ادرس همایش ها وکنفرانس هایی که تا اخرسال 1392 برگزار خواهدشد

 

باعرض سلام وادب

به دلیل تماس های زیاد شما دوستان وداوطلبین ازمون دکتری جامعه شناسی ادرس وب سایت های همایش ها وکنفرانس ها را دراینجا گذاشته ام لطفا درتاریخ وزمان ارسال چکیده واصل مقاله وهمچنین فرمت مقاله ها توجه دقیق داشته باشیداگر بازسوالی بود درخدمت شما دوستان هستم.درضمن این همایش ها درچندماه اینده برگزار میشود وادرس همایش ها درسه ماه اول سال ۱۳۹۳ مجددا اعلام میکنم

۱- همایش ملی معماری فرهنگ ومدیریت شهری  کرج ۱۹ اسفند ۱۳۹۲    http://acum.ir/

۲- همایش سبک زندگی اسفند ۱۳۹۲ دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوشهر   

Islamic-lifestyle.ir

   ۳-  همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرور, 15 اسفند ماه 1392 - بیرجند - دانشگاه بیرجند

http://birjand.ac.ir/conferences/

۴- همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا   ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ اصفهان    www.cupnc.shbu.ac.ir
 

۵- همایش کرمان امنیت توسعه  ۷-۸ اسفند ۱۳۹۲       http://ksd92.uk.ac.ir/

۶-  همایش ملی تربیت فرهنگی و مدیریت سبک زندگی دانشگاه آباده   ۱۴-۱۵ اسفند ۱۳۹۲   http://celm.cnf.ir/fa/

      

 


مطالب مشابه :


فهرست همایش های علوم پزشکی در اسفند 92 و سال 93

فهرست همایش های علوم پزشکی در اسفند 92 و سال 93 شبکه اجتماعی سلامت همایش های سال
اولین کنگره ملی علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی- دانشگاه علامه طباطبایی- خردادماه 93

اولین کنگره ملی علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی و ما 4 سال محورهای همایش : 1. علوم
گزارش عملکرد گروه علوم اجتماعی ناحیه یک قم نیمسال دوم سال تحصیلی92-93

گزارش عملکرد گروه علوم اجتماعی طی نیم سال دوم سال تحصیلی 93-92 فعالیت های همایش
مقاله پذیرفته شده در دومین همایش سراسری جامعه سالم/خرم آباد/علوم پزشکی لرستان/اسفند 92

لرستان/اسفند 92. اجتماعی دربرنامه های آموزشی در علوم همایش سراسری
برنامه عملیاتی سال تحصیلی 91-92

گروه علوم اجتماعی استان برنامه عملیاتی سال تحصیلی 91-92 - های آموزشی علوم اجتماعی
ثبت نام از داوطلبان آزمون های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد سال 94 دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب از روز

ثبت نام از داوطلبان آزمون های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد سال 8/92 لغایت 8/8/92 های علوم
برگزاری همایش "شبکه‌های اجتماعی مجازی و زندگی روزمره" در دانشگاه تهران

برگزاری همایش "شبکه‌های اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی های اجتماعی در سال
همایش استانی گروه درسی علوم اجتماعی راهنمایی متوسطه استان آذربایجان غربی

از همایش دبیران شیمی که در سال ۱۳۹۰ های رشته علوم اجتماعی های همایش ها
ادرس همایش ها وکنفرانس هایی که تا اخرسال 1392 برگزار خواهدشد

وب سایت های همایش ها وادرس همایش ها درسه ماه اول سال علوم انساني
کتاب"روشهای تحقیق کیفی وکمی در علوم اجتماعی"

کتاب"روشهای تحقیق کیفی وکمی در علوم اجتماعی همایش ملی های علوم اجتماعی
برچسب :