توصيه‌هايي در خصوص آماده‌سازي کتابخانه مدارس براي سال تحصيلي جديد

توصيه‌هايي در خصوص آماده‌سازي کتابخانه مدارس براي سال تحصيلي جديد


• انجام امور کتابداری بامديريت دانش آموزان با محوریت شورای دانش آموزی آموزشگاه
• پالایش کتاب به منظور حذف كتابهاي مستعمل واز رده خارج در کتابخانه های مدارس
• رنگ آمیزی و فضاسازي کتابخانه ها متناسب برای مطالعه
• تهيه کارت کتابخانه ، دفتر ثبت وارزیابی با نظرو سلیقه منطقه
• تجهيز كتابخانه به سيستم هاي نرم افزاري در صورت امكان
• برنامه ریزی برای هفته کتاب در شروع سال تحصیلی جدید
• ارائه دستورالعمل و ساعات کار کتابخانه به دانش آموزان
• بازگشایی کتابخانه مدارس با اهدای کتاب توسط دانش آموزان به منظور جايگزيني يا افزايش سرانه كتاب
• تبليغات مناسب جهت ترغيب و تشويق دانش آموزان به امر مطالعه و كتابخواني
• تهيه روزنامه هاي كثيرالانتشارو پيش بيني فضايي مناسب جهت استفاده و بهره برداري دانش آموزان از اين روزنامها
• برنامه ريزي و زمان بندي مناسب جهت استفاده دانش آموزان از كتابخواني
مطالب مشابه :


تقدیر

سلام این وبلاگ توسط شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه بهشتـ آیین ناحیه 2 استان اصفهان و با
برگزاری آزمون پایانی طرح توانمندسازی دانش آموزان در دبیرستان دخترانه بهشت آیین

بهشت آیین در دبیرستان دخترانه بهشت بهشت آیین ناحیه ۲ اصفهان با
لیست پایگاههای انتخاب رشته آزمون سراسری 91 استان اصفهان

خ هشت بهشت . بهشت آیین. خ هشت بهشت. 3. ناحیه 3. دبیرستان خانه اصفهان. دبیرستان شهید
لیست پایگاههای انتخاب رشته کنکور سراسری سال 91-استان اصفهان

خ هشت بهشت . بهشت آیین. خ هشت بهشت. 3. ناحیه 3. دبیرستان خانه اصفهان. دبیرستان شهید
نمونه سوالات عربی اول دبیرستان

اداره آموزش و پرورش ناحیه2 اصفهان دبیرستان بهشت آیین نام ونام خانوادگی : دبیرستان بهشت آیین
ادامه تغيير روساي آموزش و پرورش : رييس جديد آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان معرفي شد

روسای اداره آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان در دبیرستان دخترانه بهشت آیین اصفهان
مدارس بزرگسال وآموزش ازراه دور شهر اصفهان

مشاوران ناحیه 5/پنج اصفهان هشت بهشت غربی خانه اصفهان خیابان گلخانه روبروی دبیرستان
مراکز درمانی

گروه پرورشی ناحیه 2 اصفهان شبانه روزي هشت بهشت دبیرستان بهشت آیین
توصيه‌هايي در خصوص آماده‌سازي کتابخانه مدارس براي سال تحصيلي جديد

گروه پرورشی ناحیه 2 اصفهان. صفحه دبیرستان بهشت آیین 'اطلاعات
شرح وظایف معاون پرورشی

گروه پرورشی ناحیه 2 اصفهان. صفحه دبیرستان بهشت آیین 'اطلاعات
برچسب :