شش مهارت کلیدی برای یک معلم موفق

 1- داشتن حس شوخ طبعی شوخ طبعی به شمایاری می رساند تایک معلم موفق بشوید. شوخ طبعی تنش، اضطراب واسترس رااز کلاس می زداید وکلاس رابا نشاط تر می کند وآنها را آماده می کند تا باتوجه بیشتر به معلم گوش فرا دهند. مهم تر ازاین شوخ طبعی به شما این اجازه را می دهد تا زندگی شادی داشته باشید وازشما یک آدم شاد و با نشاط بسازید. 2- نگرش مثبت داشتن(خوش بین بودن) داشتن نگرش مثبت موهبتی بزرگ درزندگی است. این ویژگی می تواندبسیاری از کاستی های زندگی را مرتفع ساخته وبه ویژه درحرفه ی تدریس شمارا کمک کند. خوش بین بودن سبب می شود تابر مشکلات به راحتی غلبه کنید. مثلاً ممکن است دراولین روزمدرسه دریابید که به جای تدریس جبر(1)، شما جبر(2) درس می دهید. این یک موقعیت ایده آل نخواهد بود، اما معلمی باداشتن نگرش مثبت می تواند این مسئله را بدون اینکه تأثیر منفی برروی دانش آموزان بگذارد، پشت سرگذارد. 3- انتظارات بزرگ یک معلم کارآمد انتظارات بزرگ دارد. شماباید طوری برخورد کنید تا متقاعد شوید که دانش آموزان شمامی تواننند تاسطح انتظارات شما ارتقاء یابند. بنابراین شما به آنها اعتماد به نفس می بخشید. این بدان معنا نیست که انتظارات غیرواقع گرایانه بیافرینید. اما انتظارات ما یکی از فاکتورهای کلیدی در کمک کردن به دانش آموزان برای یادگیری وکسب موفقیت می باشد. 4- هماهنگی و سازگاری به منظورایجاد فضای یادگیری مثبت، دانش آموزان شما باید بدانند باید روزانه چه انتظاراتی ازشما داشته باشند. لازم است شما هماهنگ باشید. این ویژگی سبب می شود تا فضای سالم یادگیری ایجاد شود واحتمال موفقیت شاگردان زیاد می شود. شگفت انگیزخواهد بود که دانش آموزان بتوانند بامعلمان خود سازگار وهماهنگ شوند تا مطالب رااز سطوح سخت تر تاسطوح آسان تر درک نمایند. با این وجود دانش آموزان ازتغیر دائمی قوانین کلاس بیزارند. 5- عدالت/انصاف بسیاری از معلمان هماهنگی وعدالت رایکی می پندارند. یک معلم هماهنگ روز به روز تغییر نمی کند ویکسان عمل می کند. یک معلم عادل، دانش آموزان را به طور یکسان درموقعیت یکسان درنظر می گیرد. مثلاً دانش آموزان معلم خود را غیرمنصف می دانند اگرمعلمشان بایک گروه از دانش آموزان به طورمتفاوت برخورد کند. این کاملاً بی انصافی است چنانچه معلم با فوتبالیست ها آسان گیری کند ولی بابقیه طور دیگری برخورد کند. دانش آموزان به خوبی این مسائل را درک می کنند بنابراین خیلی باملاحظه وبا دقت باید برخورد شود. 6- انعطاف پذیری یکی ازویژگی های مهم تدریس این است که پیوسته تغییروتنوع وجود داشته باشد. ایجاد اختلال وقطع روند تدریس بصورت یک امرعادی وجود دارد. بنابراین، یک نگرش انعطاف پذیری داشتن، نه فقط برای کنترل اعصاب معلم، بلکه برای خود دانش آموزان نیز مفیداست. زیرا آنها انتظار دارند که شما باتوجه به موقعیت، تغییراتی ایجاد نمائید وموقعیت را تحت کنترل خود داشته باشید. منابع : 1- karshenasi-ebtedaee.blogfa.com 2- آموزش زبان فارسی نوشته بهمن زندی ، انتشارات سمت


مطالب مشابه :


شرح فعالیت های سرگروه های محترم مناطق سی و سه گانه استان گیلان در سال تحصیلی 94-93

عنوان درس. نام منطقه. ریاضی 3 تجربی. ناحیه یک رشت – آستارا – خشکبیجار – رودبنه – شفت – لشت نشا
اصول طرح درس نویسی

گروه آموزشی ریاضی متوسطه ناحیه دورشت. گروه آموزشی ریاضی متوسطه ناحیه یک
شش مهارت کلیدی برای یک معلم موفق

ریاضی سنگر - شش مهارت کلیدی برای یک معلم موفق - گروه ریاضی متوسطه دوم منطقه سنگر - ریاضی سنگر
اصلاحیه دفتر ثبت شاخص

• وبلاگ گروه هنر ناحیه یک رشت • وبلاگ هنر کرمانشاه • وبلاگ هنر رودبار • وبلاگ هنرناحیه دورشت
سرفصل وپیش نویس کتاب فرهنگ وهنر پایه نهم

• وبلاگ گروه هنر ناحیه یک • وبلاگ گروه هنر رودبار • وبلاگ گروه هنرناحیه دورشت
نقد وبررسی کتاب هنر پایه هفتم

• وبلاگ گروه هنر ناحیه یک • وبلاگ گروه هنر رودبار • وبلاگ گروه هنرناحیه دورشت
برچسب :