تاکيد بر استمرار نمايشگاه اشتغال دانشگاه جامع علمي کاربردي خوزستان

تاکيد بر استمرار نمايشگاه اشتغال دانشگاه جامع علمي کاربردي خوزستان

"مريم ابريشم کار" دربازديد ازبخش هاي مختلف نمايشگاه اظهارداشت :برگزاري اين نمايشگاه ها مي تواند زمينه لازم براي آشنايي جوانان با رشته هاي دانشگاه هاي علمي کاربردي را بطور عملي فراهم کند وبراي اينکه بتوانيم نتايج اين نمايشگاه ها را در کارببينم ، بايد چند باردرسال برگزارشوند .وي اطلاع رساني شفاف و سريع را از جمله عوامل مهم در استقبال هرچه بيشتر مردم از نمايشگاه هاي تخصصي مانند کارآفريني و اشتغالزايي خوانده و افزود : اين نمايشگاه ها درجهت بکارگيري توانمندي هاي فکري دانشجويان مراکز علمي کاربردي موثراست وبا توجه به وجود اين همه نيروي متخصص وبيکار مي توان به سرعت به سمت خصوصي سازي پيش رفت و يا زمينه هاي اشتغالزايي را فراهم کرد .ابريشم کار ، انتقال آموزش ها وتجارت علمي به نسل هاي جديد راهکار خوبي براي کاهش نرخ بيکاري درجامعه است برشمرد و خاطرنشان کرد : با توجه به پتانسيل هايي که درجامعه وجوددارد لازم است جوانان درخصوص مشاغل موجود ابتدا آشنايي کلي را بطور عملي پيدا کنند تا بتوانند متناسب با بازار کار و رشته دانشگاهي خود بکارگرفته شوند .وي درپايان ضمن تشکر از برپا کنندگان نمايشگاه ، اظهارا ميدواري کرد اين نمايشگاه ها گامي مثبت درجهت ايجاد اشتغال براي جوانان خوزستاني باشد .

 


مطالب مشابه :


مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان - مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز
در جلسه کارشناسان پژوهش مطرح شد

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی دانشگاه جامع علمی-کاربردی خوزستان اسلامی کارگران
اهواز میزبان نمایشگاه کارآفرینی است

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی کارگران جامع علمی کاربردی خوزستان به خوبی
تاکيد بر استمرار نمايشگاه اشتغال دانشگاه جامع علمي کاربردي خوزستان

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی جامع علمی-کاربردی خوزستان و رشته های کارگران
لیست دروس کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق -ابزاردقیق دانشگاه علمی وکاربردی

وبلاگ یکی ازدانشوجویان دانشگاه علمی کاربردی کارگران خوزستان; دانشگاه علمی کاربردی
اولین جلسه هماهنگی نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه و کار آفرینی دانشگاه

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی جامع علمی-کاربردی خوزستان و رشته های کارگران
حضور شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و دومین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی اس

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی جامع علمی-کاربردی خوزستان و رشته های کارگران
جزوه نگهداری وتشخیص عیب

وبلاگ یکی ازدانشوجویان دانشگاه علمی کاربردی کارگران خوزستان; دانشگاه علمی کاربردی
نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کارآفرینی خوزستان با هدف بالا بردن علم، عمل و مهارت آموزی برگزار می‌شود

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی جامع علمی-کاربردی خوزستان و رشته های کارگران
برچسب :