بسته شدن زبان بدگویان


از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است :


هر کس با ایمان سوره مبارکه بروج را به جهت دفع بدگویان


و بد زبانان ٬ سه بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن


بخواند زبان بدگویان و بدزبانان بسته شود و از


هرزه گی و بدگویی آنان محفوظ ماند


 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص ۲۰۰

 

وبلاگ : دعا و اذکار


مطالب مشابه :


دعای زبان بند - تیغ بند

هر که اين دعا با خود دارد زبان جمله زبان او بر رويش بسته مشق هایم برای بهترین شدن
دعا برای زبان بندی

دعا برای زبان صاحب اين هيکل بستم بستم بستم بسته باد زبان دعا برای آرام شدن دریا و
بسته شدن زبان بدگویان

بسته شدن زبان بدگویان : از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول دعا برای اجابت خواسته
بسته شدن زبان بدگویان

دعا برای براورده شدن بسته شدن زبان بدگویان . از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است :
دعا برای زبان بندی

دعا برای زبان اين هيکل بستم بستم بستم بسته باد زبان جمله خصمان از • برای عزیز شدن
دعای فروش اجناس/بسته شدن زبان دشمن/هلاکت دشمن/ترس در تنهایی/خلاصی از بلا

بسته شدن زبان دعا برای گرفتن جواب ختم برای گشایش و ادای قرض و غنی شدن برای تسهیل
برای محبت و زبان بندی خلق

بسته شدن زبان دعا برای بچه دار شدن. برای محبت و زبان بندی
برچسب :