فرم گزاش حادثه بازرسی کار

گزارش حادثه :         

نام بازرس کار :  
      * مشخصات کارگاه *  
1 نام کارگاه :

3 نشانی کامل کارگاه و شماره تلفن :

5 نوع مالکیت :
2 نام کارفرما :

4 تعداد کارگران کارگاه :

6 نوع فعالیت یا محصول کارگاه :

    * مشخصات کارگر حادثه دیده *  

1 نام و نام خانوادگی :

3 وضعیت تاهل :

5 جمع مزد و مزایای روزانه :

7 سابقه کار در کارگاه :

9 - وضعیت بیمه :
2 سن :

4 میزان تحصیلات :

6 شغل کارگر در کارگاه :

8 سابقه کار در شغل فعلی :

10 ملیت کارگر :
    * مشخصات حادثه *  

1 تاریخ و ساعت وقوع حادثه :

3 منبع خبر حادثه :

5 کار حادثه دیده به هنگام وقوع حادثه :

2 تاریخ بازرسی حادثه :

4 عضو حادثه دیده :

6 نتیجه حادثه :
  7 شرح وقوع حادثه :


مطالب مشابه :


دانلود فرم گزارش روزانه کارگاهی تحت اکسل ...

سایت بازار کار برای دانلود فرم گزارش روزانه کارگاهی تحت اکسل ( کارهای روزانه کارگاهی
نمونه فرم گزارش کار روزانه کارگاه های کامپیوتر

گروه آموزشي كامپيوتراستان آذربايجان شرقي - نمونه فرم گزارش کار روزانه کارگاه های کامپیوتر -
فرم گزاش حادثه بازرسی کار

فرم گزاش حادثه بازرسی کار گزارش حادثه : 5 – جمع مزد و مزایای روزانه : 7 – سابقه کار در
فرم های مربوط به درس کارورزی و کاربینی

فرم گزارش کار ماهانه کارورزی: http://vip.opload.ir/vipdl/93/8/mtb/Gozaresh-Mahaneh.pdf. آرشیو پیوندهای روزانه
گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن

گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی دانلود فرم ثبت پيوند هاي روزانه.
برچسب :