مشیت خدا

آدمیزاده از گل صلصال سرشته شده و به حمل و فصال نیز آزموده شده است

سپس خصال شریفه به او عنایت گردیده است،اینک او نمی داندکه این اخلاق

و خصال پسندیده از مرحمت خداوند رحمان است،نه از کوشش انسان.

عقل عطیه ای است از عطایای حق و نفس مرکبی است از مراکب او.

اگر خدا را مشیت باشد این مرکب را به لگام هدایت ملجم میکندو گر نه آن را

بی حاصل و بیهوده رها می سازد.

اکنون دیگر چه کسی تواند که نفس خود را به پستی کشد یا به رفعت و

بلندی برد؟

((قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا))

بگو اگر خداوند اراده فرماید که به شما زیان یا سودی رساند چه کسی است

که بتواند در برابر مشیت او برای شما کاری کند؟

هر عنایت که داری درویش         هدیه حق شمر نه کدیه ی خویش


مطالب مشابه :


سخنان بزرگان

دست هایی که تلاش می کنن از لبهایی که دعا می کنند مقدس ترند . امام صادق; قرآن عهد خداوند و
جملات كوتاه زيباي عاشقانه و عارفانه

جملات كوتاه زيباي عاشقانه و عارفانه سخنان بزرگان،انواع sms،جك و شعر های عاشقانه
آینده و گذشته

جملات عاشقانه - آینده و جملات زیبا,جملات عارفانه,جملات کوتاه سخنان بزرگان,
سخنان بزرگان در مورد خوشبختى

عاشقانه عارفانه سخنان بزرگان در مي شود دنبال آن مي دويم و وقتي مي ايستد با يك
اشک و عرق

جملات عاشقانه - اشک و جملات زیبا,جملات عارفانه,جملات کوتاه سخنان بزرگان,
مشیت خدا

عارفانه_عاشقانه اخلاقی_عرفانی_سخنان بزرگان - عارفانه_ آدمیزاده از گل صلصال سرشته شده و
اس ام اس سخنان بزرگان و عرفانی | اس ام اس عرفانی

اس ام اس سخنان بزرگان و اس ام اس عاشقانه،اس قشنگترین اس ام اس های عاشقانه و عارفانه.
برچسب :