فرم جدید بازدید از مدرسه و کلاس درس

همکاران محترم گروه های آموزشی شهرستان ها و مناطق لطفا در ارسال فرم های بازدید در شهرستان ها و مناطق بر اساس فرم زیر  عمل گردد .

باسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

معاونت آموزش ابتدایی- کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی

فرم بازدید از کلاس

                نام و نام خانوادگی معلم:                         نام آموزشگاه:                        شهری        روستایی         مختلط          

                  پسرانه            دخترانه                چند پایه                   ترکیب پایه ها:                    پایه ی مورد بازدید:       

         تعداد دانش آموزان:       سابقه ی تدریس:              مدرک تحصیلی :             تاریخ                سال تحصیلی:  90- 89

 

موضوع

شاخص بازدید

بالاتر از حد انتظار

در حد انتظار

نیازمند تلاش بیش تر

توضیحات در صورت لازم

تدریس معلم

میزان تهیه و به کارگیری ابزار ها و مواد آموزشی مناسب

 

 

 

 

میزان توجه به مراحل اجرای تدریس

(مقدماتی، یاددهی و یادگیری، پایانی)

 

 

 

 

خلاقیت در تدریس

 

 

 

 

میزان مشارکت دانش آموزان در حین تدریس

 

 

 

 

میزان تسلط معلم به تدریس

 

 

 

 

تقویت روحیه ی پرسشگری در فراگیران

 

 

 

 

میزان ارتباط دادن مفاهیم درسی به زندگی روزمره

 

 

 

 

میزان استفاده از الگوها و روش های نوین تدریس

 

 

 

 

شیوه ی ارزش یابی معلم از دانش آموزان

میزان استفاده از ابزارهای سنجش مشاهده ای

(چک لیست  ، درجه بندی رفتار  و  رویداد نگاری  )

 

 

 

 

درج نمرات در دفتر ثبت شاخص ها

 

 

 

 

میزان توجه به نوشتن بازخورد در دفتر ثبت شاخص ها

 

 

 

 

میزان استفاده از انواع ارزش یابی

 

 

 

 

میزان توجه به شناسایی نقاط قوت و ضعف  شاگردان

 

 

 

 

ابتکار و خلاقیت در ارزش یابی

 

 

 

 

بررسی فعالیت های دانش آموزان

میزان توجه به تنوع در ارائه ی تکالیف

(فردی، گروهی و عمومی)

 

 

 

 

میزان تناسب فعالیت ها با اهداف کتاب درسی

 

 

 

 

میزان هدایت دانش آموزان برای چگونگی انجام فعالیت

 

 

 

 

میزان بررسی تکالیف دانش آموزان

 

 

 

 

توجه به انواع تکالیف از نظر محتوا 

(تمرینی، بسطی و امتدادی، آماده سازی و خلاقیتی)

 

 

 

 

 

        مدیر یا معاون مجتمع / مدرسه تاکنون چند بار از کلاس درس بازدید داشتند؟..........................

 

        نکات قابل ذکر: ........................................................................................................................................................................................

                                       

                نام و نام خانوادگی بازدید کننده:                                    شهرستان محل خدمت:                                          سمت بازدید کننده:                                                 محل امضا: 

   

 

 

نام ونام خانوادگی مدیر مجتمع / مدرسه

مهر و امضاء

 

باسمه تعالی

اداره کل  آموزش و پرورش استان مازندران

معاونت آموزش ابتدایی- کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی

فرم بازدید از مدرسه

نام و نام خانوادگی مدیر:                        نام آموزشگاه:                                     شهری           روستایی            مختلط

پسرانه        دخترانه        چند پایه             تعداد کلاس:                     تعداد دانش آموزان:      شهرستان مورد بازدید:   

سابقه ی مدیریت:        مدرک تحصیلی مدیر:            تاریخ بازدید:             دوره ی:          سال تحصیلی:    90 -89

 

ردیف

عنوان

شاخص ها

مقیاس کیفی (درجه بندی)

توضیحات در صورت لزوم(مقیاس کیفی)

کمتر از حد انتظار

در حد انتظار

بالاتر از حد انتظار

بسیار بالاتر از حد انتتظار

1

هدایت آموزشی

تدوین و اجرای برنامه ی سالانه جهت اثر بخشی به آموزش از نظر کمی و کیفی

 

 

 

 

 

2

میزان تجهیز و بکارگیری تکنولوژی آموزشی

 

 

 

 

 

3

بازدید ها و گردش علمی آموزشی

 

 

 

 

 

4

برگزاری نمایشگاه های دست ساخت

 

 

 

 

 

5

تجزیه و تحلیل ارزش یابی آغازین

 

 

 

 

 

6

تجزیه و تحلیل امتحانات نوبت اول و مقایسه با عملکرد سال های گذشته(روند تحصیلی)

 

 

 

 

 

7

ارائه ی دلایل رشد و افت از نظر کمی و کیفی

 

 

 

 

 

8

تشکیل کلاس های تقویتی ، مکمل و فوق برنامه

 

 

 

 

 

9

چگونگی شرکت کارکنان آموزشگاه در دوره های ضمن خدمت و گروه های آموزشی

 

 

 

 

 

10

میزان نظارت مدیر بر کلاس های درس و ثبت گزارشات

 

 

 

 

 

11

میزان استفاده ی دانش آموزان و همکاران از مجلات رشد

 

 

 

 

 

12

شرکت دانش آموزان و کارکنان در مسابقات علمی ،  جشنواره ها و مجلات رشد

 

 

 

 

 

13

میزان اجرای مصوبات شوراهای ( مدرسه، معلمان و دانش آموزان)

 

 

 

 

 

14

عملکرد برجسته و ابتکاری آموزشی

 

 

 

 

 

1

هدایت پرورشی

برنامه های مربوط به مناسبت ها و اعیاد مذهبی و ...

 

 

 

 

 

2

کلاس آموزش خانواده

 

 

 

 

 

3

جشن تکلیف

 

 

 

 

 

4

میزان اقدامات انجام شده در زمینه ی مشکلات تربیتی دانش آموزان

 

 

 

 

 

5

میزان شرکت در مسابقات فرهنگی ، هنری و ورزشی

 

 

 

 

 

6

چگونگی برگزاری مراسم آغازین و نماز

 

 

 

 

 

7

چگونگی وضعیت بهداشت در مدرسه

 

 

 

 

 

8

میزان بهره وری از کتاب خانه ی مدرسه

 

 

 

 

 

9

میزان توجه به صندوق سبز در جهت پاسخ به سوالات مطروحه از سوی دانش آموزان

 

 

 

 

 

10

عملکرد برجسته و ابتکاری پرورشی مدیر

 

 

 

 

 

11

نحوه ی جذب کمک های مردمی(مالی و تخصصی)

 

 

 

 

 

12

اقدامات انجام شده جهت بهسازی فضای آموزشی و حفظ اموال عمومی مدرسه

 

 

 

 

 

 

هدایت اداری

و مالی

توجه به دانش آموزان بی بضاعت و بی سرپرست

 

 

 

 

 

2

ثبت و پی گیری بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 

 

 

 

 

3

عملکرد دوره ی پیش دبستانی

 

 

 

 

 

4

میزان جذب بازماندگان از تحصیل

 

 

 

 

 

5

نحوه ی ثبت نام و استفاده و نگهداری از دفاتر (مالی، اموال، معین و ...)

 

 

 

 

 

             

  نام و نام خانوادگی بازدید کننده:                                    شهرستان محل خدمت:                                          سمت بازدید کننده:                                                 محل امضا: 

   

 

نام ونام خانوادگی مدیر مجتمع /مدرسه

مهر و امضاء

 

 


مطالب مشابه :


نکاتی پیرامون طرح درس بهمراه چند نمونه طرح درس

طرح درس سالانه ریاضی پنجم ابتدایی. طرح درس سالانه قرآن پایه چهارم فرم خام طرح درس
طرح درس های متنوع کلاس ششم ابتدایی

طرح درس تمامی دروس دوره اوّل طرح درس های متنوع کلاس ششم ابتدایی ( روزانه و سالانه )
فرم جدید بازدید از مدرسه و کلاس درس

های آموزشی دوره ی ابتدایی. فرم چند بار از کلاس درس ی سالانه جهت اثر
نمونه طرح درس جغرافیا پنجم ابتدایی ( صنایع ایران )

نمونه طرح درس جغرافیا پنجم ابتدایی چند پرسش از متن درس طرح نموده وپاسخ آن ها را بنویسند
برنامه سالانه سرگروه پایه اول اشترینان

فرم خام طرح درس. کتب پایه اول ابتدایی تا پایان ماه آذر طرح درس فارسی و علوم
نمونه طرح درس فارسی پایه ی دوم

نمونه فرم خام طرح درس بندی سالانه دوم ابتدایی آسمان ششم ابتدایی نمونه طرح درس
برنامه عملياتي ساليانه (فرم خام و نمونه تکمیل شده)

(فرم خام و نمونه تکمیل شده) برگزاری مسابقه طرح درس نویسی (ابتدایی)
برچسب :