ترکیب رئال مادرید در فصل 2013 - 2014

ترکیب رئال مادرید در فصل ۲۰۱۲ – ۲۰۱۳

ترکیب رئال 2012-2013
دروازبانان

 

شناسنامه ایکرکاسیاس

ایکر کاسیاس

درجه 5 بازیکن

مکان تولد: اسپانیا ، موستلس (Mostoles )

تاریخ تولد: ۲۰/۰۵/۱۹۸۱

روز چهارشنبه برابر با ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۰

پست: دروازبان

وزن: ۸۵٫۵ کیلوگرم

قد: ۱۸۲٫۲ سانتیمتر

ملیت: اسپانیایی

شماره پیراهن: ۱

شناسنامه آدن

آدن

بدون درجه

مکان تولد: مادرید

تاریخ تولد: ۱۳/۰۵/۱۹۸۷

روز چهارشنبه برابر با ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۶

پست: دروازبان

وزن: ۹۲ کیلوگرم

قد: ۱۹۰ سانتیمتر

ملیت: اسپانیا

شماره پبراهن: ۱۳

شناسنامه خسوس

خسوس

درجه 1 بازیکن

مکان تولد: مادرید

تاریخ تولد: ۱۱/۰۶/۱۹۸۸

شنبه برابر است با ۲۱ خرداد ۱۳۶۷

پست: دروازبان

وزن:۸۳  کیلوگرم

قد: ۱۹۰ سانتیمتر

ملیت: اسپانیا

شماره پیراهن: ۳۵

شناسنامه دیگولوپز

دیگولوپز

درجه 2 بازیکن

مکان تولد: پارادلا(لوگو)

تاریخ تولد: ۰۳/۱۱/۱۹۸۱

روز سه شنبه برابر با ۱۲ آبان ۱۳۶۰

پست: دروازبان

وزن:۸۹ کیلوگرم

قد: ۱,۹۶ سانتیمتر

ملیت: اسپانیا

شماره پیراهن: ۲۵

مدافعان

شناسنامه سرخیو راموس

سرخیو راموس

درجه 4 بازیکن

مکان تولد: سویا , اسپانیا

تاریخ تولد: ۳۰/۰۳/۱۹۸۶

روز یک شنبه برابر با ۱۰ فروردین ۱۳۶۵

پست: دفاع

وزن: ۸۱ کیلوگرم

قد: ۱۸۳٫۲ سانتیمتر

ملیت: اسپانیایی

شماره پیراهن: ۴

شناسنامه په په

په په

درجه 3 بازیکن

مکان تولد: ماسیو / برزیل

تاریخ تولد: ۲۶/۰۲/۱۹۸۶

روز چهارشنبه برابر با ۷ اسفند ۱۳۶۴

پست: دفاع

وزن: ۸۱ کیلو گرم

قد: ۱۸۷٫۱ سانتیمتر

ملیت: پرتغالی / برزیلی

شماره پیراهن: ۳

شناسنامه واران

واران

درجه 1 بازیکن

مکان تولد: لیل،فرانسه

تاریخ تولد: ۲۵/۰۴/۱۹۹۳

روز یکشنبه برابر با ۵ اردیبهشت ۱۳۷۲

پست: مدافع

وزن: ۷۶کیلوگرم

قد:۱۹۱ سانتیمتر

ملیت: فرانسه

شماره پیراهن: ۲

شناسنامه آلبیول

آلبیول

درجه 2 بازیکن

مکان تولد:, ویلامارچانته , والنسیا

تاریخ تولد: ۰۴/۰۹/۱۹۸۵

روز چهارشنبه برابر با ۱۳ شهریور ۱۳۶۴

پست: مدافع

وزن: ۸۲ کیلوگرم

قد: ۱۸۹٫۹ سانتیمتر

ملیت: اسپانیا

شماره پیراهن: ۱۸

شناسنامه کاروالیو

کاروالیو

درجه 2 بازیکن

مکان تولد: پرتغال , آمارانته

تاریخ تولد: ۱۸/۰۵/۱۹۷۸

روز پنجشنبه برابر با ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۷

پست: مدافع

وزن: ۷۸ کیلوگرم

قد: ۱۸۱ سانتیمتر

ملیت: پرتغالی

شماره پیراهن: ۱۱

شناسنامه آربیلوآ

آربیلوآ

درجه 2 بازیکن

مکان تولد: اسپانیا , سالامانکا

تاریخ تولد: ۱۷/۰۱/۱۹۸۳

روز دوشنبه برابر با ۲۷ دی ۱۳۶۱

پست: مدافع

وزن: ۷۸٫۵ کیلوگرم

قد: ۱۸۳٫۵ سانتیمتر

ملیت: اسپانیا

شماره پیراهن: ۱۷

شناسنامه کوئنترائو

کوئنترائو

درجه 2 بازیکن

مکان تولد: پرتغال , ویلا دو کند

تاریخ تولد: ۱۱/۰۳/۱۹۸۸

روز جمعه برابر با ۲۱ اسفند ۱۳۶۶

پست: مدافع

وزن: ۷۲کیلوگرم

قد: ۱۷۹ سانتیمتر

ملیت: پرتغال

شماره پیراهن: ۵

شناسنامه مارسلو

مارسلو

درجه 2 بازیکن

مکان تولد: برزیل , ریو د جنیئرو

تاریخ تولد: ۱۲/۰۵/۱۹۸۸

روز پنجشنبه برابر با ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۷

پست: مدافع

وزن: ۷۳ کیلوگرم

قد: ۱۷۱٫۹ سانتیمتر

ملیت: اسپانیای – برزیلی

شماره پیراهن: ۱۲

شناسنامه ناچو

ناچو

بدون درجه

مکان تولد: مادرید

تاریخ تولد: ۱۸/۰۱/۱۹۹۰

روز پنجشنبه برابر با ۲۸ آبان ۱۳۶۸

پست: مدافع

وزن: ۷۵ کیلوگرم

قد: ۱۷۹ سانتیمتر

ملیت: اسپانیا

شماره پیراهن: ۲۷

?

بازیکن جدید

کارواخال

محل تولد: لگانیس (مادرید)

تاریخ تولد: ۱۹۹۲/۱۱/۰۱

روز یکشنبه برابر با ۱۰ آبان ۱۳۷۱

پست بازیکن : دفاع راست

وزن: ۷۱ کیلوگرم

قد: ۱۷۳ سانتی متر

ملیت: اسپانیایی

شماره پیراهن: ۱۵

هافبک ها

شناسنامه ژابی آلونسو

ژابی آلونسو

درجه 3 بازیکن

مکان تولد: تلوسا ،اسپانیا

تاریخ تولد: ۲۵/۱۱/۱۹۸۱

روز چهارشنبه برابر با ۴ آذر ۱۳۶۰

پست: هافبک

وزن: ۷۹ کیلوگرم

قد: ۱۸۲٫۷ سانتیمتر

ملیت: اسپانیایی

شماره پیراهن: ۱۴

شناسنامه خدیرا

خدیرا

درجه 3 بازیکن

مکان تولد:, آلمان , اشتوتگارت

تاریخ تولد: ۰۴/۰۴/۱۹۸۷

روز شنبه برابر با ۱۵ فروردین ۱۳۶۶

پست: هافبک

وزن: ۸۱ کیلوگرم

قد: ۱۸۹ سانتیمتر

ملیت: آلمان

شماره پیراهن: ۶

?

Francisco Román Alarcón

ایسکو

محل تولد: بنال مادنا در مالاگا

تاریخ تولد: ۲۱/۰۴/۱۹۹۲

روز جمعه برابر با ۴ اردیبهشت ۱۳۷۱

پست: هافبک

وزن: ۷۴ کیلوگرم

قد: ۱۷۶ سانتیمتر

ملیت: اسپانیایی

شماره پیراهن: ۲۳ 

شناسنامه کاکا

کاکا

درجه 4 بازیکن

مکان تولد: برسیلیا , برزیل

تاریخ تولد: ۲۲/۰۴/۱۹۸۲

روز پنجشنبه برابر با ۲ اردیبهشت ۱۳۶۱

پست: هافبک

وزن: ۸۲ کیلوگرم

قد: ۱۸۵٫۶ سانتیمتر

ملیت: برزیل

شماره پیراهن: ۸

شناسنامه مودریچ

مودریچ

درجه 2 بازیکن

مکان تولد: کروواسی ,  زادار

تاریخ تولد: ۰۹/۰۹/۱۹۸۵

روز دوشنبه برابر با ۱۸ شهریور ۱۳۶۴

پست: هافبک

وزن: ۶۵ کیلوگرم

قد: ۱۷۴ سانتیمتر

ملیت: کروواسی

شماره پیراهن: ۱۹

شناسنامه اوزیل

درجه 4 بازیکن

مکان تولد: آلمان , گلزنکیرشن

تاریخ تولد: ۱۵/۱۰/۱۹۸۸

روز شنبه برابر با ۲۳ مهر ۱۳۶۷

پست: هافبک

وزن: ۷۰ کیلوگرم

قد: ۱۸۱ سانتیمتر

ملیت: آلمان

شماره پیراهن: ۱۰

شناسنامه دی ماریا

دی ماریا

درجه 3 بازیکن

مکان تولد: آرژانتین , روساریو

تاریخ تولد: ۱۴/۰۲/۱۹۸۸

روز یکشنبه برابر با ۲۵ بهمن ۱۳۶۶

پست: هافبک

وزن: ۷۵ کیلوگرم

قد: ۱۸۰ سانتیمتر

ملیت: آرژانتینی

شماره پیراهن: ۲۲

?

بازیکن جدید

کاسمیرو

محل تولد: سائو پائولو (برزیل)

تاریخ تولد: ۲۳/۰۲/۱۹۹۲

روز یکشنبه برابر با ۴ اسفند ۱۳۷۰

پست بازیکن : هافبک

وزن: ۸۰ کیلوگرم

قد: ۱،۸۴ متر

ملیت: برزیل

شماره پیراهن: ۱۸

مهاجمان

شناسنامه رونالدو

کریستیانو رونالدو

درجه 5 بازیکن

مکان تولد: مادیرا, پرتغال

تاریخ تولد: ۰۵/۰۲/۱۹۸۵

روز سه شنبه برابر با ۱۶ بهمن ۱۳۶۳

پست: مهاجم

وزن: ۸۴٫۵ کیلوگرم

قد: ۱۸۶٫۵ سانتیمتر

ملیت: پرتغال

شماره پیراهن: ۷

شناسنامه بنزما

کریم بنزما

درجه 4 بازیکن

مکان تولد: لیون، فرانسه

تاریخ تولد: ۱۹/۱۲/۱۹۸۷

روز شنبه برابر با ۲۸ آذر ۱۳۶۶

پست: مهاجم

وزن: ۸۳٫۵ کیلوگرم

قد: ۱۸۴٫۱ سانتیمتر

ملیت: فرانسه

شماره پیراهن: ۹

شناسنامه هیگوئن

هیگوئن

درجه 4 بازیکن

مکان تولد: بریست،فرانسه

تاریخ تولد: ۱۰/۱۲/۱۹۸۷

روز پنجشنبه برابر با ۱۹ آذر ۱۳۶۶

پست: مهاجم

وزن:۸۱٫۵ کیلوگرم

قد:۱۸۴ سانتیمتر

ملیت: آرژانتین / فرانسه

شماره پیراهن: ۲۰

شناسنامه موراتا

موراتا

بدون درجه

مکان تولد: مادرید

تاریخ تولد: ۲۳/۱۰/۱۹۹۲

روز جمعه برابر با ۱ آبان ۱۳۷۱

پست: مهاجم

وزن: ۸۲ کیلوگرم

قد: ۱۹۰ سانتیمتر

ملیت: اسپانیا

شماره پیراهن: ۲۹


مطالب مشابه :


شماره بازیکنان جدید استقلال مشخص شد

رئال مادرید - شماره بازیکنان جدید شماره پیراهن بازیکنان جدید و رئال مادرید
اسامی بازیکنان رئال مادرید برای حضور در لیگ قهرمانان اروپا

اسامی بازیکنان رئال مادرید برای حضور تن خواهد کرد و کاسادو هم پیراهن شماره 32 را از آن
سران باشگاه رئال شماره پیراهن های فصل پیش روی بازیکنانشان را اعلام کردند

سران باشگاه رئال شماره پیراهن های باشگاه رئال مادرید در شماره بازیکنان حفظ
فهرستی از شماره 11 های معروف رئال مادرید

فهرستی از شماره 11 های معروف رئال که رئال مادرید برای فصل جدید، شماره پیراهن های
ترکیب رئال مادرید در فصل 2013 - 2014

عکس / مبارزه نمادین بازیکنان رئال مادرید با سرطان شماره پیراهن:
برچسب :