××خاستگاه گروههای گیاهان

رشته های کشاورزی ن فهرست تیره های گیاهی اکولوژی گیاهی بیوشیمی گیاهی تاکسونومی خاستگاه گروههای گیاهان رده‌بندی گیاهان ژنتیک گیاهی گیاهان داروئی گیاهان زراعی پیش درآمد تقسیمات جهان گیاهی نکاتی در مورد رده بندی و نامگذاری پوشش گیاهی ایران اصول کلی کاشت،داشت،برداشت شناخت محیط رشد راهنمای شناسایی مرحله به مرحله گیاهان فرهنگ اصطلاحات جدول طبقه بندی زیست شناسی آنچه به اینجا پیوند دارد... صفحه اصلی زیست شناسی خانه زیست شناسی علوم طبیعت > زیست شناسی (cached) -------------------------------------------------------------------------------- خانه زیست شناسی واژه‌نامه زیست شناسی کتابهای زیست شناسی زیست گیاهی علوم پایه علوم کاربردی گرایشها موضوعات ویژه علوم مرتبط ژنتیک پایه روشهای ازدیاد گیاهان گرایش سیستماتیک گیاهان دانشمندان زیست شناسی فیزیک ژنتیک مولکولی کنترل بیولوژیک گرایش اکولوژی اصطلاحات رایج در زیست شناسی شیمی ژنتیک پزشکی و انسانی بیوتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهی ژن درمانی زمین شناسی بیوشیمی مهندسی ژنتیک گرایش سلولی - تکوینی تولید گیاهان و جانوران ترانس ژن ریاضی - آمار بیوشیمی گیاهی کامپیوتر در زیست شناسی گرایش ژنتیک انکوژنها پزشکی اکولوژی ژنتیک و اصلاح نباتات گرایش میکروبیولوژی مقابله با ایدز با استفاده از مهار کننده‌های ترانس کریپتاز HIV داروسازی اکولوژی گیاهی طرح و آزمایش در کشاروزی گرایش بیوشیمی علم اصلاح نژادی آدمی از طریق ژنتیک رایانه رده بندی گیاهان انگل شناسی گرایش بیوفیزیک ریز ماهواره‌ها مهندسی کشاورزی رده بندی جانوران خون شناسی گرایش جانورشناسی گیاهان اندیکاتور بیوتکنولوژی فیزیولوژی جانوری سلول شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری عوامل موثر در ایجاد بیماری آلزایمر بیوتکنولوژی کشاورزی فیزیولوژی گیاهی گرایش زیست دریا بدن انسان گیاه پزشکی تالوفیتها دبیری زیست شناسی ویروس ایدز ایمونولوژی تکامل موجودات زنده مهندسی ژنتیک هماتولوژی ویروس شناسی عفونت کلیه میکروبیولوژی سیتولوژی مبانی محیط زیست بافت شناسی جنین شناسی تشریح و مورفولوژی گیاهی ریخت زایی و اندام زایی گیاهان بیوفیزیک زیست پرتویی آمار زیستی بانک گیاهان ایرانی تیره آپوستازیاسه تیره سمپلوکاسه تیره اپونوژتوناسه تیره سنبل الطیب تیره آدوکساسه تیره سنجد تلخ تیره اریتروگزیلاسه تیره سنجد تیره اریوکولاسه تیره سیب زمینی تیره اسپارکانیاسه تیره سیپه راسه تیره استرلیتزیاسه تیره سیستاسه تیره استرکولیاسه تیره سینوموریاسه تیره استیراکاسه تیره شاتره تیره اسفناج تیره شاخ بزی تیره اسفند تیره شاه بلوط هندی تیره اسفنوکله آسه تیره شاه پسند تیره افدرا تیره شاهدانه تیره افرا تیره شب بو تیره الاتیناسه تیره شمعدانی تیره آلاله تیره شوشریاسه تیره امرودیان تیره شوند تیره انار تیره شیرآور تیره انگورک فرنگی تیره عدسک آبی تیره آنوناسه تیره عرعر تیره اوتریکولاریاسه تیره عشقه تیره اولاکاسه تیره علف چای تیره اوواش تیره علف هفت بند تیره آکتینیدیاسه تیره عناب تیره بادام هندی تیره عودالبرق تیره بارهنگ تیره فرانکنیاسه تیره برگ بو تیره فرفیون تیره برگ بیدی تیره فلاکورتیاسه تیره بروملیاسه تیره فلفل تیره بگونیاسه تیره فندق تیره بلوط تیره کاسنی تیره بنفشه تیره کنجد تیره بهمنیان تیره کیش تیره بورمانیاسه تیره کاج تیره بوریا تیره کازوآریناسه تیره بید تیره کالیتریکاسه تیره بیگزاسه تیره کالیسراسه تیره پارونی شیا تیره کاکتوس تیره پارناسیاسه تیره کتان تیره پامچال تیره کتوس تیره پانداناسه تیره کدو تیره پای خرسان تیره کرگل تیره پسته تیره کندر تیره پله مونیاسه تیره کنور تیره پنیرک تیره کور تیره پوزیدونیاسه تیره کوریاریاسه تیره پودوفیلاسه تیره کوله خاس تیره پونته دریاسه تیره کولوملیاسه تیره پیچ اناری تیره گاو زبان تیره پیچک صحرائی تیره گردو تیره تاکاسه تیره گز تیره تراپاسه تیره گزنه تیره ترشک تیره گزیریداسه تیره تلی گوناسه تیره گل اختری تیره تمیس تیره گل استکانی تیره توت تیره گل برنجک تیره تورنراسه تیره گل جالیز تیره توسکا تیره گل حسرت تیره توی تیره گل حنا تیره تیمه لئاسه تیره گل ساعت تیره تیزک تیره گل سرخ تیره ثعلب تیره گل شیپوری تیره جعفری تیره گل صدتومانی تیره جنتیانا تیره گل مغربی تیره جوز تیره گل میمون تیره چای تیره گل میخک تیره چنار تیره گلوبولاریاسه تیره چندل تیره گندم تیره چوج تیره روپیاسه تیره حشره خواران تیره لادن تیره حنا تیره لاله عباسی تیره خاراشکن تیره لاله تیره خرزهره تیره لسیتیداسه تیره خرفه تیره لوئی تیره خرما تیره لوآزاسه تیره خرمالو تیره لوبه لیا تیره خشخاش تیره لورانتاسه تیره داتیسکاسه تیره لوگانیاسه تیره دارتیجک تیره مارانتاسه تیره دارچین تیره مارچوبه تیره رافلزیاسه تیره ماگنولیا تیره رزه داسه تیره مایاکاسه تیره رستیوناسه تیره ملاستوماسه تیره روناس تیره منیس پرماسه تیره زانیشلیاسه تیره مو(انگور) تیره زراوند تیره مونی میاسه تیره زرشک تیره مورد تیره زغال اخته تیره مورینگاسه تیره زنبق تیره موز تیره زنجبیل تیره مولوگیناسه تیره زوستراسه تیره مونوتروپاسه تیره زیتون تیره میوپوراسه تیره زیرفون تیره نارون تیره ژسنریاسه تیره نخود تیره ژونکاژیناسه تیره نرگس تیره ساپنداسه تیره نعناع تیره ساپوتاسه تیره نولاناسه تیره سانتالاسه تیره نیلوفر آبی تیره سانترولپیداسه تیره هالوراگاسه تیره سداب تیره هزارنی تیره سدم تیره هیدروفیلاسه تیره سرخدار تیره هیدروکاریتاسه زراعت اصلاح نباتات خاکشناسی باغبانی گیاهپزشکی علوم دامی ماشین آلات کشاورزی مسایل ایمنی برای شروع کار کشاورزی تراکتورها حیوانات انبارها مواد شیمیایی صدمات تنفسی سر وصدااکولوژی بافت شناسی بیوشیمی بیوفیزیک جانور شناسی خون شناسی زیست شناسی ژنتیک ازدیاد گیاهان بکربار انواع رکود و خواب بذر تاسیسات مورد نیاز ازدیاد گیاهان پیوند زدن جوانه زنی بذر خوابانیدن شاخه روشهای آزمون کیفیت بذر روشهای تولید مثل در جانداران ساختارهای رویشی گیاهان طبقه بندی هورمونهای گیاهی کشت بافت گیاهی کنترل گرده افشانی و تولید بذر قلمه زدن گیاه شناسی میکروبیولوژی خطوط فشار قوی و الکتریسیته ایمنی بچه ها در مزارع سر خوردن و افتادن تعمیرات نگه داری و ساخت خلاصه شاخه های رشته مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی تیره سرخدانگان تیره واهو تیره سرو تیره ورسکیان علوم طبیعت > زیست شناسی > بوم شناسی علوم طبیعت > زیست شناسی > علوم گیاهی > رده بندی گیاهی علوم طبیعت > زیست شناسی > علوم گیاهی > مورفولوژی گیاهی مورفولوژی گیاهی محوطهبه اجرايي* خاستگاه گروههای گیاهان

*مقدمه
اگر کسی در یک میلیارد سال پیش بر سفینه فضایی فرضی می‌نشست و در حین سفر در منظومه شمسی از پنجره آن به زمین می‌نگریست. خشکی‌های آن را چون سطح امروزی کره ماه ، خالی از گیاه می‌دید. شواهد فسیلی حاکی از آنند که تکامل گیاهان خشکی‌زی و در زمانی کمتر از 500 میلیون سال قبل آغاز شده است. البته سرنشینان چنین سفینه فضایی فرضی می‌توانستند علامت‌های چندی از آثار حیات را بر خشکی ببینند. بدون تردید ، نوارهای باریک سبز و قهوه‌ای ، حاشیه اقیانوسها و دریاچه‌های آب شیرین و را رنگین می‌ساخت. این رنگها به سبب وجود توده‌هایی از آغازیان جلبکی قدیمی و سه شاخه از جلبکها یعنی جلبکهای قهوه‌ای ، قرمز و سبز بوده‌اند.


 

 

بریوفیت‌ها شامل 24 هزار گونه گیاهی است که شامل سه رده بریوپسیده یا خزه‌ها ، رده هپاتیکوپسیده یا جگرواش‌ها و رده آنتوسروپسیده یا شاخ‌واشها می‌باشد. این سه رده از بریوفیت‌ها ، مستقل از هم و از اجداد جلبکی متفاوتی مشتق شده‌اند. خزه‌ها ابتدایی‌ترین اعضای این شاخه هستند، در واقع پرتونمای جنینی خزه شباهت زیادی به یک رشته جلبک دارد. در حدود 350 میلیون سال قبل طی نخستین مراحل تکامل بریوفیت‌ها ، شاید هر دو نسل گامتوفیتی و نسل اسپوروفیتی به صورت گیاهان سبز مستقل وجود داشته اند. اسپوروفیت تولید هاگ و گامتوفیت تولید گامت می‌کند. بعدها اسپوروفیت‌ها به گامتوفیت‌ها وابسته شدند و امروزه اغلب به صورت انگلهای غیر سبز و کوچک بر روی گامتوفیت‌های بزرگتر می‌رویند.

پسیلوپسیدا
اینها نخستین جاندارانی هستند که کاملا ساکن خشکی شده‌اند. به درستی مشخص نیست که این تراکئوفیت‌های ابتدایی ، چگونه از جلبکهای سبز مشتق شده‌اند. لینه (گیاه شناس) پیشنهاد کرد که اجداد تراکئوفیت‌های ساکن خشکی ، جلبکهای سبز انشعاب‌دار و تا حدی فوکوس مانند بوده‌اند. این گیاه اجدادی برای زیستن در خشکی صاحب بشره‌ای با کوتیکول و روزنه شد. سنگواره‌های متعددی از پسیلوپسیدا کشف شده‌اند که یکی از این سنگوارها مربوط به گیاه رینیا است که از سنگواره‌های دوره سیلورین محسوب می‌شود. همه پسیلوپسیدا نابود شده‌اند.

 

 


لیکوپسیدا
لیکوپسیدا یا پنجه گرگیان ، حدود 400 میلیون سال قبل از یک یا چند گروه از پسیلوپسیدهای اجدادی مشتق شده اند. بزرگترین پنجه گرگیان ، پپسید و دندریدها بوده‌اند. در راس ساقه 20 متری اینها وجود مجموعه برگ‌های مو مانند ، ظاهری شبیه به یک قلم موی غول پیکر را پدید آورده است. چند گونه از پنجه گرگیان که امروزه باقی مانده‌اند همگی کوچک و غیر چوبی هستند. لیکوپودیوم اغلب در جشن کریسمس ، تزئین می‌شود یکی دیگر از پنجه گرگیان امروزی ، علف خوک نام دارد که بیشتر در نقاط مرطوب و سایه‌دار استوایی ، یافت می‌شود.

استنوپسیدا
نخستین اثر سنگواره‌ای اسفنوپسیدا یا دم اسبیان مربوط به 370 میلیون سال قبل است. این گیاهان از اجداد پسیلوپسیده اشتقاق یافته‌اند. مشخصات ساختاری گیاه (Hynia) که از پسیلوپسیدهای فسیل است به دم‌اسبیان امروزی شباهت زیادی دارد. تشخیص این گیاهان از طریق قطعات ساقه‌های هوایی گره‌داری است که در محل هر کدام از گرههای تعدادی برگ پولک مانند یا سوزنی شکل روییده است. همه دم‌اسبیان امروزی متعلق به جنس Equisetum هستند.

 

 


سرخس‌ها
چندین قسم سنگواره پسیلوپسید که پزودواسپوروکنوس از آن جمله است، مسیر تکاملی پتروپسیدا یا سرخس‌ها را معین می‌کنند. نخستین سرخس‌ها در حدود 340 میلیون سال قبل پدید آمده و در طول صد میلیون سال بعد از آن بسیار فراوان شدند. اقسام زیادی از سرخس‌ها بویژه در مناطق استوایی بر روی تنه درختان می‌رویند و چند گونه‌ای هم بر حالت آبزی هستند. سازگاری سرخس‌ها برای زیستن بر روی خشکی ، نسبت به خزه‌ای‌ها ، پنجه گرگیان و دم اسبیان ، چندان زیادتر نیست.

سرخس‌های دانه‌دار
نخستین گیاهان دانه‌داری که تکامل یافتند، سرخس‌های دانه‌دار بودند که بازماندگان مستقیم سرخس‌های اجدادی محسوب می‌شوند. این گیاهان در حدود 300 میلیون سال قبل پدید آمدند. دوره کربنیفر را عصر سرخس‌های دانه‌دار می‌نامند. این گیاهان قدیمی دانه تولید می‌کنند، ولی از لحاظ ساختمان به سرخس‌های واقعی شباهت دادند.

شاخه گیاهان دانه‌دار
اینها گیاهانی دانه‌دار هستند که سابقا تحت نام پیدازادان یا گیاهان گلدار مورد مطالعه قرار می‌گرفتند. وجود دانه یکی از صفات مشخص کننده آنهاست. در این گیاهان ، دانه عامل بقا و انتشار گیاهان بشمار می‌رود. این شاخه به دو زیر شاخه بازدانگان (Gymnosperms) و نهاندانگان (Angiosperms) تقسیم بندی می‌شود.

 

 


زیر شاخه بازدانگان
این زیر شاخه شامل سه رده پروفانروگام‌ها ، بازدانگان واقعی و کلامیدواسپرم‌ها هستند. پروفانروگامها که گیاهان حد واسط بین نهانزادان آوندی و بازدانگان هستند به احتمال قوی از سرخس‌های دانه‌دار بوجود آمده‌اند. بازدانگان واقعی شامل مخروطیان هستند که از انواع آنها می‌توان به کاجها و سروها ، اشاره کرد. مخروطیان از پروفانروگامها بوجود آمده‌اند.

زیر شاخه نهاندانگان
گروه بزرگی از گیاهان دانه‌دار را تشکیل می‌دهند که بالغ بر 250 هزار گونه گیاهی هستند. شامل دو رده دو لپه‌ایها و تک لپه‌ایها هستند. دو لپه‌ایها بر تک لپه‌ایها از لحاظ زمان بوجود آمدن مقدم هستند. نهاندانگان ابتدایی از رده‌ای از بازدانگان به نام کلامیدواسپرم‌ها بوجود آمده‌اند. و شواهدی از بوجود آمدن تک لپه‌ایها از دو لپه‌ایهای ابتدایی وجود دارد.


مطالب مشابه :


مورفولوژِی (گیاهشناسی) ساقه

هر آنچه باید درباره گیاهان مختلف بدانیم - مورفولوژِی (گیاهشناسی) ساقه هر آنچه
××خاستگاه گروههای گیاهان

گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان - ××خاستگاه گروههای گیاهان فروش کوکوپیت و پرلیت
مورفولوژی (گیاهشناسی) میوه (fruite)

هر آنچه باید درباره گیاهان مختلف بدانیم - مورفولوژی (گیاهشناسی) میوه (fruite) هر
مورفولوژی (ریشه)

مورفولوژی مباحثی است که که از تکمه های سیب زمینی و یا از اتصال گیاه به درخت
-روشهای ازدیاد گیاهان -

گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان - -روشهای ازدیاد گیاهان - فروش کوکوپیت و پرلیت و
سیب ، یک میوه ولی یک دنیا خاصیت مفید و ارزشمند!!

هر آنچه باید درباره گیاهان مختلف بدانیم - سیب ، یک میوه ولی یک دنیا خاصیت مفید و ارزشمند!!
××سیستماتیک گیاهی

گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان - ××سیستماتیک گیاهی فروش کوکوپیت و پرلیت و خاک
آموزش باغداری

سه سیب | انجمن مورفولوژی پیچ وخم در داخل تاج درخت صورت گرفته و بدلیل سیب ،گلابی
بررسی ریشه درختان میوه

وسعت رشد عرضی ریشه ها معمولا در حدود سایه انداز درخت بوده ریشه های سیب مورفولوژی
برچسب :