نمونه سوالات آزمایشگاه شیمی عمومی 2

نمونه سوالات آزمایشگاه شیمی عمومی 2 شیمیشیمی پیام نور ایلام صفحه اصلی | عناوین مطالب | آپلود عکس | قالب وبلاگ | پروفایل درباره وب chemistrypnu9.jpg
تمام چیزهایی که نوابغ آینده خواهند گفت، هم اکنون در وجود من و شما هست. منتها باید آن را پیدا کرد و انگشت رویش گذاشت.
آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است .
هرقدمی که در حال حاضر به‌سوی هدفی نامشخص برداریم، ارزشمندتر از طی مسافت‌های طولانی است که در گذشته برای نیل به ‌پیروزی‌های درخشان قدیمی برداشته‌ایم.
اگر تو برنده باشی، نیازی نیست به کسی توضیحی دهی، اما اگر بازنده باشی، نیازی نیست آنجا باشی تا به کسی توضیحی دهی.
دانشگاه واقعى، جایى است که مجموعهاى از کتاب در آن جمعآورى شده باشد. "کارلایل" موضوعات وب گزارش کار مجموعه گزارش کار های کامل و تائید شده رشته شیمی مقالات علمی ژورنالها مجلات و نشریه های داخلی و خارجی شیمی برنامه کلاسی گروه شیمی برنامه امتحانات کلاسی و ترمی گروه شیمی نمونه سوالات قوانین وبلاگ دانلود کتابهای گروه شیمی مطالب شیمی شوخی با شیمی برنامه های شیمی (برای کمپیوتر و موبایل) معرفی و بیو گرافی افراد برجسته علم (شیمی+فیزیک... مطالب متفرقه شیمی اخبار سازمان پیام نور اطلاعیه انجمن شیمی پیامنور(اخبار.گزارش جلسات.و...) لینک های وبلاگ قالب وبلاگ اولین نشریه علمی پژوهشی شیمی کشور در دانشگاه پیام نور ایلاموبسایت ریاست جمهوری اسلامی ایراناطلاعات مورد نیاز دانشجویان گروه شیمی دانشگاه پیام نور ایلاموبلاگ مهندس صباح شیریدبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی دکتر چمران استان ایلامChemistry_iaudوبسایت شیمی زندهشیمی ورودی 90پیامنور علی آباددانشجویان حقوق پیام نورایلامشیمی علم کیمیاگریشیمیستای دانشگاه پیام نور تایبادآزمایشگاه شیمیبچه های شیمی دانشگاه آیت الله بروجردیشاگردان مورتیمرهمه چی درباره شیمیدانشجویان شیمی پیام نور بهارستانبچه های صنایع شیمیایی دانشکده ولیعصرشیمی و زندگیبزرگترین سایت دانلود گزارش کاراموزیپیام نور ایلامIranian Chemical Communication قالب های نایت اسکین لینک های مفید 

icon_green-check.pngآپلود عکس
icon_green-check.pngقالب وبلاگ
icon_green-check.pngابزار وبلاگ نویسی

icon_green-check.pngریزگردها | روانشناسی
icon_green-check.pngآموزش زبان | مسکن قزوین
icon_green-check.pngکرمان | کوله پشتی

مجله نایت پلاس

arrow.pngمجله فرهنگ و هنر
arrow.pngمجله ورزشی
arrow.pngمجله خبری
arrow.pngمجله خانواده
arrow.pngمجله سلامت
arrow.pngمجله سرگرمی
دریافت کد مجله
نمونه سوالات آزمایشگاه شیمی عمومی 2 نمونه سوالات آزمایشگاه شیمی عمومی 2

1- در اثر اختلاط مقادیر کافی از هر جفت از محلولهای داده شده در ذیل، چه رسوبی به وجود می آید؟

الف) محلول سدیم کلرید با محلول نقره نیترات

ب) محلول سدیم سولفید با محلول پتاسیم کربنات

ج) محلول سدیم هیدروکسید با محلول مس II نیترات

د) محلول سدیم کربنات با محلول باریم نیترات

ه) محلول سدیم استات با آمونیوم سولفید

پاسخ:

A) NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

B) Na2S + K2CO3 → Na2CO3 + K2S↓

C) NaOH + Cu(NO3)2 → NaNO3 + Cu(OH)2↓

D) Na2CO3+ Ba(NO­3)2 → NaNO3 + BaCO3

E) CH3COONa + (NH4)2S → CH3COONH4 + Na2S

2- انحلال پذیری نقره کلرید ..... گرم در لیتر است. ثابت حاصل ضرب انحلال پذیری آن را محاسبه کنید.

(راهنمایی: AgCl دو ذره ای است)

3- ثابت حاصل ضرب حلالیت نقره کرومات را محاسبه نمایید، در صورتی که حلالیت آن ..... گرم در لیتر باشد.

(راهنمایی: Ag2CrO4 سه ذره ای است).

 4- اثر نمک (Salt effect) را با ذکر مثال توضیح دهید.

جواب: افزایش بیش از حد عامل رسوب دهنده به جای تشکیل رسوب، با تشکیل کمپلکس باعث حل شدن یون مورد نظر می گردد. ادامه جواب در صفحه 12 کتاب.

5- اگر به محلولی که غلظت یون­های Cl- و CrO4- آن  به ترتیب .... و ... مولار است قطره قطره محلول نیترات نقره .... مولار اضافه کنیم:

الف) ابتدا AgCl رسوب خواهد کرد یا AgCrO4؟

ب) هنگامی که Ag2CrO4 شروع به رسوب می کند، غلظت یون کلرید چه قدر خواهد بود؟

ج) هنگامی که Ag­2CrO4 شروع به رسوب کردن می کند چه کسری از کلرید اولیه باقی می ماند؟

جواب: مثال حل شده کتاب صفحه 16

6- چگونه می توان نمک های کم محلول یا نامحلول را حل نمود؟

جواب: صفحه 17 کتاب

7- چگونگی انحلال روی هیدروکسید در سدیم هیدروکسید را توضیح دهید.

جواب: نمونه حل شدن اثر نمک در صفحه 12 کتاب

8- مزایای جدا کردن رسوب از طریق سانتریفیوژ کردن را بیان نمایید؟

جواب 4 مورد صفحه 25

9- چگونه رسوب را با آب مقطر شستشو می دهید؟

جواب: با توجه به عملیات انجام شده در آزمایشگاه توضیح دهید.

10- معرف مشترک چیست و براساس آن چند گروه کاتیون داریم (با ذکر نوع معرف و نام گروه ها)

جواب: صفحه 35 و 36 کتاب

11- منظور از شناسایی هر کاتیون با استفاده از معرف خاص چیست؟

جواب: صفحه 39 کتاب

12- در جداسازی کاتیون های گروه (I) اگر مقدار کلریدریک اسید بیشتر از حد معمول اضافه شود چه اتفاقی می افتد؟

جواب: صفحه 46

13- هنگام رسوب دادن کاتیون های گروه (I) به منظور جلوگیری از تشکیل اکسی کلرید بیسموت در محلول چه کار باید کرد؟

جواب: صفحه 45

14- اگر به محلولی که نسبت به هر یک از یون های Pb2+، Hg22+ .... مولار است، قطره قطره محلول Cl- اضافه شود،

الف) اول کدام یون رسوب خواهد خواهد کرد؟ چرا؟ (KSP Hg2Cl2= 1.43×10-18 و PbCl2= 1.70×10-5)

ب) برای اینکه یون دوم رسوب کند غلظت Cl- حداقل به چه مقدار باید برسد؟

15- واکنش زیر را با نوشتن جزئیات موازنه کنید؟

Cr2O72- + S2- + H+ → S + Cr3+ + H2O

جواب: در کلاس حل شده است.

16- چگونه می توان یون سولفید مورد نیاز برای رسوب گیری کاتیون های گروه دوم را تأمین نمود؟

جواب: دو طریق صفحه 58 کتاب

17- واکنش هیدرولیز تیواستامید را بنویسید؟

جواب: صفحه 58 کتاب

18-  با استفاده از معادله شیمیایی مناسب توضیح دهید که چگونه غلظت یون S-2 حاصل از H2S تحت تأثیر pH محلول قرار می گیرد؟

جواب: صفحه 58 و 59

19- معادله واکنشهایی را بنویسید که در اثر افزایش آمونیاک به محلول حاوی SbCl4- و SnCl62- رخ می دهند.

جواب: صفحه 71 محصولات را نشان می دهد و معادلات:

SbCl4- + 4NH3 + 3H2O → SbOOH↓ + 4NH4Cl + OH-

SnCl62- +6NH3 + 4H2O → Sn(OH)4↓ + 4NH4Cl

20- چرا در هنگام شناسایی کادمیوم باید مس را از محیط عمل خارج کرد؟

جواب: صفحه 68 تذکر 14

21- نقش آمونیوم استات در هنگام شناسایی یون آرسنات چیست؟

جواب: صفحه 70 تذکر 15

22- علیرغم اینکه برخی از کاتیون های گروه سوم به صورت سولفید رسوب می کنند، اما در شرایط کاتیون های گروه دوم رسوب نمی کنند؟

جواب: صفحه 85 کتاب

23- چرا برخی از کاتیون های گروه سوم به جای سولفید به صورت هیدروکسید رسوب می کنند؟

جواب: صفحه 86 کتاب

24- چرا در هنگام شناسایی کروم قبل از افزایش آب اکسیژنه به محلول استون اضافه می گردد؟

جواب: صفحه 91 کتاب

25- نقش NaF در هنگام شناسایی کبالت چیست؟

جواب: صفحه 93 کتاب

26- چگونگی انحلال کلسیم کربنات در استیک اسید را بر اساس تئوری حاصل ضرب حلالیت و تعادل یونی توضیح دهید.

جواب: توضیحات در آزمایشگاه داده شده است.

27- آیا برای رسوب دادن کاتیون های گروه چهارم به جای آمونیوم کربنات از سدیم کربنات استفاده کرد؟ چرا؟

جواب: صفحه 100

28- در محلولی که غلظت NH3 .... مولار و غلظت NH4+ .... مولار است. غلظت یون هیدروکسید در آن چقدر است؟ آیا غلظت OH- برای رسوب دادن Mg2+ به صورت هیدروکسید کافی است

KbNH3=1.8×10-5   ,           Ksp Mg(OH)2=1.5×10-11

راهنمایی: ابتدا از طریق Kb غلظت OH- را محاسبه نموده و سپس از طریق محاسبه Q و مقایسه آن با Ksp مشخص کنید رسوب تشکیل می شود یا نه.

29- چرا آزمایش مربوط به شناسایی یون آمونیوم، حتماً باید روی نمونه اولیه انجام شود؟

جواب صفحه 106

30- چرا قبل از شناسایی K+ به وسیله سدیم هگزانیتروکبالتات (III)، یون آمونیوم را باید خارج کرد؟ معادله واکنش یون آمونیوم را با این یون بنویسید.

جواب صفحه107

31- معادله واکنش های مربوط به انحلال MgNH4(PO4) در یک اسید را نوشته و براساس تعادلات یونی و ثابت حاصل ضرب حلالیت در مورد آن بحث کنید.

جواب صفحه 107

32- علل وجود خطای زیاد در شناسایی کاتیون های گروه پنجم چیست؟

جواب صفحه 105

33- واکنش زیر برای شناسایی یون نیترات استفاده می گردد، آن را به کمک عدد اکسایش موازنه کنید.

Fe2+ + NO3- + H+ → Fe3+ + NO + H2O

جواب: مشابه تمرین حل شده در آزمایشگاه نوشتن تمامی مراحل الزامی است!

34- واکنش یون کربنات با اسید قوی را نوشته و گازهای خروجی را مشخص کنید؟

جواب صفحه 116

35- واکنشهای شناسایی یون سولفید را بنویسید؟

جواب- صفحه 119

36- چرا در شناسایی یون کربنات به محیط آب اکسیژنه اضافه می گردد؟

جواب- صفحه123

37- برای اکسید نمودن سولفیت به سولفات از چه ترکیباتی می توان استفاده نمود؟

جواب صفحه 124مطالب مشابه :


دانلود کتاب شیمی عمومی 1 -چارلز مورتیمر

کتاب ، آموزش ، گزارش کار و جزوه - دانلود کتاب شیمی عمومی 1 -چارلز مورتیمر - رشته پتروشیمی آزاد
دانلود کتاب شیمی عمومی 1 • نوشته چارلز مورتیمر

کتاب شیمی عمومی 1 • نوشته چارلز مورتیمر • ترجمه عیسی یاوری • ویرایش ششم • تصداد صفحات
دانلود برخی منابع دانشگاهی...

بخش ۱۰ و ۱۱ ـــ بخش ۱۲ ــــ بخش ۱۳ و ۱۴ شیمی عمومی1 ( چارلز مورتیمر ) بخش اول بخش دوم
نمونه سوالات آزمایشگاه شیمی عمومی 2

شیمی - نمونه سوالات آزمایشگاه شیمی عمومی 2 - شیمی پیام نور ایلام - شیمی. شاگردان مورتیمر.
دانلود کتاب شیمی آلی (موریسون بوید)

شیمی - دانلود کتاب شیمی آلی (موریسون بوید) - شیمی پیام نور ایلام - شاگردان مورتیمر.
دانلود کتاب شیمی عمومی مورتیمر جلد دوم

مقالات و مطالب آموزشی مهندسی مکانیک - دانلود کتاب شیمی عمومی مورتیمر جلد دوم - دانلود کتاب و
خواص کولیگاتیو

شیمی - خواص کولیگاتیو - پرسش ها و مسائل شیمی مقدمه مشاهده ها نشان مي دهند كه يك كوه يخي
کتاب شیمی عمومی

+نوشته شده توسط مرتضي مرادی(مهندسی شیمی) در یکشنبه ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ و ساعت 19 |
دانلود کتاب شیمی عمومی 2 مورتیمر

سایت شیمی دانشگاه آزاد رشت - دانلود کتاب شیمی عمومی 2 مورتیمر - شیمی - آزمایشگاه - فیزیک - جزوه
برچسب :