روش استفاده از سامانه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه )

روش انجام استعلام بیمه نامه  از طریق سایت بیمه مرکزی:

1-شرکت بیمه گر انتخاب شود.

2- شماره بیمه نامه چاپ شده روی بیمه نامه را در قسمت شماره بیمه نامه وارد نمایید

3- کد ملی بیمه گذار در مورد اشخاص حقیقی و کد شناسه ملی در مورد اشخاص حقوقی در قسمت کد ملی بیمه گذار واردنمایید.

4-شماره تلفن همراه خود را جهت اطلاع رسانی های بعدی وارد نمایید

5-کد امنیتی را به دقت وارد نمایید

6-دکمه استعلام را کلیک نمایید.

روش انجام استعلام از طریق پیامک:

یک پیامک به فرمت زیر به شماره 30002621 ارسال نمایید:

فرمت پیامک: 1 * کد ملی بیمه گذار * شماره بیمه نامه چاپ شده
نمونه: 1 * 0038515000 * 91/01/002/000123


مطالب مشابه :


روش استفاده از سامانه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه )

بیمه شخص ثالث آئین نامه استعلام بیمه نامه از طریق سایت بیمه مرکزی: 1-شرکت بیمه گر
18 سوال در مورد بیمه شخص ثالث

پاسخ 18 پرسش مهم درباره بیمه شخص ثالث. هرگاه در حادثه رانندگی سبب وارد شدن خسارت به دیگران
چگونه از صحت بیمه نامه خودرو مطلع شویم؟

به صدور بیمه نامه شخص ثالث بیمه مرکزی شخص ثالث از دو راه «استعلام
قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث يا استفاده از بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوي
مشخص شدن اصالت بیمه نامه های صادر شده از طریق سامانه سنهاب

18 سوال در مورد بیمه شخص ثالث آئین نامه با استفاده از این بیمه نامه ها از
معرفی بیمه بدنه و شخص ثالث اتومبیل

معرفی بیمه بدنه و شخص ثالث بیمه مرکزی حادثه هنگام استفاده از بيمه نامه يكي از
مصادیق تقلب در بیمه های اتومبیل

18 سوال در مورد بیمه شخص ثالث آئین نامه از بیمه ثالث استفاده از برش واصل بیمه
برچسب :