قوانین انتخاب واحد اینترنتی

جهت انتخاب واحد ترم بهمن ماه طبق قوانین فایل زیر باید عمل کنید

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

----------------------------------

دانشجویان عزیز خواهشمند است به اطلاعیه های 

درج شده در داخل سامانه سجاد توجه فرمائید
-----------

ویژه ترمی و پودمانی

دانشجویانی که با اخذ 24 واحد فارغ التحصیل می شوند

می بایست تا تاریخ 93/11/14درخواست کتبی خود را شخصا به واحد آموزش تحویل دهند

تبصره : دانشجویان پودمانی که دارای دو پودمان بعلاوه دروس افتاده و عمومی می باشند

و با 24 واحد فارغ التحصیل می شوند مجاز به اخذ 24 واحد می باشند در غیر اینصورت فقط 20 واحد

مهم: این دسته از دانشجویان می بایست

حتما حتما جهت اخذ

دروس تا سقف بالای بیست

واحد تا مورخه 93/11/14حضورا به مرکز مراجعه نمایند

در صورت پر شدن ظرفیت گروه دلخواه

هیچگونه مسئولیتی بر عهده آموزش نمی باشد


مطالب مشابه :


قوانین انتخاب واحد اینترنتی

امور اجرای کلاسهای علوم و فنون قزوین - قوانین انتخاب واحد اینترنتی سایت انجمن علمی
تبریک

برنامه سمینارها/کارگاهها/همایشها/بازدیدهاو دفتر انجمن مرکز علوم وفنون قزوین
کسب عنوان انجمن علمی- دانشجویی برگزیده در بخش اختراع ، توسط انجمن علمی دانشجویی برق در هفتمین جشنوار

دفتر انجمن مرکز علوم وفنون قزوین. برق علوم و فنون قزوین بخش فعالیتهای آموزشی
بازدید دانشجویان رشته حسابداری از فرودگاه آبیک

انجمن علمی مرکز علوم وفنون قزوین ارتباطات علوم و فنون ها با لینک دادن به سایت
سمینار بازسازی وبهسازی بافتهای فرسوده

برنامه سمینارها/کارگاهها/همایشها/بازدیدهاو دفتر انجمن مرکز علوم وفنون قزوین.
آرشیو اخبار دادگستری کل استان قزوین:

راه اندازی سایت قزوین آستان در پاییز سال 1393 مرکز آموزش علمی کاربردی و علوم و فنون قزوین
برچسب :