آشنایی با شرایط دانشگاه افسری علوم و فنون دريايي امام خميني (ره) نوشهر

تاريخچه دانشگاه

دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره)، در سال 1359 تحت عنوان مركز آموزش عالي علوم دريايي تأسيس و در سال 1360 با جذب اولين دوره دانشجويي رسماً فعاليت خود را آغاز نمود.

تأسيس اين دانشگاه از ثمرات مسلم پيروزي مردم مسلمان ايران، در استقرار نظام جمهوري اسلامي، به رهبري قائد عظيم‌الشأن امام خميني (ره) مي‌باشد.

در حال حاضر، دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)، داراي شش دانشكده؛ عرشه، مهندسي مكانيك، مهندسي الكترونيك و مخابرات دريايي، مديريت و كميسر دريايي، علوم پايه و تفنگدار دريايي، اقدام به رفع نيازهاي آموزش عالي نيروي دريايي و برخي از سازمان‌هاي دريايي كشور، در سطح كارشناسي مي‌نمايد. همچنين اين دانشگاه داراي نظام تضمين كيفيت مبتني بر استانداردهاي ISO 9001:2008 مي‌باشد. اميد است با تأييد پروردگار متعال، توجهات حضرت بقيه‌ا...الاعظم و رهبري حكيمانه رهبر معظم انقلاب، اين دانشگاه بتواند گام‌هاي مؤثري را در راستاي آرمان‌هاي مقدس جمهوري اسلامي ايران بردارد و پشتوانه‌اي محكم براي خوداتكايي كشور باشد.

 

برنامه آموزشي

الف) چگونگي:

دانش‌آموختگان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) در رشته‌هاي علمي و تخصصي ناوبري و فرماندهي كشتي، مهندسي مكانيك، مهندسي الكترونيك و مخابرات دريايي، مديريت و كميسر دريايي و تفنگدار دريايي جهت تأمين كاركنان پايور نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در مقطع كارشناسي تربيت مي‌شوند. برنامه آموزشي اين دانشگاه بر مبناي تربيت  افسران نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران و ساير سازمان‌هاي دريايي كشور با ويژگي‌هاي زير، پايه‌گذاري شده است:

•تربيت افسراني متعهد، با ايمان، شجاع، ولايت‌مدار و با قابليت‌هاي فيزيكي مناسب.

•تربيت افسراني داراي معلومات علمي، مبتني بر نيازهاي دريايي كشور در سطح كارشناسي.

•تربيت افسراني با بهره‌مندي از كليه تخصص‌هاي مورد نياز نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران به گونه‌اي كه بتواند پس از فراغت از تحصيل با درجه ناوباندومي به عنوان افسران ناوبر، مهندس مكانيك و برق، تداركات و تفنگدار دريايي خدمت نمايند.

•تربيت افسراني با بهره‌مندي از كليه تخصص‌هاي مورد نياز سازمان دريايي كشور به‌گونه‌اي كه بتواند پس از فراغت از تحصيل به عنوان افسر دوم عرشه، مهندس سوم موتور و يا مهندس برق بر روي كشتي‌هاي تجاري انجام وظيفه نمايد.

 

ب) اطلاعات لازم و امتيازات:

1.       ضوابط آموزشي دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) تابع اساسنامه دانشگاه‌هاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز سازمان بنادر و دريانوردي مي‌باشد.

2.       حضور دانشجويان، در طول مدت تحصيل، شبانه‌روزي بوده، كليه هزينه‌هاي خوراك، پوشاك، كمك‌آموزشي و زيست آنان، توسط نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران تأمين مي‌شود.

3.       دانشجويان در طول مدت تحصيل، از كمك هزينه تحصيلي برخوردار مي‌باشند.

4.       دانشجويان نيروي دريايي پس از طي موفقيت‌آميز هفت نيمسال تحصيلي به درجه ناوباندومي مفتخر مي‌شوند.

5.       به دانش‌آموختگان، دانشنامه كارشناسي در رشته‌هاي عرشه، مهندسي كشتي در رشته مكانيك، مهندسي الكترونيك و مخابرات دريايي، مديريت و كميسر دريايي و تفنگدار دريايي كه مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري يا ارتش جمهوري اسلامي ايران ‌باشد، اعطاء مي‌شود.

 

پ) نحوه آموزش:

1.       طول دوره‌هاي كارشناسي، هفت نيمسال تحصيلي به صورت پيوسته مي‌باشد و طول دوره، متناسب با برنامه تفصيلي تعيين مي‌گردد.

2.       به منظور فراگيري آموزش اوليه نظامي و آشنايي دانشجويان با قوانين و مقررات سپاهيگري، برنامه ويژه‌اي به مدت 2 ماه قبل از شروع اولين نيم‌سال تحصيلي تحت عنوان دوره تهيه، اجرا مي‌گردد.

3.       هر سال آموزشي مركب از دو نيم‌سال تحصيلي و يك نيم‌سال فشرده تابستاني است كه هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته آموزش نظري و عملي و نيم‌سال فشرده شامل شش هفته آموزشي مي‌باشد.

4.       نحوه آموزش به صورت نظام واحدي مي‌باشد.

5.       ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي‌شود و به عنوان ضريب آن درس به‌شمارمي‌آيدقبولي دانشجو در يك‌ درس،به‌همان درس محدود است.

6.       هر واحد درس نظري، عملي و آزمايشگاهي، كارگاهي و دريانوردي، مقدار درسي است كه مفاد آن به ترتيب 16، 32 و 48 ساعت، در طول نيم‌سال تحصيلي يا نيم‌سال فشرده، طبق برنامه مصوبه تدريس مي‌گردد. (مدت دريانوردي هم بين 5/1 تا 2 ماه مي‌باشد).

 

ت) كارآموزي ساليانه:

به منظور تكميل آموزش‌هاي نظري و آزمايشگاهي و با توجه به حرفه آينده دانشجويان و آمادگي‌بدني، فكري و روحي آنان جهت خدمت در نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران‌وسايرسازمان‌هاي دريايي‌كشور،ساليانه‌حدود8 هفته‌ كارآموزي‌ عملي‌ در يگان‌هاي شناور، مستقر در مناطق جنوب‌ و ‌شمال ‌و كارخانجات نيروي‌ دريايي ‌پيش‌بيني شده است.

ث) آموزش عقيدتي:

با توجه به اهميت و ارزش والاي اعتقادات اسلامي و نقش تعيين‌كننده آن در دفاع از كيان ميهن اسلامي و به منظور تحقق بخشيدن به اهداف ارتش مكتبي و منطبق با آرمان‌هاي والاي اسلام ناب محمدي (ص) مجموعة دانشجويان اين دانشگاه از بدو ورود تا هنگام ‌فارغ‌التحصيلي در جريان‌ آموزش‌هاي مختلف‌ و متنوع ‌عقيدتي ‌سياسي‌ قرار مي‌گيرند.

در اين راستا علاوه بر برنامه‌هاي مذهبي، نماز جماعت و سخنراني‌هاي مختلف، كلاس‌هاي منظم معارف و عقيدتي سياسي براي دانشجويان تشكيل مي‌گردد و دانشجويان در طول تحصيل ملزم به گذرانيدن دروس عقيدتي مصوب آجا مي‌باشند.

ج) آموزش نظامي:

آموزش نظامي در دو مرحله تدوين شده است.

1.       مرحله اول به گونه‌اي طرح و برنامه‌ريزي شده است كه دانشجويان صرف‌نظر از رشته تحصيلي و تخصصي، با فراگيري فنون سپاهيگري، در مسير زندگي نظامي‌گري قرار مي‌گيرند.

2.       مرحله دوم آموزش‌هاي نظامي برابر برنامه تفصيلي ستاد فرماندهي آجا كه به تصويب وزارت علوم و تحقيقات و فن‌آوري رسيده است در طول سال‌هاي تحصيلي طي مي‌گردد كه دانشجويان اين مجموعه از آموزش‌ها را در دانشكده تفنگدار دريايي فرا خواهند گرفت. همچنين در طول دورة آموزش براي آشنايي با رشادت و ايثارگري‌ها، تاكتيك و تكنيك هشت سال دفاع مقدس دوره معارف جنگ براي دانشجويان برگزار مي‌شود.

نيروي دريايي امروز در بسياري از نقاط عالم و در كشور ما يك نيروي راهبردي است؛ به چشم يك نيروي راهبردي به نيروي دريايي بايد نگريسته شود.

 

 

معرفي دانشكده‌ها و  رشته ‌هاي تحصيلي

اين دانشگاه، داراي شش دانشكده تخصصي: عرشه، تفنگدار دريايي، مهندسي الكترونيك و مخابرات دريايي، مهندسي مكانيك، مديريت و كميسر دريايي و نيز دانشكده علوم پايه مي‌باشد.

1. دانشكده عرشه :

دانشكده عرشه، با تأسيس دانشگاه در سال 1360 شروع به فعاليت نموده است. هدف اين دانشكده، آماده نمودن دانشجويان مهندسي عرشه (نظامي و تجاري)، از نظر علمي و تخصصي، جهت خدمت در نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران و ساير سازمان‌هاي دريايي كشور است.

رشته مهندسي عرشه به دو شاخه ناوبري نظامي و ناوبري تجاري تقسيم مي‌گردد كه شاخه نظامي جهت تأمين افسران ناوبر نيروي دريايي است و دانشجويان پس از فارغ‌التحصيلي به عنوان افسر ملوان، توپخانه، مخابرات، عمليات شناورهاي نيروي دريايي مشغول به كار خواهند شد. شاخه تجاري نيز جهت تأمين افسران ناوبر كشتي‌هاي تجاري سازمان‌هاي بنادر و دريانوردي- شركت ملي نفتكش- كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، شيلات و ساير سازمان‌هاي دريايي برحسب تقاضا، برنامه‌ريزي گرديده است. اين دانشكده علاوه بر اجراي دوره كارشناسي، آموزش افسران دوره عالي را نيز كه پس از چند سال خدمت در مناطق عملياتي مجدداً به دانشگاه مراجعت مي‌نمايند، تحت آموزش قرار مي‌دهد.

 

امكانات و تجهيزات دانشكده:

شبيه‌ساز ناوبري:

1.       شبيه‌ساز ناوبري

2.       شبيه‌ساز GMDSS

3.       حوضچه ناوبري

4.       افلاك‌نما

5.       كارگاه ملوان

6.       كارگاه عمليات

7.       كارگاه جنگ‌افزار و سلاح

8.       كتابخانه تخصصي

9.       كلاس‌هاي سمعي و بصري

 

2. دانشكده تفنگدار دريايي :

رشته كارشناسي تفنگدار دريايي با هدف تربيت و تأمين نيروي انساني كارآمد و متخصص به منظور صيانت از تماميت ميهن اسلامي و مرزهاي آبي كشور در سال 1378 به تصويب رسيد، دانش‌آموختگان اين رشته ضمن كسب توانمندي‌هاي مربوط به هدايت و راهبري انواع شناورهاي سبك و سنگين پس از فراغت از تحصيل در يگان‌هاي تابعه تيپ تفنگداران دريايي همچون گردان‌هاي شناور هجومي، توپخانه صحرايي، پدافند هوايي، گردان‌هاي عمليات ويژه و يگان‌هاي دژبان و خدمات پشتيباني در مناطق و پايگاه‌هاي تحت نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي به ايفاي وظايف محوله خواهند پرداخت. دانش‌آموختگان اين رشته با گذراندن دوره‌هاي مختلف از جمله، آموزش‌هاي اعتماد به نفس، چتربازي، غواصي و همچنين طي دوره تكاور دريايي به ارتقاء توانمندي‌هاي خود در طول دوره كارشناسي و پس از آن مي‌پردازند.

اماكن و فضاهاي آموزش دانشكده عبارتند از : كارگاه مهمات و سلاح سبك – كارگاه جنگ‌افزار و توپخانه دريايي – كارگاه جنگ‌هاي نوين – سالن تيراندازي و كلاس‌هاي درسي و كلاس سمعي و بصري.

 

3. دانشكده مهندسي برق، الكترونيك و مخابرات دريايي :

همزمان با تأسيس دانشگاه دريايي امام خميني (ره) دانشكده مهندسي برق و الكترونيك و مخابرات دريائي اين دانشكده شروع به فعاليت نمود. اين دانشكده در طول مدت حيات خود براي نداجا و ساير ارگانهاي دريائي ديگر به پرورش دانشجو پرداخته است. همچنين از سال 1377 نيز دوره عالي الكترونيك در اين دانشكده برگزار مي‌گردد. با توجه به پتانسيل علمي و پژوهشي بالايي كه در اين دانشكده موجود است اين دانشكده علاوه بر فعاليت فوق به ارتباط با ساير دانشگاههاي ديگر و برگزاري كلاسهاي آموزشي و كارگاهي نيز پرداخته است. برگزاري دوره هاي رادار، PLC، آزمايشگاههاي ماشين و كارگاههاي تخصصي برق از جمله فعاليتهاي خارجي اين دانشكده محسوب مي‌گردد. از ديگر امكانات اين دانشكده برخورداري از دو مركز تحقيقات سونار و سطح مقطع راداري مي باشد.

امكانات و تجهيزات دانشكده:

1.       آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي

2.       كارگاه عمومي برق

3.       كارگاه رادار

4.       آزمايشگاه مايكروويو

5.       آزمايشگاه الكترونيك

6.       آزمايشگاه مباني برق

7.       آزمايشگاه ديجيتال

8.       كتابخانه تخصصي

9.       كلاس‌هاي سمعي و بصري

 

4. دانشكده مهندسي مكانيك:

دانشكده مهندسي مكانيك با تأسيس دانشگاه در سال 1360 شروع به فعاليت نموده است. هدف از ارائه اين رشته تربيت مهندساني است كه پس از فراغت از تحصيل قادر باشند به عنوان افسر مهندس در مراكز زير انجام وظيفه نمايند:

•         يگان‌هاي شناور سطحي و زيرسطحي.

•         سيستم‌هاي فني هواناو، بالگرد،‌ بال ثابت و سيستم‌هاي موشكي.

•         دواير فني. مراكز تعميراتي، كارخانجات و مراكز آموزشي نيروي دريايي.

ساير سازمان‌ها و ارگان‌هاي دريايي (شركت ملي نفتكش، سازمان بنادر و دريانوردي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح).

اين دانشكده علاوه بر دوره كارشناسي، برگزاري دوره عالي را با بهره‌گيري از اساتيد متخصص و با تجربه و داشتن كلاس‌هاي درس، امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي متعدد ذيل قادر است اهداف ‌نداجا و ساير ارگان‌هاي دريايي را تأمين نمايد.

 

امكانات و تجهيزات دانشكده:

1.       مدرسه حريق

2.       كارگاه توربين و ديگ‌بخار

3.       آزمايشگاه تئوري ماشين

4.       آزمايشگاه خواص مواد و مقاومت مصالح

5.       آزمايشگاه كنترل

6.       آزمايشگاه ارتعاشات

7.       آزمايشگاه روانسازي

8.       كارگاه چهارگانه دريايي شامل كارگاه تاسيسات،كارگاه تهويه، كارگاه ديزل

9.       كارگاههاي تكنولوژي جوشكاري، ورقكاري، تراشكاري

10.     آزمايشگاه مكانيك سيالات

11.     آزمايشگاه ترموديناميك و انتقال حرارت

12.     آزمايشگاه تونل كاويتاسيون وتونل باد

13.     كتابخانه تخصصي

14.     كلاس‌هاي سمعي و بصري

 

 

5. دانشكده مديريت و كميسر دريايي:

دانشكده مديريت و كميسر دريايي امكاناتي نظير كتابخانه تخصصي و كلاس سمعي بصري مي‌باشد و افسراني كه در اين دانشكده فارغ‌التحصيل مي‌گردند مي‌توانند در يگان‌هاي پشتيباني و عملياتي در گرايش‌هايي نظير مالي، آمادي، ترابري، مهمات و استحكامات با استفاده از آموزش‌هاي علمي و عملي كه فراگرفته‌اند فعاليت نمايند.

اين دانشكده علاوه بر اجراي دوره كارشناسي، اقدام به برگزاري دوره عالي مديريت و كميسر دريايي و آموزش مجازي با بهره‌گيري از فن‌آوري اطلاعات در قالب CDهاي آموزشي، وب‌سايت‌هاي اطلاعاتي و كتاب‌هاي الكترونيكي از طريق رايانه و سيستم‌هاي ارتباطي مخابراتي با ديگر مناطق و پايگاه‌هاي نداجا نموده است.

همچنين اين دانشكده در زمينه‌ فعاليت‌هاي تحقيقاتي با استفاده از پتانسيل‌هاي بالاي علمي و تعامل بين اساتيد و دانشجويان جهت سياست‌هاي دانشگاه و نداجا گام‌برداري مي‌نمايد و با برگزاري همايش‌ها و سمينارهاي علمي و پژوهشي زمينه تحقيق و پژوهش را براي دانشجويان فراهم مي‌نمايد. كه از جمله آن در ارتباط با نيروي دريايي، نيروي راهبردي تحقيق گسترده‌اي را انجام داده است.

 

 

6. دانشكده علوم پايه:

دانشكده علوم، شامل گروه‌هاي آموزشي فيزيك، زبان، رياضي و علوم انساني مي‌باشد. اين دانشكده با بهره‌گيري از سه واحد لابراتوار زبان، دو واحد آزمايشگاه فيزيك و يك واحد كلاس سمعي و بصري كليه دروس علوم پايه اعم از نظري و عملي، دروس زبان و همچنين بخشي از دروس عمومي (از قبيل فارسي، تربيت‌بدني، تاريخ سياسي معاصر) را با بهره‌گيري از اساتيد توانمند و مجرب ثابت و مدعو به كليه دانشجويان دانشگاه ارائه مي‌نمايد.

 

كتابخانه مركزي:

كتابخانه مركزي دانشگاه نيز با تهيه مراجع آموزشي و تحقيقاتي براي اساتيد و دانشجويان سعي در فراهم كردن بستر لازم براي اين امر است. علاوه بر كتابخانه مركزي كتابخانه تخصصي نيز در هر دانشكده وجود دارد. كتابخانه مركزي همچنين با سرويس‌دهي كتب به صورت شبكه، مراجع روز دنيا را در تخصص موجود در دانشگاه‌ به‌صورت بسته‌هاي‌ نرم‌افزاري دراختيار اساتيد، دانشجويان و كاركنان ‌قرار مي‌دهد.

 

تيپ دانشجويان

تيپ دانشجويان مسئول پرورش كليه دانشجويان رسته‌هاي مختلف نيرو و دانشجويان بورسيه دانشگاه مي‌باشد. لذا جهت رسيدن به يك نتيجه مطلوب امور پرورشي را در سه بخش ذيل جهت دانشجويان پيگيري مي‌نمايد.

الف) شايستگي رفتاري و اخلاقي

ب) مهارت‌هاي فردي

ج) مقاومت جسماني

 

الف) شايستگي رفتاري و اخلاقي

به منظور انجام آموزش‌هاي نظامي و پرورشي كليه دانشجويان پس از ورود به دانشگاه تحت نظر تيپ دانشجويان در مقاطع گوناگون ذيل با قوانين و مقررات و نيز علوم نظامي آشنا مي‌گردند.

 

1) دوره رزم مقدماتي

طول اين دوره حدوداً دو ماه و دانشجويان در بدو ورود به صورت مشترك با ساير دانشجويان آجا در لشكرك (و يا به صورت مجزا جهت دانشجويان بورسيه در دانشگاه) با قوانين و مقررات سپاهيگري آشنا مي‌گردند.

 

امكانات

تيپ دانشجويان در راستاي فراهم نمودن نيازمندي‌ها و انتظارات دانشجويان از امكانات زير بهره مي‌گيرد:

1.       كتابخانه نظامي : جهت دسترسي به كتب و موضوعات مورد علاقه‌ي دانشجويان.

2.       مركز رايانه: جهت استفاده دانشجويان از رايانه‌هاي شخصي خود اين مركز با نصب تجهيزات مربوطه سرويس‌دهي مي‌نمايد.

3.       بوفه دانشجويان.

4.       مركز مخابرات دانشجويي.

5.       مركز امور خدماتي شامل آرايشگاه، خياطي و كفاشي.

 

فعاليت  هاي  فوق برنامه

الف) فوق‌برنامه‌هاي آموزشي

به منظور بالا بردن توان علمي و انضباطي دانشجويان، علاوه بر برنامه‌هاي مصوبه وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، برنامه‌هاي آموزشي متنوعي در ساعات فراغت از دروس موظف، به صورت فوق‌برنامه براي كليه دانشجويان تنظيم مي‌گردد، از جمله : كلاس‌هاي تقويتي و فوق‌برنامه آموزش زبان انگليسي و رايانه و كلاس‌هاي تقويتي دروس علوم پايه.

 

ب) فوق‌برنامه‌هاي ورزشي

دانشگاه علوم دريايي به جهت تقويت بنيه جسماني و روحي دانشجويان  علاوه بر برنامه‌هاي‌ مصوب‌ وزارت علوم در ساعات‌ فراغت از دروس موظف براي كليه دانشجويان اقدام به‌ اجراي فوق‌برنامه‌هاي ورزشي‌ با استفاده از امكانات ‌و پتانسيل‌هاي ‌بالاي‌ دانشگاه نموده است

 

منبع : سایت دانشگاه


مطالب مشابه :


شرایط ثبت نام داوطلبان استخدام دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران

شرایط افسری اولين روز تاريخ ثبت نام مي تحصيل در دانشگاه‌هاي افسري ارتش
راهنمای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه های افسری آجا:92-93

استخدام در دانشگاه افسری ارتش جمهوری ی ثبت نام(این فرم در مرکز گزینش شرایط اختصاصی: 1-
شرایط پذیرش و استخدام در دانشگاه افسری امام علی (ع)

شرایط پذیرش و استخدام در دانشگاه افسری و در زمان ثبتنام شرایط پذیرش و استخدام در
اعلام ثبت نام دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران 92

سوم متوسطه ملاك بوده و در زمان ثبتنام نهايي ارائه مدرك در دانشگاه‌هاي افسري
دانلود سوالات استخدامی دانشگاه افسری امام علی (ع)

آموزش‌های نظامی کاربردی در دانشگاه‌های افسری شرایط ثبت نام در دانشگاه افسری
شرايط ورود به دانشگاه شهيد ستاري نيروي هوايي ارتش

نظامی كاربردی در دانشگاه های افسری شرایط اختصاصی: 1 ثبت نام : آزمون ورودی در حوزه های
استخدام در دانشگاه‌های افسری

کاربردی در دانشگاه‌های افسری شرایط عمومی بوده و در زمان ثبت نام نهایی
استخدام دانشگاه افسری ارتش ،کارمند نیروی دریایی ،کارمند نیروی زمینی ارتش استخدام زن و مرد

شرایط ثبت نام استخدام دانشگاه افسری ارتش ،کارمند اولين روز ثبت نام مندرج در آگهي مورخ
نحوه ثبت نام برای کنکور سراسری دانشگاه آزاد در سال92 و نحوه انتخاب رشته دانشگاه ازاد

مشاوره تحصیلی به اینجانب مراجعه می نمایند و به دلیل اشتغالم در در شرایط نام باربارا
آشنایی با شرایط دانشگاه افسری علوم و فنون دريايي امام خميني (ره) نوشهر

شرایط افسری شرایط ثبت نام دانشكده عرشه، با تأسيس دانشگاه در سال 1360 شروع به فعاليت
برچسب :