لیست بخشی از پایان نامه های آماده رشته مدیریت 1

۱) پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی – مقایسه سبک های دلبستگی و مقابله ای در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و غیر مبتلا ۱۱۸ص
۲) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی – مطالعه کیفی آسیب شناسی رفتارهای دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ۱۷۰ص
۳) پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار – طراحی نرم افزار رسم نمودار درختی جملات ساده زبان فارسی ۸۶ص
۴) پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار – پیاده سازی یک سیستم مبدل متن به گفتار جهت خواندن پیامک فارسی درج شده با الفبای انگلیسی ۹۵ص
۵) بررسی نیمرخ شخصی معتادان به مواد مخدر در مقاسه با افراد عادی ۱۴۳ص
۶) پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی – بررسی تصفیه زمینی شیرابه کمپوست کارخانهی کود آلی اصفهان و تأثیر کاربرد زئولیت ۱۴۹ص
۷) پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی – بررسی تأثیر تغذیه آبخوان شهرکرد با فاضلاب بر انتشار نیترات با استفاده از مدل MT3D 129ص
۸) پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی آب – بررسی پروفیل رطوبتی خاکدر آبیاری قطرهای زیرسطحی با پوشش ژئوتکستایل ۶۵ص
۹) پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی آب – بررسی عملکرد دو رقم گیاه آفتابگردان تحت چهار رژیم آبیاری با آب شور ۱۳۹ص
۱۰) پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی – بررسی حرکت املاح با استفاده از ردیاب برماید تحت سه مدیریت تلفیقی آبیاری ۱۲۵ص
۱۱) پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی – مکان یابی عرصههای مناسب برای تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی به دو روش منطق بولین و منطق فازی در حوضه آبریز دشت شهرکرد ۱۲۰ص –
۱۲) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری – ارائه مدلی بر اساس UML برای روش زنجیرهی بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه ۱۴۱ص
۱۳) پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری گرایش آموزش بهداشت – بررسی آگاهی نگرش و عملکرد دانش آموزان در خصوص پیشگیری از مصرف اکستازی در دبیرستان های دولتی دخترانه منطقه ۱۷ شهر تهران در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ ۱۶۱ص
۱۴) مقایسه ویژگی های شخصیتی و هیجان خواهی در مردان و زنان معتاد و عادی ۱۲۷ص
۱۵) پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک – فیلتر کردن و همبستگی آلارمهای سوییچهای شبکه های مخابراتی با استفاده از روش Case-Based Reasoning 193ص
۱۶) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت آموزشی – تاثیر آموزش ضمن خدمت در ارتقاء بهره وری کارکنان سازمان بنادر و دریا نوردی جمهوری اسلامی ایران در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ ۲۰۹ص
۱۷) پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی برق گرایش کنترل – تشخیص هویت بر مبنای تحلیل تصاویر عنبیه چشم ۱۰۹ص
۱۸) پایان نامه کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش تکوین – بررسی اثر توام استرس فیزیکی کنترل نشده ودوز کم مورفین بر تکوین مخچه جنین موش های نژاد ویستار ۱۵۰ص
۱۹) پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی – مدلی یکپارچه برای ردگیری و شناسایی هویت انسان از روی نحوه ی راه رفتن ۱۵۷ص
۲۰) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت – شناسایی و بررسی فرآیندهای طراحی سیستم خبره برنامه ریزی پروژه های ساختمانی متعارف ۱۶۹ص
۲۱) پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (مدیریت مالی) – بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران ۱۵۵ص
۲۲) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاه های کشور ۱۸۹ص
۲۳) پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی – استخراج قوانین انجمنی با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی ۲۰۳ص
۲۴) پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل – یادگیری و تکامل در معماری های رفتارگرای سلسله مراتبی ۲۰۷ص
۲۵) پایان نامه کارشناسی مهندسی نساجی ( تکنولوژی نساجی ) – بررسی و مطالعه پیرامون پارامترهای مؤثر بر میزان جذب آلودگی فیلترهای بی بافت ۵۹ص
۲۶) پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) – طراحی و پیاده سازی یک سیستم کنترل و نظارت بر ورود و خروج ۷۲ص
۲۷) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – چابکی در ارزیابی تامین کنندگان بر مبنای دانش سازمانی با بکارگیری AHP (مطالعه موردی بخش تدارکات شرکت فرودگاه های کشور) ۱۲۴ص
۲۸) پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار – بررسی و ارزیابی کارایی روشهای انتها به انتهای TCP در شبکه های سیار ۱۵۵ص
۲۹) پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر – پوشش های هندسی برای نقاط در حال حرکت ۱۵۵ص
۳۰) پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر – طراحی و پیاده سازی هسته های سخت افزاری برای الگوریتم های ملهم از طبیعت ۱۶۴ص
۳۱) پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر – ساختمان داده بهینه برای نمایش سطح انتقال ثبات ۱۴۲ص
۳۲) پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار – مدل سازی تحمل پذیری خطا با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا ۱۱۶ص
۳۳) ارزیابی میزان اثربخشی مدیریت کیفیت فراگیر TQM با استفاده از روش مناسب در دفاتر برنامه ریزی وزارت جهاد سازندگی ۲۳۲ص
۳۴) پایان نامه کارشناسی گرایش مخابرات – محاسبه فرکانس های رزونانس محفظه‏ی فلزی با استفاده از روش اجزا محدود ۱۳۳ص
۳۵) بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شغلی کارکنان بانک رفاه استان کرمانشاه ۱۶۸ص
۳۶) پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی – بررسی فرسایش و تغییرات زبانی در زبان کردهای سردشتی مقیم تهران ۳۲۰ص
۳۷) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی – ارزیابی اثربخشی کانالهای اطلاع رسانی و تفهیم استرتژی ها به کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۹ص
۳۸) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت اجرایی – بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی ۱۵۷ص
۳۹) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تولید و عملیات – ارزیابی مشتری مداری بر اساس مدل سروکوئال در شهرداری های استان مازندران ۲۰۷ص
۴۰) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی – بررسی میزان تاثیر دلالی بر افزایش قیمت مسکن و بدست آوردن مدلی جهت بررسی بازار مسکن شهر سنندج ۱۲۲ص
۴۱) پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – شکوائیه در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن ششم ۲۶۷ص
۴۲) پایان نامه کارشناسی ارشد – بررسی موانع استقرار سیستم بودجه عملیاتی در کشور ۱۶۶ص
۴۳) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت اجرایی – ارزیابی عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن BSC سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان ۱۳۴ص
۴۴) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی – بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان ۱۱۰ص
۴۵) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (تولید و عملیات) – بررسی ارتباط بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان استانداری کردستان فرمانداریهای تابعه ۱۴۵ص
۴۶) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت گرایش MBA – بررسی ارتباط بین مهارت کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان سنندج ۱۵۸ص
۴۷) پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – شخصیت شناسی مردم کوچه و بازار و طبقات پائین جامعه، تحقیقی در ارتباط با رفتار، کردار و منش کنیز و غلام در مثنوی معنوی ۱۹۸ص
۴۸) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی و سرمایه گذاری – محاسبه بهای تمام شده محصولات با استفاده از شبیه سازی (مطالعه موردی شرکت تراکتورسازی کردستان) ۱۴۶ص
۴۹) نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی استان کردستان ۱۹۶ص
۵۰) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی – مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ ۱۶۶ص
۵۱) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت اجرایی – شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر چابکی کارکنان بانک ملی شهرستان سنندج ۱۲۰ص
۵۲) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت اجرایی – شناسایی منشاء های ریسک و مدیریت کردن آن در شرکت توسعه پترو ایران (پروژه EPC2) 189ص
۵۳) پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی – ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان ۱۷۲ص
۵۴) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی – تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد و تداوم موجودیهای راکد در انبار شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان (سهامی خاص) و ارائه راهکارهای مناسب ۷۹ص
۵۵) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی – مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی (مطالعه موردی بانک های شهر سنندج) ۱۵۲ص
۵۶) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی – بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی بانک سپه استان کردستان ۱۳۵ص
۵۷) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران ۶۴ص
۵۸) بررسی نگرش کارگران و کادر اداری و مدیران سطوح پائین در خصوص انتصاب مدیران مراکز صنعتی ۲۱۲ص
۵۹) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی – شناسایی منشاء های ریسک و طبقه بندی آن ها در انواع مختلف بیمه های شرکت بیمه دانا استان کردستان ۱۲۲ص
۶۰) پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – نفرین در ادبیات حماسی (شاهنامه ، کوش نامه ، گرشاسبنامه) ۱۷۲ص
۶۱) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی و سرمایه گذاری – معماری ساختار و اجزاء سیستم اطلاعات بازاریابی محصولات کشاورزی ۲۱۵ص
۶۲) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت اجرایی – ارائه مدلی مناسب جهت تدوین استراتژی شرکتهای دولتی در ایران با استفاده از ترکسب مدلهای دیوید و هانگر شرکت شهرکهای صنعتی کردستان ۳۶۶ص
۶۳) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی – بررسی عملکرد شرکت های خدماتی از دیدگاه مشتریان با استفاده از مدل Servqual (مطالعه موردی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه – مترو) ۱۶۶ص
۶۴) پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – بررسی آداب ، رسوم و سنن در شاهنامه فردوسی از عهد منوچهر تا بهمن ۲۲۰ص
۶۵) پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – بررسی نامه های منثور در ادب معاصر ۲۹۳ص
۶۶) پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – بررسی امثال ، حکم اصطلاحات عامیانه و کنایات در اثار داستانی جمالزاده ۴۴۱ص
۶۷) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی – بررسی تاثیر سبک رهبری از دیدگاه رنسیس لیکرت بر عملکرد کارکنان شعب بانک کشاوری استان کردستان ۱۳۶ص
۶۸) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت اجرایی – بررسی موانع و محدودیت های استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در واحدهای صنعتی – تولیدی استان کردستان ۱۶۰ص
۶۹) پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – مقایسه حکمی کیمیای سعادت امام محمد غزالی با گلستان سعدی ۲۴۰ص
۷۰) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی – طراحی مفهومی پرتال تدارکات الکترونیکی برای شرکت مخابرات استان کردستان ۱۴۳ص
۷۱) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش اجرایی – مدیریت کلان زنجیره تامین در صنعت مرغداری ۱۵۳ص
۷۲) پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – بررسی ساختار موسیقی شعر سپید در مقایسه با نثر مسجع ۱۰۱ص
۷۳) پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – روشنایی و تاریکی و راز و رمزهای آنها در اسطوره، فرهنگ و ادب فارسی ۲۲۱ص
۷۴) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی – بررسی میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران واحدهای تولیدی صنعتی و عوامل موثر بر آن در شهر سنندج ۲۵۶ص
۷۵) پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – تابش های اندیشه و فکر مولوی بر مثنوی و فیه مافیه ۱۴۳ص
۷۶) ارائه چارچوبی نوین جهت تحلیل ویژگی های کیفی معماری سازمانی ۲۳۶ص
۷۷) ارائه مدلی به منظور بررسی قابلیت اجرایی معماری نرم‌افزار ۲۷۴ص
۷۸) ارائه روشی جهت استخراج و ارزیابی ویژگی‌های غیروظیفه‌مندی مبتنی بر توصیفات رسمی معماری نرم‌افزار ۱۳۶ص
۷۹) اندازه گیری تأثیر معماری افزونه گرا بر تعامل پذیری سیستم ها ۹۳ص
۸۰) ارائه روشی جهت خودکارسازی سازوکارهای ردیابی میان فرآیندهای حرفه و سرویس‌های نرم‌افزار ۱۰۴ص
۸۱) روشی برای تحلیل نیازهای غیرعملکردی در خط تولید نرم‌افزار ۱۱۴ص
۸۲) ارائه یک چارچوب برای یکپارچه‌سازی برنامه کاربردی سازمان مبتنی بر معماری سرویس‌گرا و وب سرویس با قابلیت پشتیبانی از یکپارچه‌سازی معنایی ۱۳۹ص
۸۳) ارائه مدل کنترل دسترسی مبتنی بر وکالت در معماری سرویس‌گرا ۱۱۹ص
۸۴) انتخاب سرویس در معماری سرویس‌گرا بر مبنای ویژگی‌های کیفی ۱۲۹ص
۸۵) ارزیابی میزان تاثیرپذیری خط تولید نرم‌افزار از قابلیت استخراج ۱۴۵ص
۸۶) ارائه مدلی جدید برای ارزیابی ریسک امنیت مشاپهای سازمانی ۱۰۶ص
۸۷) مدل سازی تحمل پذیری خطا با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا ۱۱۶ص
۸۸) ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی سرویس‌های کسب و کار با استفاده از مرتیک‌های طراحی بر اساس افراز فرآیندهای کسب و کار ۱۸۱ص
۸۹) ارائه روشی تطبیق‌پذیر برای مدیریت سرویس‌های مرکب در زمان اجزا ۱۴۰ص
۹۰) همگام‌سازی تدریجی مدل‌ها با استفاده از تبدیلات یک‌طرفه در معماری مدل‌ رانه ۱۲۶ص
۹۱) ارائه روشی برای کشف سرویس‌ها در خط تولید سرویس‌گرا ۱۱۴ص
۹۲) ارائه یک چارچوب تعامل‏‏ پذیر معماری امنیت اطلاعات در کاربردهای فرا/درون سازمانی ۲۲۰ص
۹۳) ارزیابی مبتنی بر متریک سرویس های نرم افزاری در فاز مدلسازی سرویس گرا ۱۴۱ص
۹۴) ارائه روشی به منطور نیمه خودکار سازی مدل رانه ترکیب سرویس های وب ۱۸۰ص
۹۵) غنی سازی نیمه‏ خودکار مدل های سازمانی با استفاده از هستان شناسی سازمانی ۱۰۱ص
۹۶) ارائه روشی نیمه خودکار جهت محقق سازی مدل سرویس در گام مدلسازی سرویس‏ گرا ۱۱۴ص
۹۷) ارائه یک مدل تلفیقی برای تضمین امنیت معماری سرویس گرا ۲۳۷ص
۹۸) ارائه روشی برای تلفیق جنبه گرایی و سرویس گرایی با هدف بهبود کیفیت نرم افزار ۹۹ص
۹۹) ارائه روشی به منظور شناسایی سرویس ها در فاز مدلسازی سرویس گرا ۱۲۸ص
۱۰۰) ارائه راهکاری به منظور بهبود متدولوژی های مبتنی بر معماری سرویس گرا ۱۱۵ص
۱۰۱) یک روش برای مهندسی نیازمندی‌های جنبه‌گرا ۱۷۳ص
۱۰۲) طراحی میا‌ن‌افزار محیط زمان اجرای بی‌درنگ برای فراخوانی متد از راه دور (RT2RMI) 137ص
۱۰۳) پیشنهاد یک چارچوب سرویس‌گرا برای تامین زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز جهت بسته‌بندی تورهای پویایی مسافرتی ۱۸۵ص
۱۰۴) بررسی کاربرد شبکه‌های پتری شی‌گرا در مدلسازی سلول ۱۵۱ص
۱۰۵) ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نرم‌افزار ۱۰۱ص
۱۰۶) جاسازی فعالیت‌های معماری نرم‌افزار در روش XP 113ص
۱۰۷) یک روش برای طراحی معماری نرم‌افزار مبتنی بر سبک ۱۶۴ص
۱۰۸) ارائه روشی برای تدوین معماری سازمانی سرویس‌گرا با استفاده از چارچوب معماری مدل رانه ۲۰۵ص
۱۰۹) به‌کارگیری حافظه سازمانی در پالایش معماری سازمان ۱۵۹ص
۱۱۰) بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک ۱۸۲ص
۱۱۱) ارائه روشی برای ارزیابی و تحلیل کارایی مبتنی بر معماری نرم‌افزار با استفاده از شبکه‌های پتری رنگی ۱۴۵ص
۱۱۲) استخراج اتوماتیک اطلاعات براساس آنتالوژی ۱۳۴ص
۱۱۳) کاربرد هستان‌شناسی در پشتیبانی از تحلیل و ارزیابی نرم‌افزار ۱۲۷ص
۱۱۴) مدلی برای بررسی ویژگیهای کیفیتی در سبک‌های معماری چندریختی ۱۴۴ص
۱۱۵) ارائه چارچوب معماری سازمانی سرویس‌گرا مبتنی بر چارچوب زکمن ۱۸۵ص
۱۱۶) مدل اجرایی در معماری سازمانی C4ISR 165ص
۱۱۷) تدوین متدولوژی برنامه‌ریزی معماری سازمانی سرویس‌گرا در جهت پوشش کامل به چارچوب زکمن ۱۶۶ص
۱۱۸) تهیه یک مدل قابل اجرای معماری سازمانی با استفاده از شبکه‌های پتری رنگی ۱۲۱ص
۱۱۹) یک روش مبتنی بر معماری مدل‌رانه برای مدل‌سازی یکپارچه سلول‌های چارچوب زکمن ۱۴۶ص
۱۲۰) بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی ۱۴۵ص
۱۲۱) ارائه روشی برای ارزیابی معماری سازمانی ۱۸۱ص
۱۲۲) استفاده از کارت‌های CRC در معماری کلان ۱۳۶ص
۱۲۳) ارائه روشی برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی ۲۳۹ص
۱۲۴) ارائه یک مدل قابل اجرا از معماری نرم‌افزار با هدف ارزیابی کارآیی ۱۲۸ص
۱۲۵) ارائه و توصیف راهکارهایی به منظور مستند سازی طراحی نرم‌افزار بر پایه الگوها ۲۳۱ص
۱۲۶) بهبود روش‌های ارزیابی صفات کیفیتی معماری نرم‌افزار ۱۶۴ص
۱۲۷) معماری تطبیق‌پذیر روشی برای پویایی رفتار ۱۲۱ص
۱۲۸) ارائه روشی برای بومی سازی فرآیند توسعه نرم افزار بر اساس خصوصیات پروژه ۱۴۲ص
۱۲۹) بررسی UML از نظر قابلیت پوشش به چارچوب زکمن ۱۷۸ص
۱۳۰) ارائه مدلی برای معماری مرجع راهکار ۱۶۹ص
۱۳۱) روشی برای توصیف سیستم‌های توزیع‌شده با استفاده از UML 154ص
۱۳۲) بررسی روش‌های اندازه‌گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم‌افزار ۱۲۲ص
۱۳۳) کاربرد منطق فازی در انتخاب، ارزیابی و ترکیب سرویس‏ ها در معماری سرویس‌گرا ۹۳ص
۱۳۴) ارائه چارچوب خط تولید سرویس‌گرا ۷۰ص
۱۳۵) بررسی چالش‏‏ های امنیتی و ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک امنیتی کاربردهای مشاپ ۶۴ص
۱۳۶) همگام سازی خودکار مدل ها در معماری مدل رانه ۴۷ص
۱۳۷) نمونه ها ، کاربرد ها و چالش های سیستم های محاسبات ابرین ۷۹ص
۱۳۸) راهکارهای خودکارسازی تبدیل مدل های سازمانی به مدل های پیاده سازی سرویس ۷۵ص
۱۳۹) معماری امنیت اطلاعات سازمانی ۱۲۵ص
۱۴۰) بررسی روش‌های ارزیابی سرویس در معماری سرویس‌گرا ۱۰۳ص
۱۴۱) بررسی روش‌های ترکیب سرویس‌های وب ۸۴ص
۱۴۲) بررسی روش‌های محقق سازی سرویس‌های نرم‌افزاری ۵۵ص
۱۴۳) معماری سرویس‌گرا با بررسی دیدگاه‌های امنیتی آن ۱۲۵ص
۱۴۴) بررسی تعاملی متدولوژی RUP با معماری سرویس‌گرا ۹۷ص
۱۴۵) چارچوبی برای انتخاب میان‌افزار مناسب سیستم‌های بی‌درنگ توکار ۶۹ص
۱۴۶) بررسی روش‌های شناسایی سرویس‌های نرم‌افزاری ۹۵ص
۱۴۷) توسعه نرم‌افزاری جنبه‌گرا (Aspect-Oriented) 102ص
۱۴۸) بررسی تلفیق مفاهیم جنبه‌گرایی و معماری سرویس‌گرا ۸۱ص
۱۴۹) معماری سرویس‌گرا و چالش‌های پیش‌رو ۱۳۵ص
۱۵۰) بررسی مدل‌های بلوغ معماری سرویس‌گرا ۷۱ص
۱۵۱) بررسی قابلیت بهره‌برداری از نگرش SOA در چارچوب MDA 64ص
۱۵۲) معماری نرم‌افزار چابک ۶۸ص
۱۵۳) بازیابی اطلاعات برای وب معنایی ۷۴ص
۱۵۴) معماری سازمانی چابک ۱۸۳ص
۱۵۵) طراحی معماری نرم‌افزار مبتنی بر سبک ۱۳۳ص
۱۵۶) نگاه هستان‌شناسانه بر معماری نرم‌افزار ۷۶ص
۱۵۷) حافظه سازمانی و نقش آن در بهبود عملکرد سازمان ۱۳۲ص
۱۵۸) سبک‌های معماری نرم‌افزار، حسین هاشمیان ۹۸ص
۱۵۹) بررسی انطباق نسخه ۲٫۰ زبان مدلسازی یکنواخت بر سلول‌های چارچوب زکمن ۸۴ص
۱۶۰) ارائه مدل قابل اجرا برای معماری سازمانی با استفاده از شبکه‌های پتری رنگی ۷۴ص
۱۶۱) بررسی معماری سازمانی سرویس‌گرا (SOEA) 110ص
۱۶۲) انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 2.0 124ص
۱۶۳) جایگاه MDA در معماری سیستم‌های سازمانی ۱۰۰ص
۱۶۴) بررسی سبک‌های معماری فناوری اطلاعات سازمانی ۱۱۲ص
۱۶۵) کارت‌های CRC در معماری نرم‌افزار ۱۰۴ص
۱۶۶) Enterprise Unified Process 135ص
۱۶۷) تطابق معماری سازمانی و مدل بلوغ/توانایی CMMI 132ص
۱۶۸) روش‌های ارزیابی معماری نرم‌افزار ۱۴۰ص
۱۶۹) انطباق چارچوب معماری سازمانی فدرال با نرم‌افزار System Architect 116ص
۱۷۰) بررسی شبکه‌های پتری فازی و کاربردهای آن ۶۵ص
۱۷۱) استخراج خودکار جداول از نمودارهای کلاس UML با استفاده از سیستم های تبدیل گراف ۷۶ص
۱۷۲) بازشناسی کلمات دستنویسفارسی برخط-حروف مجزا ۹۱ص
۱۷۳) پایان نامه کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار – سامانه جامع پست ۷۸ص
۱۷۴) پیاده سازی نرم افزاری جهت ارسال الکترونیکی پروژه های دانشجویی ۱۱۰ص
۱۷۵) تشخیص بن بست در برنامه های همروند مبتنی بر C# با استفاده از ابزار Bogor 60ص
۱۷۶) تهیه نرم افزار واسط دستگاه تست رله ۸۰ص
۱۷۷) کنترل برخی پارامترهای محیطی یک گلخانه به کمک میکروکنترلر AVR 74ص
۱۷۸) مدل مخفی مارکوف و الگوریتمهای آموزش Hidden Markov Model and Training Algorithms 28ص
۱۷۹) مطالعه و بررسی تکنیک های بررسی مدل ۶۳ص
۱۸۰) مطالعه و مقایسه تکنولوژی های توزیع شده – CCM , DCOM , EJB , Web Service 53ص
۱۸۱) پایان نامه ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار – مقایسه شبکه های خانگی ۱۲۶ص
۱۸۲) اثر ژئوسنتتیک ها بر افزایش عمر خستگی روسازیهای آسفالتی ۱۴۸ص
۱۸۳) اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل جاده ای(حمل مسافر) ۱۵۳ص
۱۸۴) اجرای پروژه های راه سازی به روش BOT با استفاده از مدیریت ریسک بهبود ۲۲۲ص
۱۸۵) ارائه مدل ریاضی برای بررسی ارتباط بین میزان تصادفات و احتمال برخورد در شبکه خیابان های شهری ۲۳۱ص
۱۸۶) ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش جهت افزایش خلاقیت و یادگیری شرکت فرودگاههای کشور ۱۸۹ص
۱۸۷) ارزیابی تاثیر قیمت سوخت بر ترافیک و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری ۱۳۴ص
۱۸۸) ارزیابی سازگاری الکترومغناطیسی محور شماربا محیط الکترومغناطیسی تراکشن برقی بر اساس مدلسازی و شبیه سازی نرم افزاری ۱۱۴ص
۱۸۹) ارزیابی نقش مطالعات اقلیمی در طراحی زیربنایی و زه کشی شبکه حول و نقل زمینی – ریلی – در محدوده گرمسار تا سمنان ۱۸۴ص
۱۹۰) اصلاح خاکهای رمبنده (فرو ریزشی) به روش تزریق مطالعه موردی راه آهن سمنان – دامغان نصب ۱۲۸ص
۱۹۱) اعتبار سنجی روابط تجربی تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ ۱۲۴ص
۱۹۲) امکان سنجی بکارگیری فناوری RFID در سیستم پارکینگ هوشمند IPS با در نظر گرفتن یک پارکینگ نمونه در شهر شیراز ۱۵۷ص
۱۹۳) انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روشهای فراابتکاری و مقایسه‏ی آن با سبدهای تشکیلیِ خبرگان و تازه کارها در بازار بورس اوراق بهادار تهران ۶۰ص
۱۹۴) اندازه گیری کارایی عملیاتی خطوط هوایی عمده ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ۱۷۶ص
۱۹۵) بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای اختلاط، ساخت و عمل آوری آسفالت بازیافت کف قیر بر روی مقاومت فشاری تک نفره و نتایج آزمایش مارشال ۱۶۷ص
۱۹۶) بررسی اثر دانه بندی و مشخصات مصالح بر مقاومت لغزشی بتنی آسفالت ۱۴۴ص
۱۹۷) بررسی اثرات زیست محیطی بازیافت آسفالت ۱۲۱ص
۱۹۸) بررسی انتشارات آلاینده های هوا در فضای موتوری سرپوشیده ۱۳۵ص
۱۹۹) بررسی تاثیر استفاده از تجهیزات ایمنی راه در کاهش تصادفات جاده ای ۱۶۸ص
۲۰۰) بررسی رفتار هیدرو استاتیکی و هیدرودینامیکی اسکله شناور ۱۳۵ص
۲۰۱) بررسی روشهای گودبرداری مناسب در آبرفتهای درشت دانه تهران ۱۲۶ص
۲۰۲) بررسی عملکرد و روشهای بهسازی پلهای طاقی سنگی ۲۸۲ص
۲۰۳) بررسی عملی تاثیر افزونه های پلیمری شاخص بر خواص روسازی آسفالتی با توجه به شرایط آب و هوایی ایران ۱۹۳ص
۲۰۴) بررسی عملی تاثیر افزونه های پلیمری شاخص بر خواص قیر های کشور با توجه به شرایط آب و هوایی ایران ۱۸۰ص
۲۰۵) بررسی عوامل موفقیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران ۲۴۹ص
۲۰۶) بررسی کاربرد سرباره آهن در مخلوطهای آسفالتی گرم ۲۷۵ص
۲۰۷) بررسی منافع حاصل از جایگزینی گاز طبیعی فشرده به جای سوخت در بخش حمل و نقل جاده ای ۱۲۴ص
۲۰۸) بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما از نظر کارکنان آن شرکت در سال ۱۳۸۳-۱۳۸۴ ۲۰۳ص
۲۰۹) بهینه سازی برنامه ریزی گیت های فرودگاهها ۱۳۰ص
۲۱۰) پهنه بندی ژئودینامیک دامنه ای جاده ارتباطی اردبیل- آستارا(گردنه حیران) و راههای مقابله با آن ۱۷۸ص
۲۱۱) پیش بینی لغزش حاصل از زلزه در لایه های سنگی و تدوین فرایند ریسک ۲۱۹ص
۲۱۲) تاثیر آزاد سازی صنعت حمل و نقل هوایی بر توسعه صنعت گردشگری در ایران ۳۰۳ص
۲۱۳) تاثیر آموزش ضمن خدمت در ارتقاء بهره وری کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی ۲۰۹ص
۲۱۴) تاثیر سرباره دانه ی کوره ذوب آهن GGBS بر مقاومت و خصوصیات تورمی خاک رس تثبیت شده با آهک در مجاورت سولفات ۱۷۵ص
۲۱۵) تاثیر سرباری بر روسازی بتنی ۱۷۲ص
۲۱۶) تحلیل رفتار تونل با در نظر گیری اثر زمان ۱۷۸ص
۲۱۷) تحلیل رفتار گسل ها در اطراف تونل ها به روش تحلیلی و عددی ۱۵۵ص
۲۱۸) تحلیل و ارزیابی ایمنی دوربرگردانهای اجرا شده در شهر تهران ۲۰۰ص
۲۱۹) جهانی شدن حمل و نقل ۱۳۴ص
۲۲۰) چابکی در ارزیابی تامین کنندگان بر مبنای دانش سازمانی در بخش تدارکات سازمان هواپیمایی کشور ۱۲۴ص
۲۲۱) زمان بندی اختلالات پرواز توسط رویکرد بهینه سازی جامعه مورچگان ۱۱۹ص
۲۲۲) شبیه سازی عددی پدیده شکست موج بر روی موج شکن مستغرق ۱۱۶ص
۲۲۳) شبیه سازی عمومی سه بعدی شکست موج در منطقه ساحلی ۱۱۷ص
۲۲۴) شناخت حمل و نقل روستایی و تحلیل مقدماتی عرضه و تقاضای آن ۱۸۷ص
۲۲۵) طراحی سیستم تهویه تونل توحید تهران ۲۲۹ص
۲۲۶) طراحی کابین قطارهای هوایی تندرو ۱۱۷ص
۲۲۷) پیشنهاد طیف طرح تغییر مکان زلزله برای کشور ایران با استنفاده از شتابنگاشتهای موجود در این کشور ۱۶۴ص
۲۲۸) طراحی مراحل حفاری و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع با نگرش ویژه بر تونل راه کازرون به شیراز ۱۹۵ص
۲۲۹) عوارض جاده ای بهینه برای تامین مالی هزینه های سرمایه گزاری ۱۰۲ص
۲۳۰) مطالعه آزمایشگاهی واکنشهای هیدرولیکی و پایداری موج شکن های شکل پذیر ۲۹۴ص
۲۳۱) مطالعه بالاروی امواج ناشی از باددر منطقه ییلاقی ساحلی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ۱۱۸ص
۲۳۲) مطالعه تاثیر آب بر عملیات حفاری و سیستم نگهداری در اطراف تونل ها ۱۰۶ص
۲۳۳) مقایسه پایداری تونلهای تکی و دوقلو ۱۳۲ص
۲۳۴) ارزیابی بهره وری و راهکارهای ارتقای آن در سازمان آتشنشانی شهرداری شیراز ۲۵۹ص
۲۳۵) بررسی اثر تخصیص زمین به فضای سبز بر جزائر گرمایی شهر (UHI) شیراز با استفاده از فنون سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی ۱۷۹ص
۲۳۶) بررسی بکارگیری اندیشه و کار بیشتر (همت مضاعف ، کار مضاعف) در بین کارکنان شهرداری شیراز ۱۶۵ص
۲۳۷) بررسی تاریخ سیاسی اجتماعی انقلاب اسلامی ایران ۱۲۵ص
۲۳۸) بررسی چگونگی اجراء و میزان رضایت مندی شهروندان و مسئولین شهر شیراز از اجرای طرح کارت پارک در سال ۱۳۸۵ ۱۰۶ص
۲۳۹) بررسی چگونگی اجرای s5 در شهرداری منطقه ٣ شیراز ۲۰۸ص
۲۴۰) بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی کارکنان و رضایت شغلی آنان درسازمان در جهاد کشاورزی ۲۰۵ص
۲۴۱) بررسی راه های ارتقا اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد شغلی پرسنل شهرداری شیراز ۱۹۱ص
۲۴۲) بررسی راهکارهای توسعه فرهنگی شهر شیراز از دیدگاه کارشناسان فرهنگی و جوانان ۱۹۰ص
۲۴۳) بررسی صنایع جنبی میدان مرکزی میوه و تره بار شیراز ۹۵ص
۲۴۴) بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایت ارباب رجوعان مناطق ۹گانه شهرداری شیراز ۲۰۳ص
۲۴۵) بررسی و تحلیل ساختار فضایی شهر شیراز با تکیه بر مدل آلن برتو ۲۷۴ص
۲۴۶) بررسی وضعیت ارایه خدمات عمومی وبهینه سازی آن از دیدگاه شهروندان شیرازی ۱۰۳ص
۲۴۷) بررسی وضعیت موجود صنعت توریسم در شهر شیراز با توجه به نقش شهرداری در آن ۲۰۵ص
۲۴۸) تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کارکرد خا نواده زنان دارای همسر معتاد ۱۹۰ص
۲۴۹) رتبه بندی مناطق مختلف شهری شهر شیراز از لحاظ درجه توسعه یافتگی ۱۹۵ص
۲۵۰) شناسائی موانع توسعه سیستم های اطلاعاتی جغرافیائی (GIS) در حوزه خدمات شهری شهرداری شیراز و ارائه راهکارهای اجرائی ۱۷۱ص
۲۵۱) مطالعات مشاغل آلاینده و مزاحم شهری در شهر شیراز ۳۲۶ص


سایت فنی مهندسی آینده سازان خودرو

WWW.AUTO-ENG.IR


مطالب مشابه :


موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی- گرایش مالی

موضوع پایان نامه - موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی- گرایش مالی - تحقيقاتي پژوهشي - موضوع




موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت مالی بانک رشته مدیریت بازرگانی گرایش




نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

پایان نامه مدیریت مالی، مدیریت. بازرگانی در کلیه گرایش های مدیریت در مقطع




مجموعه مقالات رشته مدیریت- همه گرایش ها (مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و مدیریت دولتی)

پایان نامه و مقاله (مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و مدیریت دولتی)




مدیریت بازرگانی

معرفی گرایش مدیریت بازرگانی مالی، بیمه، بازرگانی مدیریت فصول پایان نامه




مدیریت MBA

پورصمدی تهیه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت ؛ پایان نامه های دانشجویی تمام گرایش های




لیست بخشی از پایان نامه های آماده رشته مدیریت 1

لیست بخشی از پایان نامه های مدیریت گرایش مدیریت مدیریت بازرگانی (مدیریت مالی)




معرفی گرایش مدیریت بازرگانی

معرفی گرایش مدیریت بازرگانی. ی ، مالی ،بیمه، بازرگانی از آن مربوط به پایان نامه




برچسب :