طرح ها و بـرنامه هاي گروه درسی پایه سوم ابتدایی استان آذربایجان شرقی

 

بسمه تعالی 

طرح­ها و برنامه‌های اولويت‌دار

گروه درسی پایه سوم ابتدایی

استان آذربایجان شرقی

طرح ها و بـرنامه هاي گروه درسی پایه سوم ابتدایی استان آذربایجان شرقی

در سال تحصيلي 90-1389

 

1

عنــوان

فعـاليت

1)بهبودکیفیت بخشی به فرایند یاددهی ویادگیری

پیامد

 

شیوه ارزشیابی

زمان اجرا

2

اقـدامات ذيـل فعــاليت

1

ترویج وآموزش روشهایتدریس نوین ومشارکتی (اجرایی وعملیاتی)

ارتقا سطح علمی معلمان با مطالعه کتب و...

نظر سنجی

تاآخر آذرماه

2

توجه خاص به امور آموزش وپرورشی مدارس محروم

تشویق همکاران به استفاده از طرح درس نویسی

بررسی بازدید از کلاسها

در طول سال تحصیلی

3

توانمندسازي علمی و حرفه­ای معلمین دارای دانش آموزان با نیازهای ویژه و تلفیقی

( کاهش اختلالات یادگیری در مدارس )

ارتقا سطح علمی معلمان با مطالعه کتب و...

نظر سنجی

در طول سال تحصیلی

4

 برگزاری کارگاه آموزشی برای سرگروه های نواحی ومناطق وفراخوان ارایه مقالات در مورد ارزشیابی توصیفی

مشاوره وراهنمایی با همکاران

نظر سنجی

تاآخر آذرماه

5

برگزاری جشنواره الگوهای تدریس مناسب

ارتقا سطح علمی معلمان با مطالعه کتب وتغییر روش تدریس معلّمان از روش تدریس سنتی به روشهای نوین

نظر سنجی

تاآخر اردیبهشت ماه

6

نظارت مستمر بر فرآیند اجرای برنامه­های ابلاغی به خصوص برنامه­ریزی جهت انجام بازدیدهای هدفمند از مناطق و نواحی و مدارس تابعه

مشاوره وراهنمایی با همکاران

بررسی وبازدید از کلاسها

در طول سال تحصیلی

7

نظارت بر فرایند تدریس کتب جدید التالیف مثل قرآن و هنر  و اجرای عملی ارزشیابی توصیفی در کلاس ها

توجه به کتابهای جدید التالیف وارزشیابی توصیفی

بررسی وبازدید از کلاسها

در طول سال تحصیلی

3

اهميت و

ضرورت اجرا

اجرای آزمون آغازین(تشخیصی) در اول سال­تحصیلی در پایه­های مختلف جهت آگاهی از آموخته های قبلی و شناسایی نقاط ضعف دانش آموزان از موارد ضروری برای برنامه ریزی آموزشی در کلاس و مدرسه می باشد.توجه به بهسازي مديريت آموزشگاهي نقش اساسي و سازنده در بهبود كيفيت آموزش مدارس مي­تواند داشته باشد،  مخصوصاً در مدارس روستایی كه نيازمند توجه بيشتري مي­باشد.از طرفی توجه خاص به روند تحصیلی  دانش آموزان دارای نیازهای ویژه ضرورتی اجتناب ناپذیر است و می­تواند در کاهش ضایعات تحصیلی موثر واقع گردد. برگزاری جشنواره­ي الگوهاي مناسب تدريس بستر مناسبي را براي انديشه ورزي و تبادل تجارب مفيد آموزشي فراهم مي‌نمايد و اثرات بسيار مفيدي را در كشف و ارائه روش هاي تدريس دوره‌ي ابتدايي به جا مي‌گذارد.آشنایی با نمونه سوالات در جهت ارتقاء پیشرفت تحصیلی و بهبود جایگاه آموزشی  دانش آموزان در مطالعات تطبیقی موثر خواهد بود نظارت مستمر و انجام بازدیدهای هدفمند مدارس وکلاسهای درس نواحی ومناطق باعث ایجاد دلگرمی در همکاران شده و در کشف نقاط ضعف و تلاش در جهت رفع آن و نهایتاً پیشرفت امور آموزشی نقش بسزائی دارد.

4

 

1.              آگاهی از آموخته های قبلی و شناسایی نقاط ضعف دانش آموزان

2.              بهبود وضعيت مديريت مدارس و افزايش كارآيي و اثر بخشي مدارس روستايي

3.              ارتقاء توان علمی آموزگاران در اداره مدارس

4.              ارتقاء کیفی فعالیت های آموزشی و پیشگیری از افت تحصیلی مخصوصاً در كلاس هاي دارای دانش آموزان با نیازهای ویژه

5.              شناسایی طرح ها و ابتکارات مدارس و تعمیم آنها و تبادل تجارب

 

اهداف

كيفي

كمي

- مدارس ابتدایی وپیش دبستانی نواحی ومناطق

سال همت مضاعف کار مضاعف

 

ردیف

عنوان فعالیت(بهبودکیفیت بخشی به فرایند یاددهی ویادگیری)

پیامد

شیوه ارزشیابی

زمان اجرا

5

تهیه بروشور جهت توسعهارزشیابی مستمر پایانی و توصیفی

توسعه ارزشیابی مناسب و دعوت از اساتید صاحب نظران

بررسی مستندات

سه ماهه چهارم89

6

تهیه نمونه سوالات استاندارد بر اساس حیطه های شناختی

ارزیابی از اوراق امتحان

بررسی مستندات  نظرسنی

بهمن ماه 88

7.توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

1.ایجاد و فعال سازی بلاگ گروه درسی پایه سوم ابتدایی

2.تهیه و تولید سی ری آموزشی برای پایه ی سوم ابتدایی

1.آشنایی معلمان با تازه های علم و تعلیم و تربیت

2.توانمندسازی و شناسایی همکاران موفق و مبتکر

3.بهبود کیفیت شاخص های آموزشی و پرورشی

نظر سنجی از طریق مشاهده وبلاگ آنان

در طول سال تحصیلی

8

سایر فعالیت ها

1.ارتقا درصد کیفیت آموزشی

2 استخراج و منعکس نمودن نقاط قوت و نقاط قابل تامل و توجه از بازدید های مدارس به آن مناق

3.برگزاری جلسات هم اندیشی با مسئولان نواحی مناطق که منجر به یافتن راهکارهای اجرای مناسب برای ارتقا شاخص های آموزشی می شود.

4.فعال کردن اتاق تکنولوژی

5.تعمیم رویکرد تربیتی در همه فعالیت های آموشی پایه سوم

برنامه ریزی جهت دوره های ضمن خدمت برای همکاران

ضرورت اجرای طرح ها و برنامه ها به منظور تحقق اهداف اجتماعی،علمی و آموزشی،اعتقادی،فرهنگی هنری و اشاعه فرهنگ نماز نظم و انظباط برای حفظ سلامت و بهداشتجسمی و روانی جامعه و ترویج فرهنگ کتاب خوانی

در طول سال تحصیلی

         با عرض سلام خدا را شاکریم که فرصتی داد تا در سال تحصیلی 89- 1388در گروه های آموزشی

 استان درخدمت آموزش باشیم.می گویند «عمر انسان کوتاه است وعمر مسئولیت کوتاهتر، امید که در

عمر کوتاهتر توانسته باشیم بابرداشتن قدمهای مؤثرنام نیک خود رادرتاریخ گروه های آموزشی به ثبت

رسانیم.                                                                                         ان شاءا..وامیدکه چنین باد. 

 نقاط مهّمی که در مجموع در سال تحصیلی 90- 1389درگروه های آموزشی استان بیشتربه چشم

می خورد.

 بشرح ذیل می باشد.

 1- تهیّه برنامه عملیاتی سالانه گروه سوم ابتدایی و ارسال آن به نواحی ومناطق

 2- فعّال سازی وبلاگ گروه سوم ابتدایی استان به آدرس:

                            www.Medue-3.blogfa.com

   3 - اعلام فراخوان وبلاگ نویسی وارسال آن به نواحی و مناطق ودرج فرم ثبت نام دروبلاگ

 گروه سوم ابتدایی استان

4- تشکیل  کارگاه آموزشی تاتایخ 30/9/89 دربین سرگروه های نواحی ومناطق استان

  وپردازش درمورد اهّمیّت ارزشیابی توصیفی در همایش و....

 5 - تهیّه بسته های آموزشی و ارائه به گروه های آموزشی نواحی ومناطق در همایش کار گاه

 آموزشی

 6- هم اندیشی با معلّمان وپاسخگویی به تماس های آنها درزمینه کتاب های درسی

 7- بررسی نامه ها و مدارک ومقالات و آثار مربوط به معلّمان  و پاسخگویی به آنها

 8- تهیّه مطالب جهت استفاده در فصل نامه

 9- صدورگواهی برای حاضرین درکارگاه آموزشی ابتدایی استان

 10- بررسی وارائه راهکار جهت تسهیل در آموزش کتاب های سوم

 11- ارائه ی مطلب جهت استفاده همکاران محترم

 12-ارسال اعلام وصول به مناطق و نواحی جهت تشکر و قدردانی از فعّالّیت همکاران

 13- حضوردرجلسه بررسی مشکلات درسی مدارس

 14- تهیّه وتنظیم فرم های جدید بازدید.

 15-  تهیّه  وتنظیم برنامه ی بازدید ها از مدارس نواحی ومناطق.

 16- ارسال باز خورد و نتایج بازدید ها با ذکر نقاط قوت و ضعف وراه حلهای پیشنهادی.

  17- شرکت در شورای آموزگاران مدارس جهت  توجیه همکاران. 

  18- پاسخ کتبی و تلفنی به نامه های رسیده از نواحی ومناطق.

  19- شرکت در جلسه ی استانی و بحث و تبادل نظر درباره ی جشنواره ی الگوهای برتر تدریس

 20- بررسی گزارش عملکرد نواحی ومناطق. 

 21- برگزاری کارگاه آموزشی نواحی جهت توجیه همکاران برای شرکت درجشنواره الگوهای برتر

تدریس.                        

 22- بازدید از مدارس روستایی و شهری نواحی پنجگانه ومناطق

23 - ارسال باز خورد و نتایج بازدید ها با ذکر نقاط قوت و  نقاط قابل تأمل وارائه ی راهکار

                                                                     با تقدیم احترام و التماس دعا

                                                                        علیرضا علیزاده اسلامی


مطالب مشابه :


فرم نظر سنجی کارگاه ریاضی

گروه آموزشی ریاضی شهرستان تویسرکان فرم نظر سنجی کارگاه ریاضی 1. نمونه سوالت رياضي اقاي
فرم نظر سنجی

فرم نظر سنجی قالب آماده و نمونه گروه آموزشی حرفه و فن بهارستان1;
نحوه برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی

مفهوم کارگاه آموزشی : و یا نمونه های مورد نظر ، در طول و نظر سنجی و پیشنهاد
نظر سنجی در مورد کتاب زبان انگلیسی سال هفتم

برای دریافت فرم نظر سنجی روی لینک زیر کارگاه آموزشی استان نمونه سوال پایه هشتم
گزارش دی ماه 89

1- تکمیل گزارش کارگاه آموزشی 5/10/89 و فرم نظر سنجی نمونه سوال و کارگاه آموزشی و نظر سنجی
نیاز سنجی آموزشی

نیاز سنجی آموزشی ریزی در نظر نمونه فر م ها فرم نیاز سنجی
نمونه فرم طرح درس سالانه

نمونه فرم طرح درس سالانه نظر سنجی از اولیای دانش معرفی کارگاه های آموزشی.
طرح ها و بـرنامه هاي گروه درسی پایه سوم ابتدایی استان آذربایجان شرقی

برگزاری کارگاه آموزشی تهیه نمونه 3.بهبود کیفیت شاخص های آموزشی و پرورشی. نظر سنجی
دانلود کارنامه ماهانه آموزشی

نظر سنجی از معرفی کارگاه های آموزشی. برای دانلود نمونه فرم کارنامه ماهانه آموزشی
برچسب :