منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت پروژه وساخت

مواد و مصالح : ( به ترتیب اهمیت )

۱- نشریه ۵۵ ( مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی )   تالیف :  انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۲- مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ( سازمان نظام مهندسی ساختمان )

۳- مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ( سازمان نظام مهندسی ساختمان )

۴- مصالح ساختمانی         تالیف : مهندس احمد حامی

  • ایستائی و فن ساختمان : ( به ترتیب اهمیت )

۱- درک رفتار سازه ها                              ترجمه : دکتر محمود گلابچی

۲- سازه در معماری                               ترجمه : دکتر محمود گلابچی

۳- مهندس + معمار = ساختار                 ترجمه : دکتر محمود گلابچی

۴- سیستمهای ساختمانی آینده              ترجمه : دکتر محمود گلابچی

۵- سازه های مشبک فضایی                              دکتر محمود گلابچی    

۶- مقاومت مصالح کاربردی                      تالیف دکتر محمود گلابچی

۷- ایستاتیک کاربردی                             تالیف دکتر محمود گلابچی

  • زبان عمومی و تخصصی :

۱- کتاب ۵۰۴ لغت

۲- تستهای زبان عمومی کنکور سایر رشته ها

۳- کتاب زبان تخصصی ( ویژه دانشجویان معماری )        تالیف : دکتر حسن رستگارپور

۴- فرهنگ تصویری معماری

قسمت دوم : (منابع مطالعه شده توسط اینجانب علاوه بر منابع اصلی )

( برای آوردن رتبه های تک رقمی منابع بیشتری را باید مطالعه کنید )

  • مدیریت کارگاهی :

۱-آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه      تالیف : محمد رضا موسویان

۲- برنامه ریزی و کنترل پروژه                             تالیف : محمود نادری پور

۳- فهرست بهای رشته راه و باند وفرودگاه          تالیف  : انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۴- جزوه درسی مدیریت وتشکیلات کارگاهی      گرد آورنده : مهندس سعید برک پو

۵- مدیریت کارگاهی                                      تالیف : سام فروتنی

۶- اصول مدیریت پروژه های عمرانی                 تالیف : امیر لطفی

۷- برنامه ریزی و کنترل پروژه                            تالیف : مجتبی گلشنی

  • مواد و مصالح:

۱- مصالح ساختمانی                               تالیف : سام فروتنی 

۲- مبحث پنجم چاپ سال ۱۳۷۹مقررات ملی ساختمان ( سازمان نظام مهندسی ساختمان )

۳- مصالح ساختمانی                               تالیف : سیاوش کباری

۴- آئین نامه بتن ایران                              سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۵- آئین نامه ۲۸۰۰

۶- تکنولوژی بتن                                    تالیف :دکتر صمد دیلمقانی

 

  • ایستائی و فن ساختمان :

۱- سیستمهای ساختمانی                        تالیف : هنریش انگل

۲- رفتار و طراحی سازه ساختمانهای بلند     تالیف :دکتر فریبرز ناطق نوری

  • زبان عمومی و تخصصی :

۱- مطالعه تستهای زبان عمومی کنکور سایر رشته ها

۲- مطالعه تستهای زبان کنکور رشته معماری و مرمت و عمران

قسمت سوم ( منابع توصیه شده )

  • مدیریت کارگاهی

۱- برخی از بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( مانند تضمین پیش پرداخت، ماده ۴۴ منع مداخله کارمندان دولتی، تضمین شرکت در مناقصه، شرایط عمومی پیمانهای مشاوران )

۲- بعضی از مقالات کنفرانس  بین المللی مدیریت پروژه  سالهای ۸۳ و ۸۴ و ۸۵

۳- مدیریت مالی ( دو جلد )                                 تالیف : دکتر احمد مدرس

  • مواد و مصالح

راهنمای بتن ساز                                  تالیف : احمد حامی

مصالح ساختمان                                   تالیف : دکتر حسن رحیمی

ایستایی و فن ساختمان

        جزوه سیستم های ساختمانی ۱و۲                                  تالیف : دکتر گلابچی 

 


مطالب مشابه :


مصالح ساختمانی-1

چند فصل از کتاب مصالح ساختمانی سام فروتنی و ساختمان ها چگونه تونن با کتاب های دیگه
منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش معماری-معماری

3- مصالح ساختمان - سام معماری یا مهرازی هنر و علم طراحی و بنای ساختمان دانلود کتاب
آزمون های معماری ارشد (84 تا 89) + منابع

3- مصالح ساختمان - سام فروتنی 4- شناخت مواد و مصالح مهندسی عمران و معماری دانلود کتاب و
اشکالات کتاب های حرفه و فن

اشکالات کتاب های حرفه و فن کار و فناوری مصالح و ساختمان سام فروتنی انتشارات
کتابخانه شخصی من

مجله معماری و ساختمان معماری و اقلیم. 42. لیست کتاب های موجود در سام فروتنی. مصالح
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت پروژه وساخت

سام فروتنی. مواد و مصالح: مصالح ساختمان تالیف : دکتر حسن رحیمی. ایستایی و فن ساختمان
دروس و منابع امتحانی رشته معماری کاردانی به کارشناسی

مواد و مصالح سام فروتنی دانلود دفتر چه های اقلیمی ساختمان هارو از کتاب
مهمترین منابع کارشناسی ارشد معماری ومعماری منظر منابع ارشد معماری- گرایش معماری معماری منابع پیشنه

و کتاب 504 4 مصالح ساختمان سام فروتنی سام فروتنی مصالح شناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت کد 1361

دانلود سوالات مسکن و شهرسازی. مصالح ساختمان تالیف سام فروتنی. مصالح ساختمان
برچسب :