نمرات پایان ترم تنظیم شرایط محیطی

نمرات برگه پایان ترم تنظیم شرایط محیطی از 18 نمره

(بدون ارفاق)

5124           13

0776           9.75

1858           9.25

5419           9.5

3993          10.5

0044         11.5

2308        8.5

0643        9.5

2678        11.5

8290       12.25

8636        13

5222        15.75

1402       14.25

3232       11.25

8927       13.5

8540       12.75

0893       14.5

0104       12.75

0220       6.75

1404        7

5403        9.5

8667        9

2407         12

8098         11.5

8559        11.5

3140        15.25

8509         6.5

9774         13.5

2995          11

1365              13.5

3407              8.25

8539              13

4050             11.5

3967             12

3210             13.5

5879              8

0636             10

8390              15

2501              15

1824               5

2874               8.25

7768               12.5

0297               12.5

0760               14.75

0427                5

دانشجویانی که شماره دانشجویی خود را در برگه ذکر نکردند در لیست بالا قرار ندارند.


مطالب مشابه :


جزوه تنظیم شرایط محیطی

دوستان سلام. با توجه به فرارسیدن آزمون پایان ترم درس تنظیم شرایط محیطی، مجددا جزوه برای
تنظیم شرایط محیطی

برگزیده کلاس های درس . تنظیم شرایط محیطی. منطقه آسایش :
پروژه ی تنظیم شرایط محیطی 2

پروژه ی تنظیم شرایط محیطی 2 دانلود جزوه ارشد دانلود خلاصه درس نظریه و روش های
دانلود جزوه های کنکور کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران

دکتر بهزادیدانلودجزوه درس تنظیم شرایط محیطی تالیف احمد شریف جزوه درس
فایل بخش یک درس تنظیم شرایط محیطی 2

دانلود بخش یک درس تنظیم شرایط محیطی دانلود جزوه تنظیم شرایط محیطی 2. واژگان
مواد امتحانی درس آشنایی با معماری جهان

جزوه ی درس تنظیم شرایط محیطی (1) نمونه سوال امتحانی درس تنظیم شرایط محیطی 1.
نمرات پایان ترم تنظیم شرایط محیطی

نمرات پایان ترم تنظیم شرایط محیطی اطلاعیه پروژه درس ساختمان 1 و 2. جزوه تنظیم شرایط
نمونه قوس های امتحانی

جزوه ی درس تنظیم شرایط محیطی (1) نمونه سوال امتحانی درس تنظیم شرایط محیطی 1.
دانلود جزوه های کنکور کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران

دکتر بهزادیدانلودجزوه درس تنظیم شرایط محیطی تالیف احمد شریف جزوه درس
برچسب :