فهرستی از برخی کتاب های علوم تربیتی

انتشارات

مولف

نام

دوران(دیدار)

دکتر علی اکبرسیف

روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی يادگيري و آموزش

انتشارات نوآوران اصفهان

دکتر نیستانی

 

برنامه ریزی آموزشی در مدارس

دوران

دکتر سیف

سنجش ،اندازه گیری وارزشیابی آموزشی

 

 

 گراهام بات

:ترجمه دکتر داریوش نوروزی و وحدانی-

ترجمه ناصر ملکی و مجید فرهیان

 

طرح درس

سمت

لشین ،سینتیا بی.،پولاک ،جولین.،رایگلوث،چارلز ام

ترجمه دکتر فردانش

 

راهبردها و فنون طراحی آموزشی

سمت

دکتر عباس بازرگان

ارزشیابی آموزشی

سمت

اورنگی، اصغر، و کاردان. علی محمد

علوم تربیتی، ماهیت و قلمرو آن

اهواز:دانشگاه شهید چمران

موریسون،گری آر.،روس،استیون ام.،کمپ جرالد ای

ترجمه غلامحسین رحیمی دوست

طراحی آموزشی اثر بخش

اهواز:دانشگاه شهید چمران

رضوي، سيدعباس

).مباحث نوین در فناوری آموزشی

دوران

اسماعیل بیابانگرد(سعدی پور)

روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

ویرایش

علی دلاور

روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی(دو جلد)

سمت

صفوی ، امان الله

روش ها ، فنون و الگوهای تدریس.

 

میلر

ترجمه مهر مهمدی

نظریه های برنامه درسی

نشر ویرایش

         کریمی،یوسف

نگرش و تغییر نگرش

آییژ

دکترکورش فتحی واجارگاه

نیازسنجی آموزشی

انتشارات مدرسه

دکتر حسن ملکی

برنامه ریزی درسی

وزارت آموزش و پرورش

 

انتشارات اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی

دکترکورش فتحی واجارگاه

ü      نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی و درسی

انتشارات سمت

 

دکتر افضل نیا

طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری

سمت

رمی زفسکی

ترجمه دکتر فردانش

طراحی نظام های آموزشی

سمت

دکتر فریده مشایخ

دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی

دوران

دکتر سیف

روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

نشر دوران

دکتر سیف

روشهای مطالعه

نشر دیدار

رسول کردنوقابی

آموزش مستقیم

دانشگاه تبریز

اسکندر فتحی آذر

روشها و فنون تدریس

موسسه خدمات آموزشی بنیاد مستضعفان و جانبازان

 

کیامنش،علیرضا

.سنجش نیازهای آموزشی

انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

 

ولف ریچارد

ترجمه کیامنش

ارزشیابی آموزشی

انتشرات موسسه بین المللی روش های آموزش برزگسالان

 

بولا،اچ،اس

ترجمه دکتر خدایار ابیلی

ارزشیابی طرح ها و برنامه های آموزشی برای توسعه

 

دوران

دکتر علی اکبر سیف

سنجش فرایند و فرآورده یادگیری:روش های قدیم و جدید

نشر آییژ

دکتر کوروش فتحی واجارگاه

ارزشیابی دوره های آموزشی

 

محمد حسن امیر تیموری

اصول طراحی پیام آموزشی

 

السون و هرگنان، ترجمه سیف،

نظریه یادگیری، انتشارات دوران

 

 

 

روانشناسیپرورشی نوین ، تالیف دکتر علی اکبرسیف، نشر دوران

 

 

 

روانشناس تربیتی، پروین کدیور، انتشارات سمت

 


کتاب های معرفی شده توسط دوستان

کتاب تولید محتوای الکترونیکی ( نرم افزار های آموزشی ) -سیف اله عباسی و علیرضا بادله - انتشارات دیباگران تهران


مطالب مشابه :


دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی

های یادگیری الکترونیکی مشترک در دانشگاه تربیت مدرس و اداره یادگیری
فهرستی از برخی کتاب های علوم تربیتی

آموزشی دانشگاه تربیت مدرس تهران و اداره کل تربیت معلم و منابع یادگیری .
اهمیت منابع طبیعی

چرا که با توجه به گستردگی منابع در کشور، امکانات یک اداره یادگیری دانشگاه تربیت مدرس.
ميرمحمد کاشف

دانشگاه تربيت مدرس. سازمانی در اداره کل تربیت بدنی آذربایجان الکترونیکی :
اطلاعیه سامانه فرهنگیادا

اداره کل آموزش و دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه http://elearn.cfu.ac.ir/مدیریت یادگیری الکترونیکی
چگونه می توان ظرفیت تحول را بدون پیش شرط های آنچنانی در مدارس کشورنهادینه کرد؟

انجمن یادگیری الکترونیکی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و
دوره های آموزشی گذرانده شده (1)

ورزشی تلفیقی دانشگاه آزاد تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش آموزش و یادگیری
برتری تیم فوتبال پی کاووش مقابل شهید شهسواری اسلام آباد

زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری دانشگاه اداره ورزش و تربیت بدنی و
برچسب :