فهرست مقاله‌های پذیرفته شده در نخستین همایش ملی نقد ادبی

  نویسنده مقاله عنوان مقاله رشته تخصصی مرتبه علمی مؤسسۀ متبوعه 1.         آزاد، راضیه نگاهی نقادانه بر الگوی کنش گرماس با تکیه بر روایت­های عرفانی  ادبیات فارسی د. دکتری اراک: دانشگاه اراک 2.         آفرین، فریده بررسی تطبیقی فرمالیسم در نقدادبی، نقد هنر و نظریه­ی فیلم پژوهش هنر د. دکتری تهران: دانشگاه الزهرا 3.         آقا گل زاده، فردوس بهره گیری از الگوی تحلیل گفتمان انتقادی در . . . زبان‌شناسی دانشیار تهران: تربیت مدرس 4.         آقاگل­زاده،  فردوس و اکرم رضوی زاده سبک­شناسی سازمان متن ادبیات داستانی کودکان در زبان فارسی زبانشناسی زبانشناسی دانشیار کاشد تهران: تربیت مدرس 5.         افشار فرد رسول و دهرامی، مهدی هرمنوتیک اریک هرش و معنای شعر  ادبیات فارسی  ادبیات فارسی د. دکتری د. کاشد اراک: دانشگاه اراک 6.         اقتصادی نیا، سایه بازیابی ظرفیت­های نقد ادبی سنتی ادبیات فارسی كارشناس تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی 7.         اکبری، علیرضا مترجم منتقد مطالعات ترجمه د. کاشد مشهد: دانشگاه فردوسی  8.         امامی،  نصرالله خاستگاه هنری ابهام  و گونه های آن     ادبیات فارسی استاد اهواز: شهید چمران 9.         اناری بزچلویی،  ابراهیم 10.     امیدوار،  احمد رابطه­ی سبک­شناسی و علم آمار (با تکیه بر معرفی نظریه­ی تنوع واژگان جانسون) ادبیات عرب استادیار د. دکتری اراک: دانشگاه اراک تهران:دانشگاه تربیت معلم 11.     انوشيرواني، علي‌رضا   هم‌گرایی ادبيات تطبیقی و نقد ادبي   ادبیات تطبیقی استاد فرهنگستان و دانشگاه شیراز 12.     اینجنیتو، دومنیکو  جنبه های زیباشناسانۀ بینامتنیت در ترجمه‌ (با تکیه بر ترجمه‌های حافظ به ایتالیایی) شرق‌شناسی د. دکتری ایتالیا، دانشگاه ناپل 13.     بوذری، امیر استعاره و سینما ادبیات فارسی د. دکتری مشهد: دانشگاه فردوسی  14.     بهنام، مینا نگاهی به پژوهش­های روایت­شناختی زبان فارسی  ادبیات فارسی د. دکتری مشهد: دانشگاه فردوسی  15.     پروینی، خلیل آسیب­شناسی نظریات نقدی معاصر در پرتو بینش اسلامی ادبیات عرب دانشیار تهران: تربیت مدرس 16.     پیرنجم­الدین، حسین 17.     شهبازی شیما پی­یر بوردیو و نقد ادبی ادبیات انگلیسی استادیار د.کاشد اصفهان: دانشگاه اصفهان 18.     ترابی، سید محمد Contrast" and it's role in Lyric Poetry ادبیات فارسی استاد استرالیا: دانشگاه ملی CAIS, ANU, ACT, USTRALIA 19.     تشکری، منوچهر 20.     دلال رحمانی، محمد حسین نقدی بر تلقی­های زیبایی­شناختی کهن (بدیع و بیان سرپوشی بر روابط قدرت)  ادبیات فارسی جامعه شناسی استادیار کارشناس ارشد اهواز: شهید چمران   21.     تقی­آبادی، حمید روش­ها و رویکردهای منتقدان ایرانی  ادبیات فارسی د.کاشد بجنورد: پیام­نور 22.     جلیلی تقویان، مصطفی نظریه ادبی و تفسیر متن  ادبیات فارسی کارشناس مشهد: دانشگاه فردوسی  23.     حری، ابوالفضل روايت شناسي قصص قرآني و/ در مقابل روايت شناسي غير قرآني ادبیات انگلیسی کاشد اراک: دانشگاه اراک 24.     حدادی، الهام درآمدی بر روایت شناسی در حوزه نقد ادبی     ادبیات فارسی دکتری اراک: باشگاه پژوهشگران جوان، واحد اراك، دانشگاه آزاد اسلامي، 25.     حسینی زاده، سمیه سادات بررسی آراء و روشهای هوشنگ گلشیری در نقد داستان  ادبیات فارسی کاشد دانشگاه بیرجند 26.     حسینی، مریم اهمیت مطالعه­ی متون عرفانی فارسی براساس نظریه­های روانشناختی و کهن­الگویی یونگ  ادبیات فارسی دانشیار تهران: دانشگاه الزهرا 27.     دفترچی، نسرین 28.     علی­اصغر شهناز خضرلو درآمدی بر نقد تکوینی در تحلیل آثار ادبی ادبیات فرانسه زبان­های باستانی د. دکتری کاشد تبریز: دانشگاه تبریز 29.     دهقان زاده، محمدرضا و  محسن روحانی نیا آسیب‌شناسی نقد ادبی در زبان فارسی زبانشناسی ادبیات فارسی کاشد کاشد مشهد: آموزش و پرورش تربت حیدریه : آموزش و پرورش 30.     ذکاوت، مسیح نظریه ادبی بوم-نقد ادبیات انگلیسی ک. ارشد شیراز: دانشگاه شیراز 31.     رحیمی، مهدی (پیروز آریانا) از نقد ادبی تا مطالعات فرهنگی ادبیات تطبیقی د. دکتری   هند: دانشگاه سنترال حیدرآباد- 32.     رحیمی، نسرین باز نگری در تاریخ ادبیات نویسی فارسی معاصر از منظر نظریه‌های ادبی‌ نوین ادبیات تطبیقی استاد آمریکا: دانشگاه کلمبیا 33.     رضادوست، علی اکبر یک بدفهمی بنیادین در رویکرد ایرانی به هرمنوتیک     ادبیات فارسی د. دکتری تهران: دانشگاه تهران 34.     رضایی، مهناز نقد جامعه­شناسی روبر اسکارپیت در تقابل با نقد ساختارگرا ادبیات فرانسه د. دکتری تبریز: دانشگاه تبریز 35.     رضوانی، سعید دو سوءتفاهم در بحث نظريه هايِ ادبي ادبیات آلمانی استادیار تهران: شهید بهشتی 36.     رضوانیان، قدسیه نقد و نظريه­پردازي فرماليستي در قرن ششم  ادبیات فارسی استادیار بابلسر: دانشگاه مازندران 37.     رضی،احمد و راز،  عبدالله نقد ادبی، رویکردی میان­رشته­ای  ادبیات فارسی   ادبیات فارسی استادیار د. دکتری رشت: دانشگاه گیلان 38.     رمضان زاده، محمود کارکرد ساختاری نشانه:زبان در ادبیات ادبیات انگلیسی استادیار مشهد: دانشگاه پیام نور 39.     سبزیان­پور، وحید عرب­زدگی در شرح و تحلیل متون فارسی ادبیات فارسی دانشیار کرمانشاه: دانشگاه رازی 40.     سجودی، فرزان 41.     امرالهی، تینا قواعدمکالمه‌گرایس،معنای ضمنی وشخصیت‌پردازی درمتون نمایشی زبان‌شناسی دانشیار   کارشناس ارشد تهران: دانشگاه هنر علامه طباطبایی 42.     سعیدی،  غلامعباس بررسی تناسب­گریزی در بلاغت برپایه­ی اصل همکاری گرایس ادبیات فارسی د. دکتری مشهد: دانشگاه رضوی 43.     سمیعی گیلانی، احمد نقد ادبی و تاریخ ادبیات   استاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی 44.     شعیری،  حمیدرضا نقدشناسی: نقد نقد در ایران کدام نقد؟ کدام روش؟ آموزش زبان فرانسه دانشیار تهران: تربیت مدرس 45.     شهری، بهمن استعاره و ایدئولوژی زبان‌شناسی د.کاشد مشهد: دانشگاه فردوسی 46.     صادقی محسن آباد، هاشم مروری بر رئالیسم پژوهی در ایران ادبیات فارسی د. دکتری مشهد: دانشگاه فردوسی  47.     صادقی، لیلا بوطیقای شناختی به مثابه­ی یک نظریه­ی ادبی زبان‌شناسی کاشد تهران: علامه طباطبایی 48.     صالحی نیا، مریم 49.     روحی، زهرا  بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی – نقشی هالیدی(زبانشناسی متن بنیاد)  در نقد شعر معاصر ادبیات فارسی زبان‌شناسی استادیار د. دکتری مشهد: فردوسی  تهران:دانشگاه تهران 50.     عابدین­فرد، مرتضی ویتگنشتاین متاخر، چالشی در برابر نظریه­ی ادبی فلسفه هنر کاشد تهران: دانشگاه هنر 51.     عامری، حیات 52.     مياحي، الهام نقد پسا استعماری و بازتاب آن در داستان نویسی مهاجران ایرانی زبان‌شناسی پژوهش هنر استادیار کارشد تهران: تربیت مدرس دانشگاه علم و فرهنگ 53.     عمارتی، داوود نقد بلاغی روشها و رویکردها ادبیات فارسی د. دکتری مشهد: دانشگاه فردوسی  54.     غلامزاده، داوود گفتار نوشت به مثابه یک ژانر  در نوشتار صوفیانه ادبیات فارسی د. دکتری مشهد: دانشگاه فردوسی  55.     فتوحی، محمود  سبک‌شناسی: میانجی نقد و دانشهای ادبی ادبیات فارسی دانشیار مشهد: دانشگاه فردوسی  56.     فرهنگی، سهیلا مطالعات فرهنگی و نقد ادبی ادبیات فارسی دکتری رشت: دانشگاه گیلان 57.     فرهودی پور، فاطمه تمثیل رویا به مثابه یک نوع ادبی ادبیات فارسی کاشد فرهنگستان زبان و ادب 58.     فریدی، مازیار نظریة چند­سیستمی (نظام چندگانه) و روش­شناسی مطالعات ادبیات تطبیقی در  ایران مطالعات ترجمه د.کاشد مشهد: دانشگاه فردوسی  59.     قائمی،  مرتضی 60.     مهدیان طرقبه، روح­الله نقد و بررسی آراء و نظریات ادبی اخوان­الصفا ادبیات عرب دانشیار د. دکتری همدان: بوعلی سینا 61.     قائمی، فرزاد پيشينه و بنيادهاي نظري رويكرد نقد اسطوره اي و زمينه و شيوة كاربرد آن در خوانش متون ادبي ادبیات فارسی استادیار مشهد: دانشگاه فردوسی  62.     قبادی، حسینعلی بازشناسی و تبیین یک ژانر نانشاخته در ادب فارسی (حماسه عرفانی) ادبیات فارسی دانشیار تهران: تربیت مدرس 63.     قربان صباغ، محمود رضا بررسی قابلیت های نقد کهن الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات ادبیات انگلیسی د. دکتری دانشگاه تهران 64.     قسمتی،  وحید و مینا دارابی امین ترجمه­ی ادبی از منظر نظریه­ی دریافت ادبیات فرانسه ادبیات فرانسه د. دکتری د. دکتری تهران: شهید بهشتی دانشگاه تبریز 65.     قوام، ابوالقاسم پیشنهادی برای آموزش نظریه پردازی به دانشجویان ادبیات فارسی استادیار مشهد: دانشگاه فردوسی  66.     کاظمی، زهره 67.     یزدان­پناه، حسن بررسی طیف واژگان رولان بارت در نقد ادبی پژوهش هنر پژوهش هنر دکترا د.کاشد تهران:دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 68.     کربلائی صادق، مهناز 69.     سید ابراهیمی نژاد، فاطمه درآمدی بر نشانه­شناسی قصه­گوئی(نقالی) زبانشناسی د. دکتری تهران: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 70.     کوچکیان، طاهره الگوی ارتباط مبانی ادبی در ساختاری گفتگومدار ادبیات فارسی استادیار اسلام­آباد غرب: پیام­نور 71.     كنعاني، ابراهيم  تعامل پديدار­شناسي و نشانه ـ معنا­شناسي : راهی به سوی نشانه­معناشناسی سیّال                                                      ادبیات فارسی د. دکتری سمنان: دانشگاه سمنان 72.     گل احمر، احسان 73.     شهبازی، شیما نشانه­شناسی فرهنگی رولان بارت و تاثیر آن بر مطالعات فرهنگی زبانشناسی ادبیات انگلیسی د. دکتری د.کاشد اصفهان: دانشگاه اصفهان 74.     گنجی،  نرگس 75.     باقرپور ولاشانی، بتول بحران اصطلاح­سازی در نقد ادبیات داستانی  با تکیه بر زبانهای عربی و فارسی ادبیات عرب استادیار کاشد اصفهان: دانشگاه اصفهان 76.     مؤذن، مریم Stylistic and Linguistic Analysis of Poetry from the Perspective of Systemic Functional Linguistics (Suhrab Sipihri’s) ادبیات فارسی استادیار کانادا، دانشگاه تورنتو 77.     محمدیان، امیر  سبک سنجی و نقد ادبی زبانشناسی د. دکتری مشهد: دانشگاه فردوسی  78.     میرعابدینی، حسن نقد ادبی و تاریخ ادبی معاصر ادبیات فارسی پژوهشگر ارشد تهران: فرهنگستان 79.     ناصحی، زهره رویکرد اجتماعی و نقد: از جامعه­شناسی ادبیات تا نقد جامعه­شناختی ادبیات فرانسه استادیار مشهد: دانشگاه فردوسی  80.     نامور مطلق، بهمن بوطیقای اسطوره ای: معرفی روشی نوین از نقد اسطوره ای زبان و ادبيات فرانسه استادیار تهران: دانشگاه شهید بهشتی 81.     نجومیان، امیرعلی فرهنگ نقد ادبی در ایران ادبیات انگلیسی و نقد ادبی دانشیار تهران: دانشگاه شهید بهشتی 82.     نوروزی، علی واکاوی نظریه­ی نظم عبدالقاهر جرجانی ادبیات عرب استادیار مشهد: دانشگاه فردوسی  83.     هاشمی، زهره استعاره­ی مفهومی و جایگاه آن در پژوهش­های ادبی ایران ادبیات فارسی د. دکتری مشهد: دانشگاه فردوسی  84.     هانس برگر، آلیسْ 85.      Alice C. Hunsberger Is Philosophical Poetry “poetry”? Two Examples of Philosophical Poetry in Persian مطالعات ایرانی استاد آمریکا: نیویورک، هانترکالج (Hunter College, New York) 86.     همدانی، امید فلسفه و نظریۀ ادبی ادبیات فارسی استادیار مشهد: دانشگاه فردوسی  87.     هناوي سعدون الكعبي، نادية الوظائفية النقدية بين المنهجية واللامنهجية مقاربات في نقد النقد ادبیات عرب استادیار عراق: دانشگاه المستنصرية 88.     یاوری، هادی گونه­ی ادبی رمانس عامیانه در ادبیات فارسی ادبیات فارسی استادیار نیشابور: مجتمع آموزش عالی


مطالب مشابه :


کارگاه آشنايی مقدماتی با نرم افزار DIgSILENT

کالج دانشگاه فردوسی اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی نرم افزار digsilent زبان برنامه نويسی
سایت زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

سایت زبانشناسی دانشگاه فردوسی که سایت گروه زبان شناسی دانشگاه کالج کتابهای
گلناز مدرسی قوامی

(متولد ۲۰ مهر ۱۳۴۵ در استیت کالج پنسیلوانیا) زبان‌شناس در دانشگاه فردوسی مشهد
فهرست مقاله‌های پذیرفته شده در نخستین همایش ملی نقد ادبی

دانشگاه فردوسی 8. آموزش زبان فرانسه دانشیار تهران: تربیت آریان کالج.
همایش بین‌المللی هزارمین سال سرایش شاهنامه فردوسی

خدشه‌ناپذير بر اصالت زبان فارسي و فرهنگ ايراني دانشگاه فردوسی کالج کتابهای
ثبت نام آزمون زبان (تافل) دانشگاه تهران

تحصیل در دوره های دکتری تخصصی آزمون زبان عمومی برگزار mba کالج دانشگاه فردوسی
گرایش ها در زبان وادبیات فارسی

گرایش ها در زبان وادبیات کالج کتابهای الکترونیکی و جلسات ویراستاری دانشگاه فردوسی
دقيقی پيشگام فردوسی در حماسه‌سرایی

سرانجام، دكتر محمدجعفر ياحقي، استاد زبان و ادبيات دانشگاه کالج کتابهای دانشگاه فردوسی
برچسب :