منابع پیشنهادی برای کنکور کارشناسی ارشد کامپيوتر

۱.ساختمان داده ها:
الف)کتاب ارشد ساختمان داده و الگوریتم ها تالیف مهندسرهنمون - انتشارات پوران پژوهش
ب)کتاب درس: ساختمان‌داده‌ها و الگوریتم‌ها در پاسکال، c، c++، هورویتز.
ج)ساختمان‌داده‌ها، سیمور لیپ‌شوتز.
د)کتابتست: ساختمان‌داده‌ها، دکتر مقسمی، درس و کنکور.
ه)جزوه‌ی ساختمان‌داده‌ها، دکترمحمد قدسی، دانشگاه شریف.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

.۲ نظریه زبان ها و ماشین ها
الف) کتابارشد نظریه زبان ها و ماشین ها تابف مهندس سهرابی و مهندس مقصودی - انتشارات پورانپژوهش
ب) مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها تالیف لینتز ترجمه دکترصراف

۳.مدار های منطقی
الف)کتاب ارشد مدار منطقی - تالیف مهندس یوسفی -انتشارات پوران پژوهش
ب) کتاب طراحی دیجیتال - مولف مانو

ج)تحلیل و طراحی دیجیتالی - مولف نلسون

د)کتاب راهیان ارشد، جلددو.


۴.معماریکامپیوتر
الف)کتاب ارشد معماری کامپیوتر - تالیف مهندس یوسفی - انتشارات پورانپژوهش
ب) معماری سیستم های کامپیوتری - تالیف مانو

ج)معماری و سازماندهی کامپیوتر،استالینگز.

۵.سیستم عامل
الف)کتابارشد سیستم عامل - تالیف دکتر ابراهیم مقدم - انتشارات پوران پژوهش

کتاب درس:
ب)سیستم عامل، استالینگز.
ج)سیستم عامل،سیلبرشاتس.
د)سیستم عامل، تننباوم.
ه)جزوه ی سیستم عامل موسسه‌یپرسپولیس.
و)تست: سیستم‌عامل، مقسمی، درس و کنکور.

۶.ساختمان گسسته
الف) کتاب ارشد ساختمان گسسته - تالیف شهاب بهجتی
ب) ریاضیاتگسسته و ترکیباتی از دیدگاه کاربری - تالیف گریمالدی - ترجمه عمیدی

ج)کتاب درس: ساختمان‌های گسسته، دکتر قلی زاده.
د)ریاضی گسسته،ترمبلی.
ه)کتاب تست: پوران پژوهش

۷.ریاضیمهندسی
الف )مجموعه تست های طبقه بندی شده ارشد - تالیف دکتر نیکوکار
ب)کتاب ارشد ریاضی مهندسی تالیف فرزین حاجی جمشیدی

ج) کتاب درسی: ریاضی مهندسی پیشرفته، اروین کریزیگ،ترجمه‌ی عالم‌زاده یا شاهرضایی.
د)کتاب تست: ریاضی مهندسی، مؤسسه‌یپرسپولیس.

۸.  آمار و احتمالات
الف)کتابآمار والد پول ترجمه دکتر وحیدی

ب)کتاب درس و تست: آمار و احتمال، دکترنیکوکار.
ج)آمار و احتمال،نوشته‌ی دگروت، ترجمه‌ی دکتر عین الله پاشا

۹.محاسبات عددی
الف) کتاب محاسبات عددیتالیف دکتر قلی زاده
ب) روش های محاسبات عددی ترجمه دکتر توتونیان
ج) آنالیزعددی و روش های کامپیوتری - ترجمه دکتر نیکخواه

د) کتاب درس: آنالیز عددی، بابلیان.
ه)محاسبات عددی، دکترنیکوکار.
و)کتاب مهندسی کامپیوتر، خلاصه‌ی درس.

۱۰.پایگاه داده
الف)کتاب ارشدپایگاه داده - تالیف مهندس سهرابی

ب)کتاب درس: پایگاه‌داده‌ها، سی جی دیت.
ج)پایگاه داده‌ها، رامزالمصری.
د)اصول طراحی بانک‌های اطلاعاتی، مصطفا حق‌جو.
ه)اصول طراحیپایگاه‌داده‌ها، روحانی رانکوهی.
و)کتاب تست: پایگاه‌داده‌ها، مقسمی.

۱۱.زبان های برنامه نویسی
الف)کتاب درس: طراحیزبان‌های برنامه‌سازی، پِرَت
ب)جزوه‌ی طراحی و پیاده‌سازی دانشگاهامیرکبیر.
ج)کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدسوم.

۱۲.کامپایلر
الف)طراحی کمپایلر، آیهو.
ب)طراحی کمپایلر، قاسم‌ثانی،جزوه‌ی دانشگاه شریف.
ج)کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد،جلدسوم.

۱۳.طراحی الگوریتم ها
الف)کتاب درس: مقدمه‌ای برطراحی الگوریتم،معروف و مشهور به CLRS.
ب)طراحی الگوریتم، نیپولیتان،نعیمی‌پور.
ج)طراحی الگوریتم، قلی‌زاده.
د)کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر،راهیان ارشد، جلدسوم.
ه)جزوه‌ی طراحی الگوریتم، دکتر محمد قدسی، دانشگاهشریف.

و)کتاب طراحی الگوریتم ها - تالیف دکتر محمود نقیب زاده


۱۴.هوش مصنوعی
الف)کتاب هوش مصنوعی تالیف دکترفهیمی

ب)کتاب درس: هوش مصنوعی، نوشته‌ی راسل و نوروینگ.
ج)کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدچهارم

مراجعه به بانک سوالات این وبلاگ

مراجعه به بانک جزوات درسی و کتابهای این وبلاگ

مراجعه به بانک مقالات این وبلاگ

مراجعه به بانک اخبار


 


مطالب مشابه :


سرفصل درس ریاضی مهندسی

رئوس مطالب درس ریاضی مهندسی به­ گونه­ای است که یک نظام­مندی در علم فرزین حاجی­جمشیدی
سوالات جزوات ترم اول 92-93 دانشگاه علمی کاربردی پارت سیمین

ریاضی مهندسی استاد حاج شفیعی دانلود . حل تمرینات کتاب ریاضی مهندسی تالیف فرزین حاجی جمشیدی.
مشخصات درس ریاضی مهندسی 93922

بطور کلی هدف از درس ریاضی مهندسی، آشنائی ذهن مهندسان با روش­های فرزین حاجی­ جمشیدی
مشخصات درس ریاضی مهندسی 93922

رئوس مطالب درس ریاضی مهندسی به­ گونه­ای است که یک نظام­مندی در علم فرزین حاجی­ جمشیدی
منابع پیشنهادی برای کنکور کارشناسی ارشد کامپيوتر

کتاب ارشد ریاضی مهندسی تالیف فرزین حاجی جمشیدی. ج) کتاب درسی: ریاضی مهندسی معادلات
ارشد برق

کتاب آقای فرزین حاجی جمشیدی برای این درس مفهومی ، دروسی همچون ریاضی مهندسی
منابع كارشناسي ارشد كامپيوتر

۷. ریاضی مهندسی الف ) کتاب ارشد ریاضی مهندسی تالیف فرزین حاجی جمشیدی. ج) کتاب درسی:
سرفصل درس ریاضی مهندسی

رئوس مطالب درس ریاضی مهندسی به­ گونه­ای است که یک نظام­مندی در علم فرزین حاجی­جمشیدی
سوالات جزوات ترم اول 92-93 دانشگاه علمی کاربردی پارت سیمین

ریاضی مهندسی استاد حاج شفیعی دانلود . حل تمرینات کتاب ریاضی مهندسی تالیف فرزین حاجی جمشیدی.
منابع درسی و کنکوری ارشد رشته مهندسی مکانیک تمام گرایشها

ریاضی مهندسی - محمدصادق معتقدی - انتشارات پارسه. ریاضی مهندسی - فرزین حاجی جمشیدی
برچسب :