چهار معما ی جالب

پاسخ ها:

جواب 1:

بستگی به نوع جعبه و اندازه سیب دارد.

جواب 2:

آن کلمه ی 5 حرفی <<کوتاه>> است که با افزودن یک کلمه ی 2 حرفی <<تر>> به آن کوتاه تر می شود.

جواب 3:

دکتر مادر بچه است.

جواب 4:

اگر با کبریت خاموش وارد اتاق شویم باید ابتدا کبریت را روشن کنیم چون بدون کبریت نمی توان هیچکدام را روشن کرد.


مطالب مشابه :


معمای توپ پینگ پنگ

معما و تست هوش و سرگرمی - معمای توپ پینگ پنگ طراحی سایت و خدمات
معمای چوپان و پل

معما و تست هوش و سرگرمی - معمای چوپان و پل - وبلاگ تخصصی و رسمی معما و تست هوش و چیستان و سرگرمی
معمای دکتر حسابی

معما و تست هوش و سرگرمی - معمای دکتر حسابی - وبلاگ تخصصی و رسمی معما و تست هوش و چیستان و سرگرمی
چهار معما ی جالب

معما و تست هوش و سرگرمی - چهار معما ی جالب - وبلاگ تخصصی و رسمی معما و تست هوش و چیستان و سرگرمی
معمای خر

معما و تست هوش و سرگرمی - معمای خر - وبلاگ تخصصی و رسمی معما و تست هوش و طراحی سایت و خدمات
تست تمرکز جالب

معما و تست هوش و سرگرمی - تست تمرکز جالب - وبلاگ تخصصی و رسمی معما و تست هوش و چیستان و سرگرمی
نکته عکس رو گرفتی باهوشی 14

معما و تست هوش و سرگرمی - نکته عکس رو گرفتی باهوشی 14 طراحی سایت و خدمات
معمای جملات درست و نادرست

معما و تست هوش و سرگرمی - معمای جملات درست و نادرست طراحی سایت و خدمات
معمای مشاور و پدر باهوش

معما و تست هوش و سرگرمی - معمای مشاور و پدر باهوش طراحی سایت و خدمات
برچسب :