سخنان بزرگان در مورد عدالت

سخنان بزرگان در مورد عدالت

§     دانش بايد توهم هاي متافيزيكي، پيشداوري ها و خرافه ها را پشت سر بگذارد، اما مفهوم عقلانيت (يعني حقيقت، آزادي و عدالت) را به عنوان سنت از نسلي به نسلي منتقل كند.((فرويد))

§         عدالت از لوازم تمدن است، يعني اين ضمانت كه نظام حقوقي استقرار يافته، از اين پس به سود فرد شكسته نشود.((فرويد))

§         از قمار دوري كن؛ زيرا قمار بازي كار شيطان، كودك حرص و آز، برادر بي عدالتي و بالاخره پدر فرومايگي است.((جورج واشنگتن))

§         كسي كه قدرت را با پول بخرد، عدالت را هم به پول مي فروشد.((مثل انگليسي))

§         در دنيا لذتي كه با لذت مطالعه برابري كند، وجود ندارد.((لئو نيكولايويچ تولستوي))

§     مرد عاقل همواره نه نكته را در نظر دارد : روشن ديدن، خوب گوش دادن، مهربان سخن گفتن، آداب داشتن، راستگو بودن، انجام وظيفه كردن، پرسيدن هنگام ترديد ، خود را از خشم دور نگاه داشتن و در عين موفقيت، عادل و منصف بودن.((كنفوسيوس))

§         عدالت، مجموعه وظايف اخلاقي است.((مثل آمريكايي))

§         وجدان محكمه اي است كه در آن احتياجي به وكيل دادگستري نيست.((مثل انگليسي))

§     خردمندي كه بخشنده و دانشور و دادگر و نجيب باشد، هرگز بدخو
 نمي شود.((بزرگمهر))

 


مطالب مشابه :


سخنان بزرگان در مورد بهداشت روان

لاظهيركالمشاوره حضرت علی(ع) لاغنی کالعقل - سخنان بزرگان در مورد بهداشت روان - اصل اصیل
جملات خواندني: سخنان بزرگان

بهداشتروان در خانواده و محل سخنان بزرگان. البته در مورد اوّلی مطمئن نیستم!
بهداشت روان در قرآن

مقدمه: موضع قرآن نسبت به بهداشت روان . مباحث بهداشت روانى در قرآن به نحو بسيار گسترده اى مطرح
سخنان بزرگان در مورد عدالت

سخنان بزرگان در مورد مكن جز به داد / كه از داد باشد روان تو خانه بهداشت شهرها
سخنان بزرگان

تأثير ورزش بر بهداشت روان نکاتی در مورد تست و تست زنی در کنکور سخنان بزرگان
پیامهای مناسب هفته بهداشت روان

پیامهای مناسب هفته بهداشت روان سخنان بزرگان. بدون شرح ، نیازسنجی آموزشی در عصر کنونی!!
مهارت زندگی

مقالات روان سازمان بهداشت جهانی مهارت های دهگانه قرار دهیم و پس از آن، در مورد رد یا
سخنان بزرگان در مورد قرآن

سخنان بزرگان در مورد ذکر سخن تمامي بزرگان در مورد قرآن امکان پذير نيست ذيلا به سخنان
پدران

مقالات روان نقش بسزایی در نهادینه كردن بهداشت روانی در مورد تمایل
برچسب :