توليد سيم كشي موتور سيكلت هندا و تست ريپورت

سيم درخت نيم ساز

قطعه نيمه ساز درخت سيم هندا ۱۲۵

 

 

سيم درختي

 

سيم درختي كامل موتور سيكلت هندا ۱۲۵

درخت سيم

سيم درختي هندا مدل تيزرو اصل

 

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

تست ريپورت 

  تاريخ :24/4/82

شماره :101

نام محصول :   نمونه درخت سيم هندا 125  CDI                      كد محصول :  0006                          كد محموله :

محموله ارسالي : نمونه اوليه þ    يك روز خط ¨     توليد انبوه ¨

نتايج حاصل از تست هاي كشش روي هر يك از سر سيم ها :

نوع سرسيم

لول مادگي 3.5

لول نري 3.5

 فشاري مادگي تلفني خاردار

فشاري نري تلفني خاردار

سرسيم جافيوزي

فشاري مادگي خاردار

كد سرسيم

210504011

221250

210102011

210201011

20003

211210

معيار پذيرش

Min 8Kg

Min 8Kg

Min 8Kg

Min 8Kg

Min 8Kg

Min 8Kg

نتايج اندازه گيري

15Kg

14.5Kg

12.5 Kg

12.5 Kg

14.5 Kg

15.75 Kg

نوع سرسيم

CDI مادگي كوچك

پرچمي

لول دولول

لول سه لول

مهره خور سايز 5

 

كد سرسيم

20004

210110011

20001

20002

251420

 

معيار پذيرش

Min 8Kg

Min 8Kg

Min 8Kg

Min 8Kg

Min 8Kg

 

نتايج اندازه گيري

12.5 Kg

11 Kg

13.5 Kg

12.5 Kg

14.5 Kg

 

نتايج حاصل از كنترل هاي محصول :

پارامتر هاي ابعادي

وضعيت ظاهري سيم ها

وضعيت اتصالات

وضعيت ظاهري پوشش PVC

وضعيت روكش سر سيم ها

صحيح قرار گرفتن رنگها سرسيم ها

وضعيت قلع اندود بودن سر ، سيم ها

حد مجاز

عدم وجود زدگي در سيم

لحيم شدن كامل اتصالات

نمونه شاهد

داشتن روكش و سالم بودن آنها

طبق پارت ليست مربوطه

طبق نمونه شاهد

نمونه مورد آزمايش

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

نتايج حاصل از تست برقي  :

شماره نمونه

1

2

3

حد مجاز

عدم وجود قطعي در سيم كشي كامل

عدم وجود قطعي در سيم كشي كامل

عدم وجود قطعي در سيم كشي كامل

دستگاه اندازه گيري

تستگاه تست عملكرد سيم

تستگاه تست عملكرد سيم

تستگاه تست عملكرد سيم

نمونه مورد آزمايش

OK

OK

OK

توضيحات :   

 

 

 

نتيجه نهايي :

          قبول þ                               رد¨               

بازرس كنترل كيفيت / مسئول آزمايشگاه  :                                                                                    مدير كنترل كيفيت :


مطالب مشابه :


توليد سيم كشي موتور سيكلت هندا و تست ريپورت

توليد سيم كشي موتور سيكلت هندا و سيم درختي كامل موتور سيكلت هندا ۱۲۵. سيم درختي هندا مدل
موارد استفاده كابل تخت و سيم كشي كامل

موارد استفاده كابل تخت و سيم كشي كشي خودرو ، موتور سيكلت و خواندن نقشه هاي فني
آئين نامه اجرايي انواع مشاغل تخصصي و صنفي

الكتريكي و سيم كشي نقشه كشي تعميرات موتور و قايق و
ایمنی دربرق

مدارهای فرمان وقدرت برق صنعتی وتوضیح نقشه سيم كشي هاي غير از موتور سيكلت
چند تن از افراد موفق ایران

(توليد موتور سيكلت توليد لوله گالوانيزه ،سيم كشي آغاز كار در شركت نقشه كشي
مهندس ساسان قرباني، جزو يكي از موفق‌ترين افراد ايران

(توليد موتور سيكلت توليد لوله گالوانيزه ،سيم كشي آغاز كار در شركت نقشه كشي
انواع راهها

نقشه هاي منطقه و كشي آب و نفت و وسايل شبيه دوچرخه موتور سيكلت مسافت بين دو نقطه را
انواع راهها , مراحل طرح و اجراي پروژه هاي مسير يابي در راه سازي

فاضلاب لوله كشي آب وسايل شبيه دوچرخه موتور سيكلت مسافت بين دو نقطه را سيم انواري
دستورالعمل شماره 15 راجع به ملبوس پاره اي از مستخدمين دولت (مجموعه آيين نامه ها):

1 ـ به نامه رسان و مأمور ابلاغ و احضار و اجرا و پيك پست و تلگراف موتور سيكلت نقشه كش كشي
برچسب :