منابع درسی و کنکور ارشد برق

منابع درسی رشته مهندسی برق

آنتن

انتشارات

نویسنده/مترجم

نام کتاب

ردیف

دانشگاه علم و صنعت

وارن استتزمن،گاری تیل

همایون عریضی

تحلیل و طراح آنتن

1

نص

جان دانیل کراوس

مترجم محمود دیانی

آنتن برای تمام کاربردها

2

 

مدارهای مخابراتی

آذرنگ

کنت کلارک دونالد هس

مترجم رضا گلپرور روزبهانی

مدارهای مخابراتی

1

آستان قدس رضوی

هربرت کراوس،فردریک راب

مترجم محمود دیانی

مدارهای مخابراتی

2

 

 مخابرات

نص

بروس کارلسون،پل کریلی،جانت راچ

مترجم محمود دیانی

مقدمه ای بر سیگنالها و نویز در مخابرات الکتریکی

1

 

مایکروویو

جهان نو

دیوید پوذار

مترجمین سهیلی فر- آقابابایی

مهندسی مایکروویو

1

 

تاسیسات الکتریکی

شرکت انتشارات فنی ایران

ترور لینسی

مترجم خاطره خلیلی نژاد

تاسیسات الکتریکی

مقدماتی

1

شرکت انتشارات فنی ایران

ترور لینسی

مترجم مهربانو عنقایی

تاسیسات الکتریکی

پیشرفته

2

 

 

عایق و فشار قوی

دانشگاه شهید چمران اهواز

رحمت ا... هوشمند

مترجم مهدی ثقفی

عایق و فشار قوی

 

1

  

ترمودینامیک

دانشگاه شهید چمران اهواز

کلاوس بروگناک،ریچارد دادوبن،گوردن جی،

مترجمین محمد علی رمضانی،محسن حسنوند

 

اصول ترمودینامیک

1

 

الکترونیک صنعتی

خراسان

سیربل لندر،

مترجمین حمیدرضا رضایی نیا،محمدرضا موسوی،تقی آباد،مسعود هوشمند

الکترونیک صنعتی

1

 

علوم روز

جیمز هامفربز

مترجم رفیعی

الکترونیک صنعتی

پیشرفته

2

 

 

ابزار دقیق

طراح

جان ترنر،مارتیل هیل،

مترجم خراسانیان

تئوری و عملی ابزار دقیق

1

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سید کمال الدین نیکروش

ابزار دقیق و اجزایی کنترل صنعتی

2

 

 

بررسی سیستم های قدرت

شهراب

ویلیام استیونسون-گرینجر

مترجم محمد فرنی

بررسی سیستم های قدرت

 

1

جهاد دانشگاهی

سی اگروس

مترجم عابدی

بررسی سیستم های قدرت

 

2

دانشگاه تهران

آرتور برگن-ویجی ویتال

مترجم لسانی

بررسی سیستم های قدرت

 

3

 

گلاور

بررسی سیستم های قدرت

 

4

دانشگاه علم و صنعت

حیدر علی شایان فر

بررسی سیستم های قدرت

 

5

 

ماشین های الکتریکی

نص

استیون چاپمن

مترجمین دیانی-صدوقی

مبانی ماشین های الکتریکی

1

جهاد دانشگاهی

پریکسل امانوئل

مترجم مهرداد عابدی

مبانی ماشین های الکتریکی

2

نص

فیتس جرالد

مترجم دیانی

ماشین های الکتریکی

3

قائم

بیم بهارا،حمید لسانی،جعفر سلطانی(مترجمین)

ال.بی.تراژا

ماشین های الکتریکی

(تئوری،عملکرد،کاربردها)

4

 

مدار منطقی

نص

موریس مانو

مترجم دیانی

طراحی دیجیتال(مدار منطقی)

1

خراسان

موریس مانو

قدرت ا... سپید نام

طراحی دیجیتال(مدار منطقی)

2

نص

نلسون

دیانی

طراحی دیجیتال(مدار منطقی)

3

 

محاسبات عددی

آییژ

بهمن مهری،رضا نخعی

محاسبات عددی

1

دانشگاه علم و صنعت

بابلیان-ملک نژاد

محاسبات عددی

2

آزاده

نیکوکار

محاسبات عددی

3

 

الکترونیک

انتشارات خراسان

رابرت بویل اشتاد

مترجم قدرت ا... سپیدنام

قطعات و مدارات الکترونیک

1

مبتکران

جاکوب میلن-کریستون هالکیاس

مترجمین محمود بهار-گلستانیان

مبانی و کاربردهای الکترونیک

2

شیخ بهایی

تقی شفیعی

تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک

2جلد

3

نص

محمود دیانی

رهیافت حل مسئله در الکترونیک

4

دانشگاه شریف

آندره ترژینادلوفسکی

مترجمین ذوالقدری-کابلی

الکترونیک قدرت

(گرایش تخصصی الکترونیک قدرت)

5

شیخ بهایی

سید علی میرعشقی

مبانی الکترونیک 2جلد

6

انتشارات جنگل

پل گری

چاپ دوم ویرایش پنجم

تحلیل و طراحی مداهای مجتمع آنالوگ

7

 

بهزاد رضوی

طراحی مدارمجتمع سی ماسی

8

  

الکترومغناطیس

دانشگاه تهران

دیوید چنگ

مترجمین قوامی-مارالانی

الکترومغناطیس میدان و موج

1

دانشگاه علم و صنعت

همایون عریضی-وحید طباطباوکیلی

الکترومغناطیس،مغناطیس ساکن

2

اسفند

ویلیام هیت

مترجم بهزاد قهرمان

الکترومغناطیس مهندسی

3

نص

محمود دیانی

رهیافت حلمسئله در الکترومغناطیس ها

4

 

ویلیام هیت

ترجمه دیانی

الکترومغناطیس

5

 

میلفورد

الکترومغناطیس

6

  

مدارهای الکتریکی

نهر دانش

رها عابدی/مهرداد عابدی

مدارهای الکتریکی

1

مرکز نشر دانشگاهی

جیمز ویلیام نیلسون

مترجم علی کافی

مدارهای الکتریکی

2

دانشگاه تهران

چارلز دسور،ارنست کوه

مترجم پرویز جبه دار مارالانی

نظریه اساسی مدار و شبکه ها

3

تابران

سید مهدی رجایی

استفاده از پی اسپایس در شبیه سازی و تحلیل(مدارهای الکتریکی،مدارهای الکترونیکی،مدارهای دیجیتال)

 

  

ریاضیات

جنگل

حمیدرضا پاکزاد

ریاضی مهندسی رشته برق

1

 

عبدالله شیدفر

ریاضی مهندسی

2

فیزیک

مرکز نشر دانشگاهی

رابرت رزنیک، دیوید هالیدی

مترجمین جلال الدین پاشایی-منیژه رهبر

فیزیک

1

 

قولتوق چپان

فیزیک الکتریسیته مغناطیس

2

ماد

هانس اهانیان

مترجم ناهید ملکی جیر سرایی

فیزیک اهانیان

3

  

معادلات دیفرانسیل

شیخ بهایی

ویلیام بویس، ریچارد دیپرما،

مترجمین زنگنه علی اکبر بابایی

معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مرزی

1

علمی و فنی

ویلیام بویس، ریچارد دیپرما،

مترجمین علی اکبر عالم زاده

معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مرزی

2

دانشگاه بوعلی سینا

ایان سندرون،

مترجمین شفیعی موسوی-علی کدخدایی

مبانی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

3

نص

محمود دیانی-احمد مجلسی

رهیافت حل مسئله در معادلات دیفرانسیل

4

آزاده

مسعود نیکوکار

معادلات دیفرانسیل

5

آزاده

مسعود نیکوکار

راهنمای حل معادلات دیفرانسیل

6

  

سیتم های کنترل خطی

انتشارات خراسان

ریچارد دورف،رابرت بیشارب

قدرت ا... سپیدنام

سیستم های کنترل مدرن

1

 

بنجامین کو،

مترجم علی کافی

سیستم های کنترل

2

 

کاستوهیکو اوگاتا، مترجم علی کافی

مهندسی کنترل

3

 

ارشد 

 

ریاضی :

درس ریاضیات در کنکور کارشناسی ارشد 12 سوال دارد که شامل 3 درس ریاضی مهندسی(7سوال) معادلات (3سوال) آمار و احتمالات مهندسی (2سوال) میباشد

داوطلبانی که قصد قبولی در این آزمون را دارند اصلا نباید  از این درس غافل شوند  چون اگر این درس را خوب مطالعه نکنند و درصد زیر 30 در آن کسب کنند رتبه آنها افزایش شدیدی خواهد داشت. چون تقریبا تمام کسانیکه برای رتبه زیر 1000 می خوانند این درس را خوب میزنند

برای اینکه در این دروس نتیجه بهتری بگیرید کتابهای زیر به عنوان بهترین منابع معرفی می شود

ریاضی مهندسی : کتاب آقای مهندس کریمی (انتشارات نصیر)  یا کتب ریاضی مهندسی دکتر معتقدی از موسسه پارسه

معادلات دیفرانسیل : کتاب آقای مسعود آقاسی یا کتاب دکتر معتقدی

آمار و احتمالات مهندسی : کتاب دکتر هنری و کتاب دکتر نیکوکار- سایت آقای مهندس ایمن پور

مدارهای الکتریکی :


این درس یکی از مهمترین دروس آزمون ارشد است

چون تقریبا تمامی داوطلبین این درس را مطالعه می کنند کسب تراز بالا با درصد پایین تر از 30 امکان پذیر نیست

برای اینکه بتوانید در این درس درصد بالایی را احراز کنید باید ابتدا نکات درس را به خوبی یاد گرفته و کاربرد آنها را در مسائل تمرین نمایید

منبع اصلی این درس کتاب دسور ترجمه دکتر جبه دار است یا کتاب دکتر هتنی است ولی مطالعه آنها خیلی وقت گیر است

بیشتر داوطلبان برای آمادگی بهتر در کلاسها شرکت می کنند که توصیه من شرکت در کلاس دکتر ملک محمد و مطالعه جزوه ایشان به کرات است

البته برای یک آمادگی نسبی کتاب آقای زرگر نیز مناسب است

برای تست هم بهتر است تستهای کنکورهای 15 سال گذشته را 2 بار بزنید

زبان:

مطالعه کتاب 504 برای زبان عمومی و reading های پیشنهادی که در ارشیو مطالب همین وبلاگ موجود است وهمچنین مطالعه مقالات IEEE برای زبان تخصصی پیشنهاد میشود.

 

 

الکترونیک:


درس الکترونیک یک درس تمرینی است که برای کسب مهارت در تستها باید به تمام نکات ریز درس آشنا باشید

بسیاری از داوطلبان فکر می کنند که اگر کمی الکترونیک بلد باشند می توانند در صد کمی بزنند و خلاص بشند ولی توصیه من این است که اگر الکترونیک را کامل و با جزئیات بلد نباشید منفی می زنید

برای همین مطالعه یک جزوه کامل بسیار ضروری است و باید در کلاس حضوری شرکت کنید

استاد باغستانی کتابی راتالیف نموده اند که حاصل 10 سال تدریس می باشد و جامع تمام تستهای کنکوری است.و مفید است.این کتاب را از موسسه بینش یا انتشاراتی ها می توانید تهیه نمایید یا برای شرکت در کلاس فقط در بین تدریس میکنند.

برای داوطلبینی که در این درست تسلط کامل دارند و خواهان درصد بالای 50 هستند شرکت در کلاس کنکور دکتر لطیفی درموسسه پارسه را پیشنهاد میکنم.

الکترومغناطیس:


متاسفانه با اینکه این درس بسیار شیرین و راحت است ولی اکثر دانشجویان به دلیل تدریس نامناسب دانشگاه ها از تستهای آن فراری هستند و درس مغناطیس  را کنار می گذارند و بالعکس داوطلبانی که در کلاس های مربوطه شرکت می کنند  و البته به یک توصیه کلیدی اینجانب در کلاسها گوش می کنند ، می توانند در صد خوبی در این درس کسب کنند که باعث کسب تراز بسیار خوبی در کنکور می شود

برای کسب مهارت در این درس باید مفاهیم المان گیری و کاربرد دستگاهای مختصات خوب تدریس شود تا بتوانید در حل  مسائل احساس بهتری داشته باشید

در این درس چون معمولا دانشجویان پایه ی ضعیفی دارند احتمال یاد گیری از منابع نوشتاری بسیار ضعیف است

و حضور در کلاس توصیه اول  است.شرکت در کلاس اساتیدی چون مهندس باغستانی ومهندس اشرفیان پیشنهاد میشود.

کنترل خطی:

درس کنترل خطی درسی بسیار روتین است ولی برای پاسخ به تستهای آن باید درک عمیقی از مفاهیم آنرا داشته باشید. برای کسب این تسلط اولیه مطالعه کتاب دکتر خاکی صدیق را پیشنهاد می کنم.

از 2 سال پیش با توجه به بالا رفتن لول سوالات این درس کتاب آقای آریاز برادرانی یا دکتر سجادیان مناسب نیستند.

برای کلاس نیز کلاس دکتر شیرین آبادی پیشنهاد اصلی بنده است.

تجزیه تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

 


برای این درس مطالعه کتاب آقای مومن زاده انتشارات راهیان ارشد بخاطر نگارش مفهومی وبادقت نویسنده شدیدا توصیه میشود و حضور در کلاسهای استاد شیرین آبادی نیز مفید است.

ماشین های الکتریکی

 


1- ماشین‌های الکتریکی (تحلیل- بهره‌برداری- کنترل) تالیف دکتر سن- ترجمه: مهندس نبوی- دکتر عابدی،

کتاب دکتر حلم زاده انتشارات پوران پژوهش و کلاس ایشان پیشنهاد می شود

کتاب پردازش و کتاب سنجش تکمیلی در رده های بعدی هستند

بررسی سیستم های قدرت


 بررسی سیستم‌های قدرت، استیونسون

کتاب آقای حلم زاده از انتشارات پوران پژوهش و کلاس ایشان توصیه می شود


مطالب مشابه :


نمونه سوالات رله و حفاظت الکتریکی

برای اشنایی با سوالات درس رله وحفاظت سیستم های الکتریکی ودانلود سوالات به لینک زیر مراجعه
نمونه سوالات درس رله و حفاظت سيستمهاي الكتريكي

نمونه سوالات درس رله و حفاظت سيستمهاي الكتريكي. به دنبال درخواستهاي فراوان دانشجويان درس
نمونه سوالات سیستم کنترل خطی

نمونه سوالات الکترونیک2 جزوه رله و حفاظت کدویژن Codevisio نمونه سوالات درس
آشنایی با فیوز و نحوه حفاظت از مدارهای الکتریکی

آشنایی با فیوز و نحوه حفاظت از و سیستم‌های استفاده می‌شود نمونه ساده این فیوزها
جزوه رله حفاظت

جزوه رله حفاظت کاردانی جزوه رله و حفاظت دریافت نمونه سوالات
نمونه سوال برای درس ایمنی در برق

نمونه سوالات درس ایمنی در مزایا و معایب انرژی نحوه عملکرد رله حفاظت جان fi را به
کتاب ها و جزواتی در زمینه ی حفاظت سیستمهای قدرت ( رله و حفاظت-حفاظت دیجیتال-حفاظت پیشرفته)

( رله و حفاظت-حفاظت دیجیتال-حفاظت پیشرفته) دانلود کتاب درس رله و حفاظت. معلم نمونه.
منابع درسی و کنکور ارشد برق

هستند و درس مغناطیس جزوه رله و حفاظت Codevisio نمونه سوالات درس
رله های حفاظتی و رله دیفرانسیل

رله های حفاظتی و رله باعث افتخار ماست که با ارسال مقالات و پروژه های خود ، ما را در
حفاظت الکتریکی و انواع رله ها

rtd; کارگاه برق; جزوه الکترونیک1; جزوه درس الکترونیک2; نمونه سوالات الکترونیک2; جزوه رله و
برچسب :