت آزادگان

نحوه پرداخت حقوق و مزاياي ايام اسارت آزادگان جمعه هجدهم فروردین ۱۳۹۱ 8 روش برقراري حقوق
حاکمیت ماده واحده تفسیرماده 13 قانون حمایت از آزادگان در خصوص پرداخت حقوق وعیدی

پرداخت حقوق و عیدی ایام اسارت آزادگان حقوق و عیدی ایام اسارت آزادگان، شعب اول
حاکمیت ماده واحده تفسیرماده 13 قانون حمایت از آزادگان در خصوص پرداخت حقوق وعیدی

پرداخت حقوق و عیدی ایام اسارت آزادگان حقوق و عیدی ایام اسارت آزادگان، شعب اول
33 درصد از مطالبات حقوق دوران اسارت آزادگان پرداخت شد

33 درصد از مطالبات حقوق دوران اسارت آزادگان 33% از مطالبات حقوق دوران اسارت به
آزادگان آبروی این ملت را حفظ کردند. (مقام معظم رهبری)

بنابراین آنهایی که بابت ایام اسارت هیچ حقوقی قانون حمایت از آزادگان حقوق و
به نقل از اردوگاه عنبر

هدف ما اطلاع رسانی اخبار و حمایت همه جانبه از آزادگان و رسیدن به حقوق ایام اسارت
آيا شايسته است با اسيران جنگي كه دنيا را را به لحاظ مقاومت و وفاداري خويش به حيرت واداشته بودند اين

و مزایای دوبرابر ایام اسارت آزادگان بر حسب مورد باید بر مبنای آخرین حقوق و
نظر دوستان در مورد ماده 13

دوبرابر ایام اسارت طول اسارت حقوق و حقوق و مزایا به آزادگان مشمول
قانون آزادگان با توجه به محتوای خود قانون باید به اجرا در آید

را در قانون پیش بینی نمایند بنابر این آنهایی که بابت ایام اسارت آزادگان **حقوق و
چگونگی پرداخت و محاسبه ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب1369

مرخصی های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت آزادگان که پس از اسارت حقوق و
برچسب :