بررسی روند کنترل سوله در سازمان نظام مهندسی

بررسی روند کنترل سوله در سازمان نظام مهندسی: چند سالی است که تهیه نقشه های اجرایی مورد تائید سازمان نظام مهندسی ساختمان برای ساخت سوله در شهرکهای صنعتی استان اصفهان اجباری شده و از آن زمان تا کنون عده ای از مهندسین محاسب وارد میدان طراحی این سوله ها شده اند و تجربه های آنان روز به روزدر این زمینه بیشتر میشود. در این میان اگر چه تا مدتی بدلیل ارائه طرحهای نامناسب ، غیر معقول ، غیر اقتصادی و بعضاً غیرایمن توسط برخی از مهندسان بحث هایی در زمینه طرح مهندسی سوله در جامعه مهندسین و سازندگان حرفه ای یا تجربی سوله ها به وجود آمده بود اما کم کم با بهبود روزافزون طرحها ودقیق تر و حرفه ای تر شدن طراحها امروز طراحی سوله کاملا حرفه ای و رقابتی شده و جای پیشرفتهای زیادی در پیش رو دارد و مهندسانی در این راه موفق تر خواهند بود که بهترین و سبک ترین طرح مهندسی و استاندارد را با حداقل دورریز ورق و در کامل ترین نقشه های اجرایی در کمترین زمان ممکن طراحی نمایند. با تخصصی تر شدن طرح سوله توسط مهندسان و ارتقاء دانش مهندسان در این مقوله امروزه نیاز به ایجاد وحدت رویه در طرحهای ارائه شده و در کنترلهای انجام شده توسط کنترلرهای متعدد سازمان ضروری است و این کار مستلزم انجام تحقیقات و برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر با حضور اساتید و کارشناسان این حوزه میباشدکه متاسفانه مدتی است مغفول مانده است.برخی از نکات و مواردی که لازم است در مورد آنها تحقیق شود یا اعضا به اجماعی در آن موارد برسند در زیر آورده میشود:   1-      آیا استفاده از قوطی در طول ستون میتواند همزمان با تغییر در K  ستونها و تاثیر در تنش مجاز فشاری ستون به عنوان مهار جانبی بال فشاری ستون تلقی شده و در نتیجه موثر در افزایش تنش مجاز خمشی ستون باشد یا نیاز به تمهیداتی در این زمینه هست؟   2-      آیا با توجه وجود دیوارهای ضخیم در دل ستونها نمیتوان از آنها به عنوان نوعی مهار جانبی ستون استفاده کرد؟   3-      آیا استفاده از قاب دوگانه (قاب خمشی + مهاربند ساده ) در قاب اول و آخر سوله با تعبیه بادبند ضربدری در دو طرف ستونهای باد و همزمان بادبندهای ضربدری دور تا دور سوله که حرکت قابها را به یکدیگر متصل میکند جهت کاهش جابجایی سوله تحت بار باد روش اصولی و ایمنی میباشد و اگر جواب مثبت است تا چه حد میتوان قابهای میانی را در عملکرد مستقلشان برای جابجایی آزاد گذاشت؟   4-      آیا استفاده از ضریب رفتار قاب خمشی متوسط در جهت دهانه سوله منطقی است یا خیر؟   5-      آیا بادبندهای طولی سوله بایستی برای تحمل فشار طراحی گردند یا نه؟   6-      آیا الزاما محل قرار گیری قوطی های سقف باید در راستای اتصال ستونهای باد باشد یا نه ؟   7-      آیا قوطی های سقف باید از قاب اول تا آخر امتداد یابند یا کافی است که در قاب اول و آخر با عملکرد خرپاییشان باد را به زمین منتقل کنند؟   8-      آیا استفاده از اتصال پیچی آن هم با حداقل یک پیچ در بادبندها برای کیفیت بهتر مناسب نیست؟   9-      آیا در تیرها فقط کناره کنج ها ممان منفی به وجود می آید ولازم است برای مهار بال فشاری از سینه بند استفاده گردد یا تحت برخی حالات بار مثل باد ممکن است در تاج سوله هم لنگر منفی غالب ایجاد گردد؟   10-    آیا استفاده از درصد گیرداری هرچند اندک اما موجود در پای ستون برای کاهش جابجایی سوله منطقی است و آیا بهتر نیست برای کاهش وزن سوله ها تحقیقاتی روی گیرداری نسبی انجام گیرد؟   11-    آیادر مورد سوله هایی که یک یا چند سال بعد قرار است قسمتی به آنها اظافه گردد لا زم است سوله فعلی کاملاً در مواردی چون جابجایی کنترل گردد؟   12-    آیا در نظر گرفتن همزمان بار زلزله و برف با ضرایب 1 در ترکیبات بارگذاری سوله با توجه به احتمال دوره بازگشت هر کدامشان غیر منطقی نیست؟   13-    آیا کنترل واژگونی جزئی از یک سازه مانند تک فونداسیون امری معقول و منطقی است؟   14-    آیا بهترین روش برای مهار فونداسیونهایی که دچار دوران میشوند کدام است؟   15-    آیا در فونداسیونهای گیردار نباید جابجایی سوله در برنامه SAP2000  را با جابجایی حاصل از دوران پی جمع زد؟   16-    آیا استفاده از پیچ نوع 10.9یا قویتر در اتصالات اصطکاکی سوله الزامیست؟   17-    آیا با توجه به استفاده از سخت کننده در بین هر دو پیچ باز هم نیازی به طرح ضخامت ورق اتصال سر به سر میباشد؟   18-    آیا با توجه به اهمیت فاصله چرخهای راهبر پل جرثقیل و وزن پلها در تنش حماله ها و ستونهای سوله نبایستی درج این مشخصات در نقشه های سازه الزامی گردد؟   19-    آیا نباید در مورد چگونگی حمل یا نصب قطعات بزرگ که ممکن است در اثر وزنشان آسیب ببینند تصمیمگیری شود؟   20-    آیا استفاده از شناژهای رابط عرضی بین تک فونداسیونهای سوله کمکی به عملکرد آنها میکند؟   21-    آیا کنترل ضخامت کف ستون و تعداد بولتها در اتصال گیردار تنها تحت چند ترکیب بار که احساس میشود بحرانیند کافیست؟   22-    با توجه به اینکه اکثر ورژن های جدید برنامه sap2000 با وجود اثر نیروی باد یازلزله در ترکیب بار غالب تنش مجاز عضو را افزایش نمیدهند نیازی به بررسی صحت این نسخه ها از نرم افزار توسط سازمان نیست؟   و چندین و چند آیای دیگر که امید است با همت مسئولین گروه تخصصی عمران و واحد ایستایی در تشکیل جلسات هم اندیشی و تبادل نظر جوابها و اجماعهای مناسبی برای آنها حاصل گردد.


مطالب مشابه :


طراحی سوله

عمران - طراحی سوله - سازه های شیب دار یا سوله در لاتین با عنوان Gable Vents یا Ridge Vents
شرکت بوشهر سوله ساز:کتاب طراحی سازه های فولادی بروش LRFD نوشته مک کورمک و ترجمه دکتر فریدون ایرانی

بوشهر آنلاین مارکت - شرکت بوشهر سوله ساز:کتاب طراحی سازه های فولادی بروش lrfd نوشته مک کورمک و
طراحی سوله

دانلود کتاب طراحی فولاد سالمون و جانسون . طراحی سوله » : طراحی سوله: سوله پرداز
طراحی و محاسبه سوله

مهندسی عمران و معماری - طراحی و محاسبه سوله بر گرفته از کتاب : steel designecs manual. K = I2 / I1 * H / S
مقاله در مورد معماری مدرن

طراحی سوله فيلسوف و مورخ انگليسی در نهمين جلد از کتاب پژوهش تاريخ در سال 1954 از زوال
جوشکاری سوله

جوشکاری (فیلم جوشکاری-کتاب جوشکاریweld) در اغلب موارد طراحی سوله ها ترکیب بارگذاری
دفترچه محاسبات طراحی سوله

دفترچه محاسبات طراحی سوله » 2012/10/6 ">دانلود کتاب لاتین طراحی سازه های سرد نورد شده فولادی wei
بررسی روند کنترل سوله در سازمان نظام مهندسی

دانلود کتاب طراحی فولاد ای تر شدن طراحها امروز طراحی سوله کاملا حرفه ای و رقابتی
طراحی سوله (تخصصی) نمونه طراحی سوله دهانه 30 متر

تجربیات مهندس مهدی سلطا نپور (سوله) - طراحی سوله بر گرفته از کتاب : steel designecs manual K = I2 / I1 * H / S
دانلود پروژه طراحی سوله+ فایل های Sap و safe و نقشه اتوکد

دفتر فنی مهندسی کارینو/ عمران و معماری - دانلود پروژه طراحی سوله+ فایل های Sap و safe و نقشه
برچسب :