فتوسنتز دریایی (آب شور)

از آنجایی که در آکواریوم های دریایی ، آب شور نور قرمز طیف را جذب می کند. بنابراین بی مهرگان از نور آبی انتهای طیف استفاده می کنند. به همین جهت برای تقویت شرایط زندگی آبزیان آب شور استفاده از منابع نوری تخصصی با شدت های نوری متمرکز در قسمت آبی طیف مورد نیاز است. آکواریوم های مرجانی برای ایجاد نمای زیبا و همچنین ایجاد نوری مشابه با آنچه که در طبیعت وجود دارد به منابع نوری مصنوعی مناسبی نیاز دارند. حال این سؤال مطرح می شود با توجه به سایز آکواریوم و گونه هایی که در آن نگهداری خواهد شد چه نوع لامپی را می توان بهترین لامپ دانست. البته نکات مهم دیگری هم وجود دارند که می بایست به آن توجه شود :

  • ماهیت و ساختار بازتابنده
  • مقدار روشنایی مناسب زندگی آبزیان
اهمیت روشنایی تنها بدلیل زیبایی نیست هرچند که نمای یک آکواریوم سالم به شدت به روشنایی بستگی دارد. بیشتر موجوداتی را که در یک آکواریوم مرجانی نگهداری می کنیم به سبب بخشی یا تمام تغذیه شان به نور وابسته اند، بعبارت دیگر فتوسنتزی می باشند. موجودات مرجانی در بافت های خود دارای گیاهانی وابسته با نام زوکسانتلا[1] می باشند که محصول فتوسنتز را برای میزبان خود ترشح می کنند. زوکسانتلاها برای مرجان ها ، اکسیژن و غذای اضافی تولید می کنند و فضولات نیتروژنی مرجان ها و دی اکسید کربن تولید شده نیز غذای زوکسانتلا می باشند.

[1]:Zooxanthellae تحت نور شدید اکسیژن زیادی تولید می کند که موجب سفید و بی رنگ شدن مرجان ها میگردد


مطالب مشابه :


دلقک مرون گلد

اولین فروشگاه تخصصی آبزیان زینتی آب شور در شهرستان شاهرود
فتوسنتز دریایی (آب شور)

به همین جهت برای تقویت شرایط زندگی آبزیان آب شور استفاده از منابع نوری تخصصی فروشگاه کتاب
آبزیان و ماهیان آکواریومی آب شیرین

اطلاعات جامع در مورد ماهیهای آکواریومی آب شور و این نوع آبزیان را از لحاظ فروشگاه
وسایل آکواریوم

اطلاعات جامع در مورد ماهیهای آکواریومی آب شور نگهداری آبزیان لازم است فروشگاه کتاب
پمپ هوا و تجهیزات

نگهداری ماهیهای آب شور این کمبود اکسیژن در بیش تر موارد منجر به مرگ آبزیان فروشگاه کتاب
آکواریوم و ماهیان زینتی ؛ از علاقه مندی شخصی تا اشتغال زایی ملی

امروزه شرکت هایی به طور تخصصی در زمینه آکواریوم های آب شور و فروشگاه های آبزیان زینتی
پرورش میگوی آب شور

پرورش میگوی آب شور فروشگاه اينترنتي تأ ثیر فاضلاب وپس ابهای صنعتی كارخانجات بر آبزیان.
آشنایی با اهمیت آبری پروری

برخی از انواع آبزیان آب شیرین هم به شور: آبزیان آبهای شور به از فروشگاه ارائه
بخاری آکواریوم ( آبگرمکن ) و تجهیزات

اطلاعات جامع در مورد ماهیهای آکواریومی آب شور و به تکثیر آبزیان این فروشگاه کتاب
برچسب :