نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی تحصیلی سال 92-91

درس هفتم : زنان قهرمان

98-  نمونه ای از زنان قهرمان در تاریخ زندگی اسلام را نام ببرید ؟ ملکه قوم سبا ، آسیه همسر فرعون ، مادر حضرت موسی ، حضرت مریم ،حضرت خدیجه ، سمیه و حضرت فاطمه

درس هشتم : پدافند غیر عامل

99-حوادث طبیعی را نام ببرید ؟ زلزله ، طوفان های سهمگین ، سقوط بهمن ، گرد باد و سونامی 
100- حوادث نام ببرید ؟ آتش غیر طبیعی را سوزی ، تصادف ، انفجار ، ترور ، آلودگی هوا ، جنگ
101- جنگ جزء حادثه طبیعی است یا غیر طبیعی ؟ غیر طبیعی
102- کشور پهناور ایران در طول تاریخ به چه دلایل در معرض حوادث طبیعی و غیر طبیعی بوده؟  به دلیل ویژگیهای جغرافیایی ، اقتصادی ، فرهنگی  و سیاسی و واقع شدن در منطقه حساس خاورمیانه و بهره مندی از ذخایر طبیعی
103- رهبر انقلاب اسلامی در رابطه با دفاع در برابر حوادث غیر طبیعی چه میفرمایند؟ دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است ، هرملتی که نتواند از خود دفاع کند زنده نیست
104- دفاع به چند بخش تقسیم میشود؟  عامل و غیر عامل
105- دفاع یا پدافند چیست ؟ به مجموعه اقداماتی گفته میشود که انسان برای دفاع از سرزمین ، اعتقادات و... خود در برابر خطراتی که او را تهدید می کند ، نجام میدهد.
106- دفاع عامل چیست ؟  مقابله و مبارزه مستقیم و استفاده از تجهیزات جنگی به منظور دفع حملات و اقدامات جنگی دشمن پدافند عامل گفته میشود
107- یک نمونه از دفاع عامل را نام ببرید ؟ دفاع همه جانبه مردم ایران در مقابل حمله ارتش صدامدر سال 1359 علیه کشوز عزیزمان
108- دفاع غیر عامل را تعریف کنید ؟ مجموعه اقداماتب است که بدون ایتفاده از تجهیزات جنگی میتوان انجام داد تا از وارد شدن تلفات جانی به افراد و زیان اقتصادی به مراکز و تاسیسات حیاتی و مهم کشور جلوگیری نکود یا آنها را به حداقل ماهش داد.
109- دفاع غیر عامل در جنگ ها برای چه چیز صورت میگیرد؟ مقابله با تهاجمات دشمن وکاهش خسارات ناسی از حملات زمینی ، هوایی ، دریایی  صورت میگیرد.
110- خدا در آبه 60 سوره انفال در رابطه با اهمیت آمادگی دفاعی چه میفرماید؟ هرقدر که میتوانیم نیروبمان را جمع کنیم و همیشه آماده ی دفاع از سرزمین مان باشیم.
111- در چه کشورهایی از پدافندغیر عامل استفاده کرده اند؟ آلمان ،سوئیس ،روسیه
112- چرا کشور ما تهدید میشود؟
1.    داشتن ایمان و اعتقاد به اسلام ناب محمدی و ایستادگی در مقابل ظالمین
2.    داشتن شرایط قتصادی و بهره مندی از منایع عظیم نفت و گاز
3.    موفقیت در عرصه های فناوری های نوین و دستیابی به انرژی هسته ای
4.    الگو شدن ایران برای مردم منطقه
113- اهداف اساسی پدافند غیر عامل را نام ببرید؟
1.    ایمن سازی مراکز حیاتی و مهم کشور
2.    افزایش مقاومت ، حفظ روحیه و انسجام مردم در مقایل تهدیدات
3.    فرهنگ سازی و ایجاد باور عمومی در مورد تاثیر پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری
4.    قانونی کردن رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در طرح های ملی
114- اصول پدافند غیر عامل را نام ببرید؟ استتار ،اختفاء ،پراکندگی ، فریب ، مکان یابی
115- استتار راتعریف کنید ؟ هم رنگ و هم شکل کردن تاسیسات ، تجهیزات و نیروی انسانی با محیط اطراف است به گونه ای که شناسایی آن برای دشمن بسیار دشوار و تا حدی غیر مکن باشد مانند استفاده از بادگیر سفید در محیط برفی
115- یکی از موثرترین روش های دفاع غیر عامل در دنیا چیست؟ استتار
116-برای استتار از چه وسایلی استفاده میکنند ؟ رنگ ، تور ، شاخ و یرگ درختان
117- اختفا را تعریف کنید ؟ به کلیه کارهایی که از قرار گرفتن تاسیسات ، تجهیزات و نفرات در دید مستقیم دشمن جلوگیری به عمل می آورد مانند پنهان کردن هواپیمای جنگی در تونل
118- روش های اختفا را بگویید؟ الف)استفاده مناسب از عوارض زمین و احداث تاسیسات در محلی که به سهولت قابل تشخیص و مشاهده نیاشد ب)عادی و غیرمهم جلوه دادن تاسیسات با کارهایی مانند جدول بندی ، درختکاری
119-پراکندگی را تعریف کنید ؟ پخش نمودن و عدم تجمع نیرو ها ، تجهیزات و تاسیسات به منظور کاهش آسیب پذیری آنها در مقابل عملیات دشمن
120- فریب را تعریف کنید؟ انجام کارهایی که فکر و دید دشمن را از اهداف اصلی و مهم به سوی اهداف فرعی و غیر اصلی و کم اهمیت منحرف نماید
121- مکان یابی را تعریف کنید؟ اقدامات اساسی و مهم پدافند غیر عامل ، انتخاب محل مناسب برای ایجاد تاسیسات حیاتی و مهم کشور
122- مزیت هایی که رعایت اصول پدافند هوایی دارد را نام ببرید؟
الف ) قدرت دفاعی کشور را افزایش میدهد و باعث حفظ مراکز و تاسیسات مهم جامعه میشود
ب)هرچه توان و قدرت دفاع عامل و غیرعامل کشور بیشتر باشد ، احتمال تهاجم دشمنان کمتر میشود.

درس نهم : جنگ نرم 

123- کشورهای استعمارگر در گذشته برای رسیدن به اهداف خود از چه چیز استفاده میکردند؟ از تهاجم نظامی
124- نام دیگر جنگ نظامی چیست ؟ جنگ سخت
125- در دنیای امروز کشوراستعمارگر چگونه به منابع خود میرسند ؟ سعی میکنند با روش های جدبد و کم هزینه به دنبال منافع خود باشند بر این اساس تهاجم شکل و محتوای دبگری پیدا کرد که در عصر حاضر به آن جنگ نرم گفته میشود.
126- مهمترین ابزار تاثیرگذاری در جنگ نرم چیست ؟ رسانه های جمعی
127- جنگ نرم را تعریف کنید؟ جنگ نرم درازمدت است و به گونه ای طراحی میشود که به تدریج و قدم به قدم فرهنگ ، اعتقادات ، افکار و حتی نوع پوشش افراد جامعه ای که مورد تهاجم قرار میگیرد ، به سمتی تمایل پیدا کند که خواست برنامه ریزان تامین گردد.
128- شکل های مختلف جنگ نرم را نام ببرید؟ جنگ روانی ، جنگ رایانه ای ، جنگ اینترنتی ، شبکه های ماهواره ای
129-خطرناک ترین نوع جنگها چیست ؟ چرا ؟ جنگ روانی . زیرا اندیشه، احساس و رفتار انسان ها را مورد هدف قرار میدهد و با تضعیف روحیه و سست کردن ارده افراد ، آن ها را به شکست می کشاند.
130- جنگ روانی را تعریف کنید؟ شامل هر نوع اقدامی که به منظور نفوذ در فکر و رفتار طرف مقابل و تضعیف و تخریب روحیه آنها صورت میگیرد
131- در دوره کنونی یکی از موثرترین شیوه برای بهره مندی کدام است؟جنگ روانی
132- اهداف جنگ روانی علیه اسلام و انقلاب اسلامی ایران را بیان کنید؟
1_ تضعیف فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی
2_ ایجاد شک و تردید در بین مردم نسبت به رهبری جامعه و ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی
3_ ایجاد شکاف و چند دستگی در بین مردم و اقوام و مذاهب مختلف
4_کاهش اعتماد به نفس و از بین بردن روحیه مقاومت مردم
133-نمونه هایی از جنگ روانی را نام ببرید که باعث بالا بردنروحیه فردی و ایجاد ترس در افراد طرف مقابل میشود؟ استفاده از نوع آرایش نظامی ، ایجاد تغییرات در چهره سربازان در هنگام جنگ ، استفاده از موسیقی سرودهای رزمی ، رجزخوانی ، علائم و نشانه های خاص
134- آیا هدف از جنگ روانی ضربه زدن به جسم انسان است؟  خیر بلکه روح ، روان ، فکر ، اندیشه ، احساسات و در نهایت تغییر رفتار و خواسته های انسان است
135- میزان اثرگذاری جنگ روانی بر روی اشخاص به چه ویژگی هایی بستگی دارد؟ از یک طرف به ویژگیهای شخصیتی افراد مانند : اعتقادات دینی  ، شجاعت ، اعتماد به نفس ، پایبندی به ارزش های اخلاقی و... . از طرف دیگر به میزان علم و آگاهی انسانها و نیز شناخت دوستان و دشمنان واقعی بستگی دارد.
136-روش های جنگ روانی را نام ببرید؟ تبلیغات ، شایعه، تحریف واقعیات ، تفرقه افکنی ، ترور ،
137-تبلیغات را تعریف کنید؟ منتقل کردن و رساندن پیام ، افکار و عقاید به دیگران است.
138- شایعه را تعریف کنید؟ انتشار مطالب و اخباری است که درستی و نادرستی آن معلوم نیست و عموما منبع مطمئن و مشخصی هم ندارد
139-از نظر اخلاقی و دینی معمولا شایعه به چه چیزهایی گفته میشود؟ مجموعه ای از غیبت ف تهمت ، نشر مطالب غیر مطمئن است که بر اساس احکام صریح اسلامی تایید یا سکوت در برابر آن و عدم مقابله با آن گناه محسوب میشود
140- در آیات قرآن کریم در رابطه با شایعه چه تاکیدی شده است؟ در مورد اموری که اطلاع و علم کافی درباره ی ان ندارند بررسی کنند زیرا چشم و گوش و زبان و قلب انسان در پیشگاه خداوند مسول هستند
141- تحریف واقعیات را تعریف کنید؟ منحرف کردن خبری از مسیر و موضوع اصلی خود که به طور انحراف اذهان مردم از حق به سوی باطل صورت میگیرد
142- در تحریف واقعیات سخن به چه صورت بیان میشود؟ معمولا دروغ گفته نمیشود بلکه وافعیات به صورت دیگری بیان میشود که با اصل موضوع تفاوت زیادی دارد .در تحریف وافعیات گاهی کلماتی به متن اصلی اضافه یا از آن کم میشود
143- تفرقه افکنی را تعریف کنید؟ از روش های جنگ روانی ، دامن زدن له اختلافات موجود در یک یا چند کشور است که به منظور ایجاد بدبینی و به وجود آوردن درگیری و در نهایت برای از بین بردن وحدت و یکپارچگی یک جامعه صورت میگیرد
144- ترور به چه معنی است؟ تهدید و تلاش برای ایجاد ترس و حشت در مورد یک گروه یا یک کشور جهت تحت فشار قرار دادن آنها به منظور تسلیم در برابر خواسته های طراحان آن میباشد.
145- ترور چند نوع است؟ ترور شخص و ترور شخصیت
146- ترور شخص چگونه است؟ در ترور شخص افراد موجه ، توانمند و ارزشمند یک کشور که نقش موثری در آگاهی مردم و پیشرفت جامعه دارند ، مورد تهاجم جسمی و فیزیکی قرار میگیرند.
147- ترور شخصیت چگونه است؟ یعنی افراد از سوی دشمنان مورد هدف قرار میگیرند و با استفاده از شایعه ، تحریف وافعیات و نسبت دادن صفات ناروا سعی کردند تا شخصیت تاثیرگذار آنها را تخریب کنند.
148- اهداف شبکه های ماهواره ای فارسی زبان چیست؟
1_ بدبین کردن مردم به اسلام و نظام جمهوری اسلامی
2_ قطع رابطه مردم با رهبری نظام
3_ترویج بی بندوباری اخلاقی
4_از بین ببردن استحکام خانواده
5_جدایی دین از سیاست
6_دور کردن مردم از ارزش های دینی
149-سه مورد از راههای مقابله با جنگ روانی را بیان کنید؟ شناخت دشمن و روش های تبلیغاتی آنها
داشتن اعتکاد به نفس و روحیه ی دفاع از اعتقادات دینی
دقت و مراقبت در ارتباطات اینترنتی


مطالب مشابه :


بارم بندی پیشنهادی کتاب آمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی سال تحصیلی 91-92

بارم بندی پیشنهادی کتاب آمادگی دفاعی سال سوم آمادگی دفاعی سوم راهنمایی صفحه اول
بارم بندی پیشنهادی کتاب آمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی سال تحصیلی 91-92

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی آمادگی دفاعی سال سوم کتاب آمادگی دفاعی سال سوم
پاسخ پرسش های آمادگی دفاعی سوم راهنمایی

پاسخ پرسش های آمادگی دفاعی سوم راهنمایی. صفحه ی 12 2 آمادگی وحضور صفحه ی 76 کتاب
پاسخ پرسش های جدول دار کتاب دفاعی92-91

اطلاع رسانی به دبیران درس آمادگی دفاعی صفحه اصلی| سئوالات پیشنهادی متن کتاب آمادگی
درس 4:بسیج،مدرسه عشق

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی صفحه اول آرشيو آمادگی دفاعی دفاعی سال سوم راهنمایی ودوم
طرح درس سالانه درس آمادگی دفاعی پایه سوم راهنمایی

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی 12/7. تعطیل آمادگی دفاعی دفاعی سال سوم راهنمایی ودوم دبیرستان
نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی تحصیلی سال 92-91

نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی 12) وظایف تحول در کتاب آمادگی دفاعی و
نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی تحصیلی سال 92-91

نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی در کتاب آمادگی دفاعی و صفحه نخست پست
101 سوال از کتاب دفاعی سال سوم راهنمایی

101 سوال از کتاب دفاعی سال سوم دفاعی سال سوم راهنمایی. سوالات درس آمادگی دفاعی پایه سوم
سولات آمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی درس اول

سولات آمادگی دفاعی سال سوم مطالعه عمیق کتاب و دقت در راهنمایی های دبیر صفحه نخست پست
برچسب :