فهرست دانشگاه های غیر انتفاعی رشته کامپیوتر به همراه آخرین رتبه قبولی

فهرست دانشگاه های غیر انتفاعی رشته کامپیوتر به همراه آخرین رتبه قبولیچون دوستان زیاد میپرسن این رتبه هایی که تووبلاگ زدم درسته منتها به سالش هم توجه کنید ۲ سال قبله و هر سالی هم یه مقداری (البته نه خیلی کم و نه خیلی زیاد) بهش اضافه کنید.

برای نمونه : مؤسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنكابن -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11835  »

که امسال فکر میکنم به 18000 رسیده !!!!!

و یا یکی از دوستان که گفته من با رتبه20000 دارم مهندسی کامپوتر جهاد دانشگاهی یزد میخونم

همچیز به ترافیک انتخاب اون دانشگاه داره!!!!یعنی اگه تو دانشگاه مورد نظر کسی با رتبه بهتر از شما تا پر نشدن ظرفیت اون دانشگاه شرکت نکنه خوب به احتمال خیلی زیاد شما قبول خواهید شد....انشاا..دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4920  »

دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ تهران -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 593  »

دانشگاه غیرانتفاعی علوم وفنون مازندران -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 3149  »

مؤسسه غیرانتفاعی آبا - آبیك -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4613  »

مؤسسه غیرانتفاعی آبادانی وتوسعه روستاها - همدان -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7820  »

مؤسسه غیرانتفاعی آرادان - آرادان -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 8217  »

مؤسسه غیرانتفاعی آمل - آمل - «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10078  »

مؤسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنكابن -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11835  »

مؤسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران -  «  اولین سالی است که پذیرش دارد  »

مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین- سبزوار

مؤسسه غیرانتفاعی اترك - قوچان

مؤسسه غیرانتفاعی احرار - رشت   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9153  »

مؤسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 2969  »

مؤسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر

مؤسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12433  »

مؤسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12682  »

مؤسسه غیرانتفاعی افضل كرمانی - كرمان 

مؤسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13173  »

مؤسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11250  »

مؤسسه غیرانتفاعی امید -  نهاوند

مؤسسه غیرانتفاعی امین -  فولادشهر اصفهان

مؤسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 8342  »

مؤسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیك -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5180  »

مؤسسه غیرانتفاعی بعثت - كرمان -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7352  »

مؤسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهراصفهان

مؤسسه غیرانتفاعی بهار- مشهد -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9484  »

مؤسسه غیرانتفاعی بهمنیار - كرمان -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12443  »

مؤسسه غیرانتفاعی بیهق - سبزوار

مؤسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12271  »

مؤسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین

مؤسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 3282  »

مؤسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونكنار  -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12742  »

مؤسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج

مؤسسه غیرانتفاعی پویش - قم

مؤسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس -   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10504  »

مؤسسه غیرانتفاعی پیام گلپایگان - گلپایگان -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10362  »

مؤسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز

مؤسسه غیرانتفاعی تعالی - قم

مؤسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر

مؤسسه غیرانتفاعی توران - دامغان

مؤسسه غیرانتفاعی توس - مشهد  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12742  »

مؤسسه غیرانتفاعی جابرابن حیان - رشت -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6477  »

مؤسسه غیرانتفاعی جاوید- جیرفت -

مؤسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - واحد رشت

مؤسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - واحد كاشمر

مؤسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - واحد همدان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7260  »

مؤسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی استان یزد -  محل تحصیل اشكذر یزد

مؤسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی استان یزد -  محل تحصیل یزد  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9104  »

مؤسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4831  »

مؤسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی كرمانشاه -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4450  »

مؤسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6728  »

مؤسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9587  »

مؤسسه غیرانتفاعی خیام - مشهد -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 3938  »

مؤسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5466  »

مؤسسه غیرانتفاعی دز - دزفول

مؤسسه غیرانتفاعی رجاء - قزوین  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 1762  »

مؤسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز 

مؤسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7501  »

مؤسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9587  »

مؤسسه غیرانتفاعی زاگرس - كرمانشاه -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7992  »

مؤسسه غیرانتفاعی زرندیه- زرندیه -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10971  »

مؤسسه غیرانتفاعی زند- شیراز -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5043  »

مؤسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور

مؤسسه غیرانتفاعی سبلان - اردبیل -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5228  »

مؤسسه غیرانتفاعی سجاد - مشهد -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 2554  »

مؤسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6477  »

مؤسسه غیرانتفاعی سردار جنگل- رشت

مؤسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13405  »

مؤسسه غیرانتفاعی سیلك - كاشان

مؤسسه غیرانتفاعی سینا - كاشان

مؤسسه غیرانتفاعی شاهرود - شاهرود -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11398  »

مؤسسه غیرانتفاعی شفق - تنكابن

مؤسسه غیرانتفاعی شمس - گنبدكاووس -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 14043  »

مؤسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 3135  »

مؤسسه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 3282  »

مؤسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - كرمانشاه

مؤسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 8845  »

مؤسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5981  »

مؤسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12271  »

مؤسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل - «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11300  »

مؤسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10207  »

مؤسسه غیرانتفاعی طبری - بابل -   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11725  »

مؤسسه غیرانتفاعی عرفان - كرمان -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13106  »

مؤسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر - «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 8544  »

مؤسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 14660  »

مؤسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین -  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4467  »

مؤسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی -  قزوین  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5428  »

مؤسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11860  »

مؤسسه غیرانتفاعی علم وفن -  ارومیه   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7820  »

مؤسسه غیرانتفاعی علوم وفناوری سپاهان - اصفهان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6266  »

مؤسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4533  »

مؤسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشیدكاشانی - آبیك قزوین  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4613  »

مؤسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6785  »

مؤسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13405  »

مؤسسه غیرانتفاعی فردوس -  مشهد   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13466  »

مؤسسه غیرانتفاعی فن و دانش -  ساوه 

مؤسسه غیرانتفاعی كارون - اهواز   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7858  »

مؤسسه غیرانتفاعی كاسپین - شهر صنعتی البرز  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6580  »

مؤسسه غیرانتفاعی كاوش - محمودآباد  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12682  »

مؤسسه غیرانتفاعی كرمان - كرمان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13664  »

مؤسسه غیرانتفاعی كسری - رامسر  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11507  »

مؤسسه غیرانتفاعی كمیل- كردكوی 

مؤسسه غیرانتفاعی كوثر -  قزوین  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5676  »

مؤسسه غیرانتفاعی كومش - سمنان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9501  »

مؤسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13591  »

مؤسسه غیرانتفاعی لقمان حكیم گلستان - آق قلا  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 14174  »

مؤسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11250  »

مؤسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج 

مؤسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان -  نور

مؤسسه غیرانتفاعی مطهر - مشهد  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 14174  »

مؤسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل 

مؤسسه غیرانتفاعی مهر -  اراك

مؤسسه غیرانتفاعی مهرآستان - آستانه اشرفیه  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10014  »

مؤسسه غیرانتفاعی مهرآوران -  كرمان 

مؤسسه غیرانتفاعی میثاق- رفسنجان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 15195  »

مؤسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12333  »

مؤسسه غیرانتفاعی نژند - ارومیه 

مؤسسه غیرانتفاعی نقش جهان -  اصفهان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6754  »

مؤسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 14994  »

مؤسسه غیرانتفاعی هدف -  ساری 

مؤسسه غیرانتفاعی هیركانیا -  بندرگز   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 14738  »

 


مطالب مشابه :


اسامی، رتبه و دانشگاه قبولی برخی از اعضای سایت کارشناسی در کنکور 88

اسامی، رتبه و دانشگاه قبولی برخی پویندگان دانش چالوس وب سایت دانشگاهی
لیست دانشگاه های غیرانتفاعی

لیست دانشگاه های غیرانتفاعی فهرست وب سایت های ایرانی (دانش) چالوس. موسسه
فهرست دانشگاه های غیر انتفاعی رشته کامپیوتر به همراه آخرین رتبه قبولی

فهرست دانشگاه های غیر مؤسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس موضوعات وب.
فهرست دانشگاه هاي غيرانتفاعي

فهرست دانشگاه هاي *كليه مطالب وبلاگ در قسمت موضوعات وب طبقه غیرانتفاعی دانش
لیست موسسه ها و دانشگاههای غیر انتفاعی - غیر دولتی کشور

وب سایت استاد بهروز رضا دانشگاه شیخ بهائی غیرانتفاعی پویندگان - چالوس.
لیست دانشگاههای غیر انتفاعی ایران

دانشگاه شیخ بهائی غیرانتفاعی رشد دانش - غیرانتفاعی پویندگان - چالوس
لیست دانشگاهها و موسسات غیرانتفاعی

لازم به ذکر است که هر موسسه ای که دارای وب سایت بوده با غیرانتفاعی دانش پویندگان - چالوس.
لیست دانشگاه های غیر انتفاعی به تفکیک استان

لیست دانشگاه های غیر انتفاعی به غیرانتفاعی دانش غیرانتفاعی پویندگان - چالوس.
جشنواره خوارزمی چیست؟

پژوهش سرای دانش نهادهاي علمي، دانشگاه‌ها و شخصيت‌هاي از طريق وب گاه
شهید میثم محمد بیگلو

وی در توطئه دانشگاه که از سوی پادگان نظامی چالوس و امکانات پویندگان راه حق و
برچسب :