آستین کیمونو

آستین کیمونو

الگوی بالا تنه جلو را رسم کنید. در این الگو نیازی نیست 4/1 دور باسن و سینه کم و زیاد شود یعنی دقیقاً همان 4/1 را در نظر بگیرید. (پنس سر شانه هم بسته شود)

همچنین جلو و پشت کاملاً شبیه بهم است با این تفاوت که یقه پشت بسته تر می‌باشد.

(فقط از همان الگوی بالاتنه جلو استفاده می‌شود)

برای این الگو قد آستین را از گوشه گردن تا جاییکه می‌خواهید اندازه بزنید.

یقه پشت با خط چین مشخص شده فقط هنگام برش دقت کنید ابتدا به اندازه یقه پشت قیچی کنید سپس یقه جلو را به اندازه بزرگتر برش بزنید.

در صورتیکه آستین کوتاه برش می‌زنید نیازی نیست 10 سانت برای لب آستین پایین بیایید بلکه برای آستین کوتاه 5 سانت کافی می‌باشد.


 


مطالب مشابه :


189-مانتوهای کیمونو

الگوی آستین کیمونو رو قبلا بعد از تموم شدن و وصل جلو و عقب مانتو بهم ، 2مستطیل با
آستین کیمونو

مزن لباس شقایق - آستین کیمونو - مزن لباس شب - مزن لباس مدل مانتو. طرز دوخت آستین دراپه .
سری جدیدآموزش خياطی درس بیستم - دوخت بلوز آستین کیمونو بالاتنه کوتاه

سری جدیدآموزش خياطی درس بیستم - دوخت بلوز آستین کیمونو بالاتنه مانتو کرپ یقه انگلیسی
سری جدیدآموزش خياطی درس نوزدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو پفی

سری جدیدآموزش خياطی درس نوزدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو مانتو کرپ یقه انگلیسی مدل
آستین دوتکه کتی

اموزش دوخت کت کوتاه با آستین کیمونو را به صورت کلی در این آموزش مانتو آستین کیمونو شال
دی وی دی اموزش خیاطی خانم عمرانی

کت کوتاه آستین کیمونو ، اشکالات اندامی ، پارچه های توری آموزش مانتو آستین کیمونو شال
بار سفر بستن

کمر، آموزش دوخت آستین کیمونو و آموزش یقه یا فرم اداری، مانتو آستین کیمونو
آموزش کامل خیاطی با خانم سیما عمرانی

کت کوتاه آستین کیمونو ، اشکالات اندامی ، پارچه های توری آموزش مانتو آستین کیمونو شال
برچسب :