منابع کارشناسی ارشد بانکداری, آزمون کار‌شناسی ارشد رشته بانکداری

دروس، منابع و تعداد سوالات (ضرایب) آزمون کار‌شناسی به کار‌شناسی ارشد رشته بانکداری - آزمون ورودی ۹۲-۱۳۹۱ | منابع و تعداد سوالات (ضرايب) آزمون كارشناسي به كارشناسي ارشد رشته بانكداري - آزمون ورودي 91-1390

رشتــــه بانكداري
ارشد رشتــــه بانكداري
ارشد بانکداری

اقتصاد خرد ضریب ۴- فرگوسن. چارلز. نظریه اقتصاد خرد. ترجمه محمود روز بهان. جلد اول و دوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ۱۳۸۲
- هندرسن، جیمز می‌چل و ریچارد ا. کوانت. ۱۳۸۸. تئوری اقتصاد خرد: (تقرب ریاضی). ترجمه: مرتضی قره‌باغیان و جمشید پژویان. تهران: خدمات فرهنگی رسا.
تا انتهای فصل ۸ (عنوان فصل ۸: انحصار، دوجانبه، چند جانبه، فروش و انحصار مضاعف).
- واریان، هال. ۱۳۸۹. رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه. ترجمه: جواد پورمقیم. تهران: نشر نی. فصلهای مرتبط با نظریه‌های: تقاضا، عرضه، تعادل، مطلوبیت و تقاضای مصرف کننده، تقاضای بازار، هزینه، تولید، بازارهای رقابت کامل و انحصار کامل.

اقتصاد کلان ضریب ۲- دورنبوش، رودیگر و استانلی فیشر. ۱۳۸۰. اقتصاد کلان. ترجمه محمد حسین تیزهوش تابان. تهران: نشر سروش. تا انتهای فصل ۹ (عنوان فصل ۹: عرضه پول و فدرال رزرو).
- رحمانی، تیمور. ۱۳۸۸. اقتصاد کلان. جلد اول و دوم. تهران: نشر برادران.
- برانسون، ویلیام اچ. ۱۳۸۳. اقتصاد کلان: نظریه‌ها و سیاست گذاری‌ها. ترجمه عباس شاکری. تهران: نشر نی. فصلهای مرتبط با حسابهای درآمد و تولید ملی، سیاستهای پولی و مالی، مصرف و مخارج مصرفی، تقاضای سرمایه گذاری، عرضه و تقاضای پول.

مدیریت مالی ضریب ۱- نوو، ریموند، ۱۳۸۵. مدیریت مالی. ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

سازمان و مدیریت – تصمیم گیری –MIS ضریب ۳- الوانی، مهدی. ۱۳۹۰. مدیریت عمومی. تهران: نشر نی (به استثنای ضمائم).
- لاودن، کنث سی. ۱۳۸۸. نظامهای اطلاعات مدیریت: سازمان و فن آوری. ترجمه: عبدالرضا رضائی‌نژاد. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

بانکداری داخلی (۲-۱) ضریب ۴- به‌مند، محمد و محمود بهمنی. ۱۳۹۰. بانکداری داخلی – ۱ (تجهیز منابع پولی). چاپ هجدهم. تهران: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
- هدایتی، علی اصغر، (و دیگران). ۱۳۸۹. - عملیات بانکی داخلی - ‎۲ (تخصیص منابع). چاپ شانزدهم. تهران: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.

بانکداری بین الملل (۲-۱) ضریب ۲- رشیدی، مهدی. ۱۳۸۹. بانکداری بین‌المللی - ‎۱ (با تأکید بر مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و بهره). چاپ هشتم. تهران: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
- مزینی، مسعود و محمد حسن مهاجری تهرانی. ۱۳۹۰. بانکداری بین الملل – ۲. چاپ یازدهم. تهران: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.

ریاضی ضریب ۲- وبر، ا. جین. ۱۳۷۰. تحلیلهای ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی. ترجمه: حسین علی پورکاظمی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات.

آمار ضریب ۴- نوفرستی، محمد، ۱۳۷۶. آمار در اقتصاد و بازرگانی. جلد اول و دوم. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
- اهرابی، فریدون، و محسن تقوی طلب. ۱۳۸۴. احتمالات و تحلیل آماری. تهران: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
- آذر، عادل و منصور مؤمنی. ۱۳۸۵. آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلد ۱ و ۲. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

زبان انگلیسی ضریب ۳ Bloor، Thomas. objective Tests in English as a foreign language. Mc-Millan
 (انتشارات زبانکده). publication

منابع کمکی و پیشنهادی ارشد بانکداری ۹۲-۱۳۹۱
جزوات اساتید دانشگاههای دُولتی و آزاد شهر تهران و شهرستانها میباشد

اقتصاد خرد ضریب ۴:
- جزوه اقتصاد خرد دستنویس
- جزوه اقتصاد خرد تایپی
- جزوه نکته و تست اقتصاد خرد
- جزوه نظریه های اقتصاد خرد

اقتصاد کلان ضریب ۲:
- جزوه اقتصاد کلان دستنویس
- جزوه اقتصاد کلان تایپی
- جزوه نکته و تست اقتصاد کلان

مدیریت مالی ضریب ۱:
- جزوه مدیریت مالی دستنویس
- جزوه مدیریت مالی تایپ

سازمان و مدیریت – تصمیم گیری –MIS ضریب ۳:
- جزوه مدیریت عمومی
- جزوه مدیریت سازمان

ریاضی ضریب ۲:
- جزوه ریاضی عمومی
- جزوه ریاضی عمومی ۱
- جزوه ریاضی عمومی ۲

آمار ضریب ۴:
- جزوه  آمار دستنویس
- جزوه آمار تایپ
- جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت
- جزوه آمار و احتمالات

بانکداری داخلی (۲-۱) ضریب ۴ (در دست تهیه)
بانکداری بین الملل (۲-۱) ضریب ۲ (در دست تهیه)
زبان انگلیسی ضریب ۳ (در دست تهیه)

هزینه خرید بسته کامل منابع ارشد بانکداریارسال بسته ارشد با پست پیشتاز (۲تا ۷روز، آماده سازی و ارسال):  ۱۵۰۰۰۰هزار تومان+هزینه پست پیشتاز ۲۲۰۰۰ تومان = ۱۷۲۰۰۰ هزار تومانارسال بسته ارشد با پست سفارشی (۴تا ۱۰ روز، آماده سازی و ارسال): ۱۵۰۰۰۰ هزار تومان+ هزینه پست سفارشی ۹۵۰۰ تومان = ۱۵۹۵۰۰ هزار تومانارسال بسته ارشد با ایمیل (۴ تا ۱۵ روز، آماده سازی و ارسال) (در حال آماده سازی)

۰۹۳۵۵۰۱۱۹۹۳ ۰۹۱۵۶۸۵۴۸۲۶

www.IranJozve.Blogfa.com

شرایط پذیرش دانشجو در آزمون ورودی موسسه عالی بانکداری ایران در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
شرایط پذیرش دانشجو در آزمون ورودی سال تحصیلی ۹۲- ۱۳۹۱ <<کلیک نمایید"شرایط"

اطلاعیه‌های آزمون ورودی موسسه در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱اطلاعیه‌های آزمون ورودی سال تحصیلی ۹۲ - ۱۳۹۱ موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
تاریخ برگزاری آزمون ورودی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران سال تحصیلی ۹۲ - ۱۳۹۱ در روز جمعه مورخ ۳/۶/۱۳۹۱ می‌باشد.

کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۱ الی ۲۸/۵/۱۳۹۱ از طریق سایت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران صادرخواهد شد.

دروس، منابع و تعداد سوالات (ضرایب) آزمون ارشد بانکداری 1392


برچسب‌ها: تاریخ برگزاری آزمون ارشد بانکداری, موسسه عالی آموزش بانکداری ایران, کارت ورود به جلسه آزمون ارشد بانکداری, ارشد بانکداری, Banking

فروش منابع کارشناسی ارشد بانکداری 93
ارشد مؤسسه عالي بانكداري ايران 
خرید مجموعه کامل منابع ارشد بانکداری موسسه عالی بانکداری 
کارشناسی ارشد موسسه عالی بانکداری 93
منابع كارشناسي ارشد بانكداري اسلامي 93

Senior BankingSenior Test Banking 92
Banking majors
Senior banking field
Senior Banking
Masters of Sales Banking 92
92 Senior Banking Institute of Iran
Buy a complete set of senior banking sources Banking Institute 92-1391
MS 92-1391 Banking Institute
Master of Islamic Banking 92


مطالب مشابه :


منابع کارشناسی ارشد بانکداری, آزمون کار‌شناسی ارشد رشته بانکداری

ايران جزوه،جزوات ارشد|دانلود جزوه|دانلود - منابع کارشناسی ارشد بانکداری, آزمون کار‌شناسی
منابع ارشد بانکداری 93

ايران جزوه،جزوات ارشد|دانلود جزوه|دانلود - منابع ارشد بانکداری 93 - جزوات ارشد,جزوات دكتری
شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

ایساتیس بانک - شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
کارشناسی ارشد اموربانکی

راهی نو - کارشناسی ارشد اموربانکی - انجمن علمی علوم انسانی و مدیریت موسسه غیرانتفاعی تابران
آشنایی و معرفی رشته بانکداری اسلامی

خوی سسی - آشنایی و معرفی رشته بانکداری اسلامی - اینجا نگین ایران زمین شهر دارالمومنین خوی در
مدیریت کیفیت در نظام بانکداری متمرکز (Core Banking)

کارشناسی ارشدحسابداری-مقالات تخصصی - مدیریت کیفیت در نظام بانکداری متمرکز (Core Banking
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

در آزمون کارشناسی ارشد سال الملل، مالیه بین‌الملل، پول و بانکداری، بخش عمومی و اقتصاد
کارشناسی ارشد

وب‏ سایت درسی آموزشی - کارشناسی ارشد - وب‏ سایت درسی آموزشی پول و بانکداری:
برچسب :