بخش ها و روستاهای شهرستان مرودشت

روستاهای شهرستان مرودشت
     

كاوش‌هاي علمي و گمانه‌زني‌هايي كه در تپه‌هاي مختلف جلگه مرودشت انجام گرفته است نشان مي‌دهد كه هزاران سال پيش از آنكه داريوش كبير،‌ تپه سنگي را بر دامان كوه رحمت براي احداث كاخ‌هاي بزرگ خود انتخاب كند، اقوامي متمدن در دشت وسيع آن مي‌زيسته‌اند. آثار برجاي مانده از قبيل ظروف سفالي منقوش يا ساده و اسباب و وسائل زندگي آن دوره مؤيد اين نكته‌اند.
ويرانه‌هاي استخر و تخت جمشيد در مرودشت، بخشي از تاريخ اين شهر را به نمايش مي‌گذارند. آثار تاريخي باقي مانده از اين شهرستان علاوه بر آثاري از دوران هخامنشي، دوره‌هاي اسلامي را هم در بر‌مي‌گيرد.

 
  خرم مكان سرپنيران كمين  
  خرم مكان احمداباد اسلام اباد  
  شول بزرگ بهرام اباد اكبراباد  
  اب باد حسين اباد دولت اباد  
  چم شير حميداباد رحيم ابادكمين  
  پلنگي ركن اباد فيروزاباد  
  شول بزي علي اباد قوام اباد  
  شيرمحمدي كتوري كوشكك  
  ليرمنجان كته ميان بلاغي بزرگ  
  بادمك گمبكان ابوالمهدي  
  خواجه اي مبارك اباد قانم اباد  
  قلعه چغا رضااباد حسن ابادكمين  
  كربلايي محمدحسين منصوراباد حسين اباد  
  كودين مهراباد رحمت اباد  
  كامفيروزجنوبي نجم اباد علي رسيده  
  جيدرزار نجف اباد وكيل اباد  
  عباس اباد نعيم اباد همت اباد  
  محجن اباد رامجرديك كامفيروزشمالي  
  علي ابادعليا اسلام اباد خانيمن  
  منصوراباد دولت اباد بكيان  
  منگون كوه سبز پالنگري نو  
  دزدكردك گروازجان چشمه نوروزي  
  علي ابادسفلي مهراباد ده دامچه  
  رودبال ابگرم حاجي اباد  
  حسن اباد اسفدران حسين اباد  
  فتح ابادسفلي زرگران گرمه  
  مقصوداباد شهرك طالقاني اله مرادخاني  
  عماداباد دم افشان پالنگري كهنه  
  حسين ابادسرطويله زرقانك چم زير  
  گرم اباد فالونك چم چنار  
  بادكي فخراباد چمكنگري  
  احمداباد قاسم اباد سربست  
  علياخالداباد معصوم اباد اب ماهي  
  كناره ميان قلعه پيرسبزعلي  
  كناره مجداباد چم سهراب خاني  
  فيروزي كمرزرد قلعه نوپالنگري  
  نقش رجب مجداباد محمداباد  
  تخت جمشيد حسن اباد رجااباد  
  جونجان گلدشت عليا محمد اباد  
  شهرك ولي عصر گودزرشك گم پشورعليا  
  كوشك عباس اباد سلمان اباد  
  جليان منصوراباد چشمه سنگ بند  
  دولت اباد مراگلو چهارطاق  
  ده بيد گلدشت سفلي سلطان ولايت  
  رشميجان ازن دره شمس ابادتخت  
  ابرج نقش رستم چشمه سنگ بند  
  اشجرد رضاابادجوچين بريانك  
  دره باد زنگي اباد تاج اباد  
  ماليچه نقش رستم خيراباد  
  كندازئ سفلي حاجي اباد عزاباد  
  بني يكه شمس ابادبرزو مقصوداباد  
  بيدگل اميديه اسماعيل اباد  
  تلمبه ناصرفيلي حسين اباد ده چاشت  
  چاه ميلك خلف طاهونه رامجرددو  
  كندازي شول سارويي اونجان  
  معصوم اباد حسن ابادتل كمين كوشكك  
  تيره باغ قاسم ابادساروئي ملك اباد  
  درهمال درودزن جشنيان  
  قلعه نو دشتك شاهيجان  
  گل مكان قشلاق خورنجان فتوح اباد  
  گله زن شهرك ابرج نصراباد  
  مائين مهدي اباد اسماعيل اباد  
  هاشم اباد حسام اباد بارزاباد  
  چشمه تخت حسين ابادداردان بيزجان سفلي  
  رضااباد درودزن جهان اباد  
  سعادت اباد حصاردشتك نوسنجان  
  سهل اباد قدمگاه ابراهيم اباد  
  قرخلو قصرخليل بوركي  
  گل مكان باصري گلي جان جونكي  
  ميانرود خفرك عليا زراره  
  رحمت فاروق نگارستان  
  هشتيجان اب انار اباده  
  حسن ابادسنجرلو سيوند بيزجان عليا  
  كره تاوي منصوراباد جمال اباد  
  انجيره هاشم اباد چمني  
  سعادت ابادوسط دشتبال حسين ابادقرق  
  كره اي اسماعيل اباد رامجردي  
  محمودابادعليا اسياب كرشكي رزمنجان  
  احمدابادكته گوگي اسماعيل اباد  
  بزميان مراداباد تل سرخ  
  راهنويه   ماده بانان  
  سعادت ابادسفلي   سهل اباد  
  ميج      
  سراباد      
  روزيان      
  سعادت ابادعليا      
  عباس اباد      
  غياث اباد      
  مهدي اباد      
  نعمت اباد      
         
         
         
         
 


مطالب مشابه :


بخش ها و روستاهای شهرستان مرودشت

گلمکان علیا ابرج - بخش ها و روستاهای شهرستان مرودشت - روستای گلمکان علیا ، بخش ابرج ، منطقه
باز سازی مسجد امام حسن (ع) روستای گل مکان علیا

گلمکان علیا ابرج - باز سازی مسجد امام حسن (ع) روستای گل مکان علیا نقشه. اداب و رسوم ،
آموزش کامل ريواس 1

گلمکان علیا ابرج - آموزش کامل ريواس 1 - روستای گلمکان علیا ، بخش ابرج ، منطقه درودزن، نقشه
وضعیت آب و هوای خراسان رضوی تا 5 روز آینده

انیمیشن بارش خراسان رضوی تا 48 ساعت آینده: پیش بینی . وضعیت تجمعی تا 192 ساعت. نقشه های متنوع
برچسب :