اندازه گیری مقاومت درونی مولد

تئوري آزمايش: هنگام استفاده از منبع تغذيه مثلا در شکل زير مي توانيم بنويسيم:

 V=E-ri

 

circuit8a.gif

که در آن E نيروي محرکه منبع، r مقاومت دروني منبع (مقاومتي که منبع در مدارهاي الکتريکي از خود نشان مي دهد) و V اختلاف پتانسيل دو سر مولد وقتي با نيروي محرکه برابر است که r=0 باشد و يا i=0 باشد. در حالت دوم اگر i=0 باشد طبعا جرياني از مدار نمي گذرد. يعني مدار باز است و E=V مي شود.

پس براي اين که نيروي محرکه منبع را اندازه بگيريم کافي است دو قطب آن را مستقيم به ولت متر وصل کرده و E را اندازه بگيريم. چون مقاومت دروني ولت متر زياد است و اجازه عبور جريان را از منبع نمي دهد آنگاه E≈V خواهد بود.

از رابطه (8-1) مي توانيم  را بدست آوريم:

formula8a.gif

 

وسايل مورد نياز: ولت متر، مقاومت هاي زير 100 اهم، منبع تغذيه يا باطري، سيم رابط.

روش اجراي آزمايش: هر باتری دارای یک مقاومت درونی است که این مقاومت درونی را نمی توانیم به وسیله اهم متر اندازه بگیریم برای تعیین این مقاومت باید ابتدا منبع تغذيه را روشن کرده مطابق دستور بالا نيروي محرکه منبع (E) را اندازه گيري کرده و سپس مدار شکل زير را سوار نموده و با استفاده از رابطه بالا و جايگزيني رابطه i=V/R در آن در نهايت رابطه زیربدست مي آيد.

circuit8b.gif

 

formula8b.gif

 

مقاومت هاي مختلف زير 100 اهم را در مدار قرار داده هر بار V مربوطه را اندازه مي گيريم و جدول زير را پر کرده و r را براي هر مورد بدست آورده و ميانگين مي گيريم و مقاومت دروني منبع براي ولتاژ حاصل مي شود.

R                
V                

سئوال:

1ـ چرا در اين آزمايش از مقاومت هاي کوچک (زير 100 اهم) استفاده مي شود؟

2ـ اگر سلکتور منبع تغذيه را تغيير دهيم، مقاومت دروني منبع تغيير مي کند يا خير؟

3ـ آيا با اهم متر مي توانيم مقاومت منبع را به طور مستقيم اندازه گيري کنيم؟

 


مطالب مشابه :


اندازه گیری مقاومت درونی مولد

لذت فیزیک - آزمایشگاهی برای لذت بردن از فیزیک
استخدام در شرکت هواپیما سازی ایران(هسا)

× استخدام در شرکت نیرومحرکه × دانشگاه آزاد اسلامی استخدام می نماید.
شروع به فعالیت

× استخدام در شرکت نیرومحرکه × دانشگاه آزاد اسلامی استخدام می نماید.
رازهای موفقیت تویوتا

دانشجویان مدیریت کسب و کار - رازهای موفقیت تویوتا - دانشگاه علمی کاربردی مهستان سبز شمال
برچسب :