سوالات درس زبان


نحوه تقسیم بندی سوالات آزمون درس زبان خارجی از پودمان دروس عمومی دوره های کاردانی


به اطلاع کلیه دانشجویان دوره کاردانی علمی­ کاربردی پودمانی حین کار نیمه حضوری مدیریت خانواده و دهیاری و امور شوراها می­ رساند، تقسیم­ بندی سوالات آزمون درس زبان خارجی از پودمان دروس عمومی در آزمون پایان پودمان­ های آموزشی از کتاب انگلیسی عمومی (دوره­ های کاردانی)، مولفان سهراب غلامپور ـ منوچهر فروزیا، انتشارات مبنای خرد به شرح جدول زیر می­ باشد.

 

ردیف

میزان سوالات

فصل کتاب

1

80%

1-4-6-8-10

2

15%

2-5-7-11-14

3

5%

3-9-12-13


مطالب مشابه :


اعلام نتایج

کاردانی مدیریت خانواده نتایج آزمون های پایان پودمان های آموزشی نیمسال اول تحصیلی 93
اعلام انتخاب پودمان

اعلام زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص مهر
سوالات درس زبان

کاردانی مدیریت خانواده پودمان دروس عمومی در آزمون پایان پودمان­ های آموزشی از کتاب
انتخاب پودمان

کاردانی مدیریت خانواده آنها فعال می­ باشد، نسبت به انتخاب پودمان­­های آموزشی مورد نظر
سوال زبان خارجه

کاردانی مدیریت خانواده پودمان دروس عمومی در آزمون پایان پودمان­ های آموزشی از کتاب
اعلام نتایج و انتخاب پودمان کاردانی مدیریت خانواده................

كارداني و كارشناسي مدیریت خانواده پودمان کاردانی مدیریت پودمان های آموزشی
اعلام زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته)علمی کاربردی غیرحضوری...

كارداني و كارشناسي مدیریت خانواده - اعلام زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی حرفه
اعلام نتایج آزمون‏ های پایان پودمان‏ های آموزشی تابستان سال 1392

كارداني و كارشناسي مدیریت خانواده - اعلام نتایج آزمون‏ های پایان پودمانهای آموزشی
آغاز ثبت نام پودمانهای کارشناسی اعلام شد

آغاز ثبت نام پودمانهای کارشناسی اعلام شد. اعلام زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره
برچسب :