آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی 94 - 93

زمان دقیق ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی 93 - 94 به این شرح می باشد.

زمان ثبت نام دانش آموزان برای شرکت در آزمون مدارس نمونه دولت سال تحصیلی 94 _ 93 به تفکیک پایه تحصیلی به شرح زیر می باشد:

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه (پایه اول )94-93 :

ثبت نام داوطلب در آزمون
        شروع از تاریخ : 1393/01/30       ساعت : 08:00
        پایـان در تـاریخ : 1393/02/15       ساعت : 22:00
دریافت کارت ورود به جلسه داوطلب
        شروع از تاریخ : 1393/03/17       ساعت : 08:00
        پایـان در تـاریخ : 1393/03/22       ساعت : 22:00
دریافت کارنامه داوطلب
        شروع از تاریخ : 1393/04/14       ساعت : 08:00
        پایـان در تـاریخ : 1393/04/20       ساعت : 22:00

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه (پایه هفتم )94-93 :

ثبت نام داوطلب در آزمون
        شروع از تاریخ : 1393/01/30       ساعت : 08:00
        پایـان در تـاریخ : 1393/02/15       ساعت : 22:00
دریافت کارت ورود به جلسه داوطلب
        شروع از تاریخ : 1393/03/17       ساعت : 08:00
        پایـان در تـاریخ : 1393/03/22       ساعت : 22:00
دریافت کارنامه داوطلب
        شروع از تاریخ : 1393/04/14       ساعت : 08:00
        پایـان در تـاریخ : 1393/04/20       ساعت : 22:00

آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان دوره اول متوسطه (پایه هفتم )94-93 :
   
ثبت نام داوطلب در آزمون
        شروع از تاریخ : 1392/12/10       ساعت : 08:30
        پایـان در تـاریخ : 1392/12/25       ساعت : 22:00
ویرایش اطلاعات داوطلب
        شروع از تاریخ : 1393/01/16       ساعت : 08:00
        پایـان در تـاریخ : 1393/01/22       ساعت : 22:00
دریافت کارت ورود به جلسه داوطلب
        شروع از تاریخ : 1393/02/15       ساعت : 08:00
        پایـان در تـاریخ : 1393/02/17       ساعت : 22:00
دریافت کارنامه داوطلب
        شروع از تاریخ : 1393/04/05       ساعت : 08:00
        پایـان در تـاریخ : 1393/04/15       ساعت : 22:00

آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان دوره دوم متوسطه (پایه اول )94-93 :

ثبت نام داوطلب در آزمون
        شروع از تاریخ : 1392/12/10       ساعت : 08:30
        پایـان در تـاریخ : 1392/12/25       ساعت : 22:00
ویرایش اطلاعات داوطلب
        شروع از تاریخ : 1393/01/16       ساعت : 08:00
        پایـان در تـاریخ : 1393/01/22       ساعت : 12:00
دریافت کارت ورود به جلسه داوطلب
        شروع از تاریخ : 1393/02/15       ساعت : 08:00
        پایـان در تـاریخ : 1393/02/18       ساعت : 22:00
دریافت کارنامه داوطلب
        شروع از تاریخ : 1393/04/05       ساعت : 08:00
        پایـان در تـاریخ : 1393/04/15       ساعت : 22:00


مطالب مشابه :


دبیرستان نمونه دولتی دکتر حسابی اهواز

دبیرستان نمونه دولتی دکتر حسابی اهواز. دبیرستان نمونه دولتی دکتر حسابی
نمونه سوالات ورودی راهنمایی و دبیرستان نمونه دولتی

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی تحصیلی سال تحصیلی 85-84
لینک ثبت نام آزمون ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی خوزستان

مدرسه شهید بابایی ناحیه 4 اهواز ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی سرویس مدارس ایاب
زمان و نحوه برگزاري آزمون مدارس نمونه دولتي 93 - 94

زمان و نحوه برگزاري آزمون مدارس نمونه آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی میرساند
جدول ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی شهرستان ها

نحوه ثبت نام مدارس نمونه دولتی. ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی نمونة دولتی 5 اهواز
آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی 94 - 93

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه (پایه هفتم )94-93: ثبت نام داوطلب در
نمونه سوالات آزمون ورودي مدارس راهنمایی نمونه دولتي

نمونه سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه سوالات آزمون ورودي مدارس راهنمایی نمونه
جلسه قطب مدیران دوره راهنمایی ناحیه یک اهواز

آموزش دوره متوسطه اول ناحیه یک اهواز نگاهی به هوشمندسازی مدارس. مدارس نمونه دولتی دوره
مدارس پیش دانشگاهی ناحیه 2 اهواز

بانک اطلاعاتی مشاغل اهواز - مدارس پیش دانشگاهی ناحیه 2 اهواز نمونه دولتی-پسرانه، سپیدار خ
برچسب :