حلقه رگلان ( آستين بافتني)براي گودي اين نوع حلقه آستين حدود 27 تل 28 سانت مانده به سر شانه اقدام به كور كردن دانه ها ميكنيم به اين ترتيب كه بعد از 1-2-3 تا گوشه يقه به كور كردن يكي ها ادامه مي دهيم. در ابتداي همه رجها تا جايي كه بعد از باز كردن يقه در گوشه يقه 2 تا 3 دانه بيشتر باقي نماند. مي توانيم از يك خط حاشيه در قسمت كور كردن ها استفاده كنيم ( مثلا از يك بافت مدادي يا پيچ كوچك در خط حاشيه لبه حلقه آستين استفاده كنيم)

اگر آستين ما در پايين با كشباف شروع شده بعد از كشباف بين 10 تا 15 دانه در يك رج اضافه مي كنيم بعد به فاصله هر 3-4 سانت يكبار از دو طرف آستين 1 دانه اضافه شود تا به گشادي دلخواه در قسمت بازو برسيم بعد از آن حلقه را به اين ترتيب 1-2-3-4 كور مي كنيم و يكي ها را مانند خود لباس همچنان كور مي كنيم تا بالاي آستين كه بين 12 تا 14 دانه بماند اين 12 تا 14 دانه را كور نمي كنيم و موقع بافت يقه كنار دانه هاي گودي يقه قرار مي دهيم. اگر آستين ما در ابتدا با كشباف شروع نمي شود اضافه كردن دانه ها در طرفين بعد از 2 يا 3 سانت به همان فاصله اي كه در بالا ذكر شد دانه اضافه شود.


مطالب مشابه :


حلقه رگلان ( آستين بافتني)

آموزش بافتنی - حلقه رگلان ( مثلا از يك بافت مدادي يا پيچ كوچك در خط حاشيه لبه حلقه آستين
پروژه بافت 26 - آموزش بافت ژاکت آستین رگلان

هنر کیش - پروژه بافت 26 - آموزش بافت ژاکت آستین رگلان - آموزش کارهای دستی
آموزش انواع حلقه آستین ها

بافت آستین مربوط به حلقه گرد حلقه آستین رگلان جدا (آموزش بافت انواع یقه)
آموزش بافت پلیور مردانه

آموزش بافت سپس از آستین 1+1+3 دانه از هر طرف کم کنید باید جهت مدل رگلان آستین 20 دانه
آموزش بافت پلیور بچه گانه

آموزش بافت پلیور بچه جهت رگلان آستین 2 دانه را به رو بافته، دانه 3 و4 را یکی کرده با هم
بانوکده تبلیغات خرید مجموعه آموزش خیاطی با خانم سیما عمرانی آموزش خیاطی آموزش بافتنی تصوی

آموزش بافت پلیور در آستین ابتدا 3+1 دانه کم کرده سپس جهت رگلان آستین مانند تنه، در هر
برچسب :