برقکار ساختمان

برقکار ساختمان

معرفی


برقکار ساختمان به کسی گفته می گویند که تمامی توانایی هایلازم را برایبرق رسانی به هر وسیله ای کهدر ساختمان (مسکونی، تجاری، اداری، تولیدی) مورد نیاز است را داشته باشد.

نمونه وظایف

1. توانایی بررسی مقررات ملی برق ساختمان
2.توانایی طراحی سیستم روشنایی اماکن
3.توانایینقشه کشیو نقشه خوانی مدارات برق ساختمان
4.توانایی سیم کشی و نصب تجهیزات مدارات روشنایی
5.تواناییسیم کشی و نصب مدارات لامپ های مخصوص
6.توانایی نصب وسیم کشیوسایل خبری
7.تواناییایجاد شبکه اتصالزمین
8.توانایی نصب و سیم کشی تجهیزات حفاظتی
9. توانایی طراحی، نصب و سیم کشیسیستم اعلام حریق
10. توانایی نصب و سیم کشی مدارات سیستم دزدگیر ودوربین مدار بسته
11.توانایی انجام عملیات کابل کشی فشار ضعیف
12.توانایی نصب و کار با باس داکت (Bus dact)
13.تواناییطراحی، نصب و سیم کشی تابلوهای توزیع انرژی الکتریکی
14.توانایی نصب وسیم کشی سیستم برق اضطراری و ایمنی
15.توانایی بررسی سیستم برقاتوماتیک

·         تبدیل

·         یک پل- تبدیل

·         صلیبی

·         فتوسل

·         دیمر

·         رله راه پله

·         مدار لامپ فلورسنت


16.شناسایی اصول سیم کشی و نصبتجهیزات مدارات روشنایی
17.سیم کشی و نصب تجهیزات مدارات روشنایی

·         تلفن وتلفن مرکزی

·         سایتکامپیوتری

·         سیستم اعلام حریق

·         ترانسفورماتور تک فاز حفاظتی

·         UPS

·         سیستم شارژ

·         سیستم دزدگیر ودوربین مدار بسته

·         کنتور تک فاز و سه فاز

·         تابلوی کنتوری منازل

·         تابلوی توزیع منازل

·         روشنایی برق اضطراری

18.آشنایی با نرم افزارهای طراحی مداراتبرق ساختمان
19. شناسایی اصول کار با نرم افزارهای طراحی مدارات برقساختمان
20.کار با نرم افزارهای طراحی مدارات برق ساختمان
21.شناسایی اصول نقشه کشی و نقشه خوانی مدارات برق ساختمان
22.نقشه کشیو نقشه خوانی مدارات برق ساختمان
23.آشنایی با انواع لامپ های مخصوص

·         لامپ بخار سدیم

·         لامپ بخارجیوه

·         لامپ متال هالید

·         لامپ نئون

·         نور افکن


24.آشنایی با ندار راه اندازی انواع لامپ مخصوص
25.شناسایی اصول سیم کشی و نصب مدارات لامپ های مخصوص
26.سیم کشی و نصب مدارات لامپ های مخصوص
27.آشنایی با انواع مداراتروشنایی

·         تک پل

·         دو پل


28.شناسایی اصول محاسبات روشنایی معابر
29.محاسبات روشنایی معابر
30.آشنایی با لوکس متر (نورسنج) و کاربرد آن
31.آشنایی با نرم افزارهای طراحی سیستم روشنایی بوسیلهکامپیوتر
32. شناسایی اصول بکارگیری کامپیوتردر طراحی سیستم روشنایی
33. بکارگیری کامپیوتر در طراحی سیستم روشنایی
34.شناساییاصول طراحی سیستم روشنایی
35.طراحی سیستم روشنایی
36.شناسایی اصول اجرای یک پروژه عملی
37.اجرای یک پروژه عملی
38.آشنایی با علایم اختصاری و نقشه ساختمان (سایت پلان)
39. اشنایی با علائم اختصاری الکتریکی ساختمان
40.آشنایی با نقشهمداراتالکتریکی ساختمان

·         انواع پریزهای تک فاز و سه فاز

·         آنتن مرکزی

·         نمراتور

·         آیفون تصویری

·         بلندگوهای داخلی (سیستم پیچ)

·         کنسل


41.آشنایی با دامنه کاربرد- هدف و تعاریف مقرراتملی برق ساختمان
42.آشنایی با حفاظت افراد و امکان ایجاد اصول ایمنی
43.آشنایی با برآورد درخواست نیروی برق (دیماند)
44.آشناییبا نقظه شروع تاسیسات الکتریکی
45.آشنایی با تابلوهای توزیع و تقسیم ووسایل و تجهیزات حفاظت و کنترل
46.آشنایی با مقررات کابل کشی و سیم کشی
47. آشنایی با مقررات تجهیزات سیم کشی
48.آشنایی با مقرراتتاسیسات جریان ضعیف
49.آشنایی با سیستم های عادی و مخصوص
50.آشنایی با سیستم های نیرو از دیدگاه ایمنی
51. شناساییاصول بررسی مقررات ملی برق ساختمان
52. بررسی مقررات ملی برق ساختمان (یک پروژه)
53.توانایی طراحی سیستم روشنایی اماکن
54.آشنایی با جریان نوری و روابط آن
55.آشنایی با جداول جریان نوری منابع
56. آشنایی با شدت روشنایی
57.آشنایی با جداول شدت روشناییاماکن
58.آشنایی با اصول محاسبات روشنایی اماکن
59.آشناییبا جداول شدت روشنایی معابر

ابزار و وسایل

1-فاز متر
2-پیچ گوشتی
3- دم باریک
4-انبر دست
5- سیم لخت کن

شرایط ارتقاء شغل

سر وقت حاضر شدن، برق کار تمیز و آشنایی با انواعکلیدها وسرعت عمل موجبات احساسرضایتمندی مشتریان را برای ارتقاء شغلی یک برقکار ساختمان و بطور مستقیم افزایشحقوق وی را فراهم می آورد.

ویژگی های شخصیتی

کنتورهای تک فاز و سه فاز، کابل کش فشار ضعیف، سیمکش سیستم اعلامحریق، نصب مدارات مختلف و نصب سیستم دربهای اتوماتیک کارهای یک برق کار ساختمان را دچار تعدد و تنوع ویژه ای نموده و دیگرکشیدن چند سیم پایان کار یک برقکار ساختمان نیست.
هماهنگی بین چشم و دست،مراعات و احتیاط در کلیه امور، رعایت تمیزی و روش مندی کار و دقت در کار جزء مسائلمهمی است که یک برقکار ساختمان باید داشته باشد.
نظم رفتاری یک برقکار می توانددر انجام صحیح این کار یک اصل باشد.


مطالب مشابه :


برق ساختمان

آموزش برق ساختمان ( نقشه ساختمان شماره 3 - راه پله) نویسنده :حامد
برق ساختمان

فنی وعمومی - برق ساختمان با توجه به نقشه سیم کشی ، تعداد کلیدهای تک پل، دوپل،تبدیل و
دانلود کتاب نقشه کشی برق ساختمان

نام کتاب: نقشه کشی برق ساختمان. نویسنده: رضا ترابی اصفهانی. ناشر : پارس بوک. زبان کتاب: پارسی
برقکار ساختمان

الکترونیک صنعتی - برقکار ساختمان - خدمات فنی و مهندسی (برق-الکترونیک-مخابرات)
دستور العمل نحوه کنترل طراحی نقشه های برق

نظام مهندسي ساختمان شهرستان مرند - دستور العمل نحوه کنترل طراحی نقشه های برق - - نظام مهندسي
قیمت برق ساختمان

برق ساختمان - قیمت برق ساختمان - دانلود برنامه نقشه کشی برق ساختمان. موضوعات مرتبط:
برقکار ساختمان

هنرآموز برق - برقکار ساختمان - علمي /آموزشي . آشنایی با علایم اختصاری و نقشه ساختمان
نقشه مدارات روشنایی برق ساختمان

نقشه های مدارات روشنایی سیم کشی ساختمان را می توانید از اینجا دانلود کنید. برچسب‌ها: نقشه
مراحل برقکشی ساختمان

معمولا ترتیب انجام کارهای برق ساختمان به صورت زیر است : مرحله اول : 1 - کشیدن نقشه ساختمانی
برچسب :