نامه به مجلس

ریاست محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

موضوع: مسکن ویژه تهرانسر

 

با سلام و احترام

آنچه در ادامه می آیدداستان اعتماد 2560 خانواده از متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران می باشد که در ادامه سیاست مسکن مهردولت هاینهم و دهم از شهریور ماه 1391 کلید خورد و به نظر می رسد به دور از چشم ناظران منصف و نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی تبدیل به یک داستان بی پایان و سراسر ظلم گردد. انتظار عاجزانه داریم اندکی در این مرقومه تامل فرمایید و قبل از آنکه بخشی از مردم بی پناه این مملکت قربانی بی توجهیو سیاست روزمرگی و بی برنامگی مسوولان این پروژه در وزارت راه و شهرسازی گردند اقدام شایسته ای نمایید.

ثبت نام پروژه 2560 واحدی مسکن تهرانسر که در 256 بلوک 10 واحدی در محله تهرانسر ساخته خواهد شد از شهریورماه 1391 و تحت نظارت بسیار جدی، دقیق و نزدیک وزیر وقت راه و شهرسازی و مدیریت آقای واحدی بعنوان مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران آغاز شد و بر اساس آنچه در شیوه نامه ثبت نام (بصورت لینک الکترونیکی در سایت ثبت نام) و همچنین صفحه اول سایت ثبت نام این پروژه آمده و پس از آن به کرّات در مصاحبه های این دو مقام مسوول بر آن تاکید شده است اصول آن بر موارد زیر استوار است:

1- این واحدها صرفا برای اقشار متوسط رو به پایین جامعه که فاقد هرگونه زمین و مسکن بوده، از هیچگونه تسهیلات دولتی (جهت مسکن) تاکنون استفاده ننموده، متاهل بوده و بومی شهر تهران محسوب شوند در نظر گرفته شده است.

2-کل هزینه ساخت این واحدها از محل آورده متقاضیان تامین می گردد.

3- ساخت واحدها همزمان با ثبت نام شروع شده و کلیه واحدها تا پایان سال 1392 تحویل متقاضیان می گردد.

4- قیمت مربوط به هر واحد در دو بخش نقد و اقساط بلند مدت ده ساله از متقاضیان دریافت می گردد.

4-1- بخش نقدی شامل 4 قسط 20 میلیون تومانی با فواصل پرداخت سه ماهه (بر اساس بند 1 شرایط ثبت نام در سایت ثبت نام پروژه) و در نهایت یک قسط 40 الی 45 میلیون تومانی به عنوان قسط پنجم (بر اساس بند 6 شرایط ثبت نام در سایت ثبت نام پروژه) همزمان با تحویل واحد به متقاضی می باشد.

4-2- بخش اقساط شامل الباقی قیمت تمام شده هر واحد با در نظر گرفتن 70 درصد بهای کارشناسی زمین بصورت اقساط بلند مدت 10 ساله می باشد، بگونه ای که مبلغ هر قسط کمتر از یک میلیون تومان باشد (بر اساس بند 3 شرایط ثبت نام در سایت ثبت نام پروژه).

5- قیمت زمین پس از پرداخت قسط دوم 20 میلیونی {یعنی اسفند ماه 1391}توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین و ملاک عمل قرار می گیرد. {بر اساس اعلام اخبار در رسانه ها در اردیبهشت ماه 92 قیمت هر متر مربع زمین مربوط به اسفند ماه بصورت میانگین حدود 7/2 میلیون تومان اعلام شد.}

6- قرارداد پیش فروش هر واحد پس از پرداخت قسط سوم 20 میلیونی {یعنی اول خرداد 1392} منعقد می گردد {تاکنون انجام نشده است}.

7- متراژ مفید هر واحد 105 متر مربع، متراژ ناخالص 5/147 متر مربع و قدرالسهم زمین هر واحد 5/57 متر مربع می باشد.

8- واحدها دارای انباري، پاركينگ، آسانسور، كولر، پكيج، دربهاي ضد سرقت، كف سراميك، اتاق خوابها با كمد ديواري، لوازم بهداشتي و شير آلات درجه يك، دستشويي ايراني و فرنگي، نماي آجر و سيمان شسته می باشد. {اطلاعیه روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران که در سایت آن اداره کل موجود می باشد}.

9- پس از تسویه کلیه اقساط، سند هر واحد به نام متقاضی انتقال می یابد.

نکته: کلیه موارد ثبت نام در شرایط ثبت نام(مندرج در صفحه اول سایت ثبت نام)و نیز در شیوه نامه ثبت نام که لینک فایل آن در سایت ثبت نام قرار دارد بصورت یکسانآمده است و صرفاً در یک مورد مغایرت وجود دارد.

مغایرت: در شرایط ثبت نام، قسط پنجم که همزمان با تحویل واحد از متقاضی دریافت می گردد معادل 30 درصد از بهای کارشناسی قدرالسهم زمین در نظر گرفته شده که این مبلغ در بند 6 همین شرایط معادل 40 الی 45 میلیون تومان محاسبه و درج گردیده است در حالی که در شیوه نامه ثبت نامقسط پنجم معادل 30 درصد از بهای کارشناسی قدرالسهم زمین و الباقی بهای تمام شده ساخت در نظر گرفته شده است که مجموع مقدار آن نامعلوم است.

تحلیل اطلاعات اولیه

با توجه به اطلاعات فوق که در هنگام ثبت نام و بخصوص پس از اعلام قیمت زمین در اختیار بوده است هر متقاضی موارد را به صورت زیر تحلیل و با توجه به موجودی خود اقدام به ثبت نام نموده است:

1- با در کنار هم قرار دادن بند 2 و بند 6 شرایط ثبت نام مشخص می شود قسط پنجم یعنی30 درصد بهای کارشناسی قدرالسهم زمین هر واحد معادل 40 الی 45 میلیون تومان در نظر گرفته شده است؛ یعنی هر متر مربع معادل 3/2 الی 6/2 میلیون تومان، در حالی که در اردیبهشت ماه قیمت هر متر مربع زمین حدود 7/2 میلیون اعلام شده است که با احتساب این مبلغ نیز در بدترین حالت قسط پنجم یعنی 30 درصد قیمت زمین معادل 5/46 میلیون تومان خواهد شد.

توجه: در اطلاعیه روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران که در سایت آن اداره کل موجود می باشد قیمت زمین حدوداً متری 5/2 میلیون تومان نوشته شده است.

2- مطابق بند 3 شرایط ثبت نام الباقی قیمت تمام شده واحد مسکونی با در نظر گرفتن 70 درصد قیمت زمین بصورت اقساط ده ساله دریافت می شود که مبلغ هر قسط حداکثر 1 میلیون تومان و لذا مبلغ کل 120 میلیون تومانمحاسبه می شود. حال اگر بر اساس بند فوق قیمت هر متر مربع زمین 7/2 میلیون اعلامی در نظر گرفته شود 70 درصد قیمت قدرالسهم زمین هر واحد بر مبنای 5/57 متر مربع حدود 5/108 میلیون تومان خواهد شد که با احتساب سود تسهیلات 9 درصدی حدود 118 میلیون تومان می گردد و لذا الباقی هزینه ساخت 2 میلیون تومان برآورد خواهد شد.

بنابراین اگر بر اساس شیوه نامه ثبت نام، متقاضی در قسط پنجم ملزم به پرداخت الباقی هزینه ساخت نیز باشد این مبلغ با توجه به موارد فوق 2 میلیون تومان خواهد بود و حال آنکه بر اساس شرایط ثبت نام مابالتفاوت بهای تمام شده بایستی به همراه 70 درصد قیمت زمین بصورت اقساط پرداخت شود.

3- اگر فرض کنیم مبلغ 80 میلیون نقد که طی مراحل ساخت واحد از متقاضی دریافت می شود همان هزینه تمام شده ساخت باشد، با احتساب متراژ ناخالص 5/147 متر مربع، هزینه ساخت هر متر مربع حدود 542 هزار تومان خواهد شد. این عدد بسیار نزدیک به همان عددی است (540 هزار تومان) که گفته می شود ملاک عقد قرارداد پیمانکاران سازنده واحدها با اداره راه و شهرسازی می باشد. بنابراین کاملاً مشخص است که اداره مذکور در ابتدای ثبت نام کاملا به هزینه های ساخت هر واحد واقف بوده و کل هزینه ساخت را در قالب 4 قسط 20 میلیون تومانی بصورت نقد دریافت می نماید و هزینه ای از ساخت نمی ماند که در قسط پنجم به قیمت زمین اضافه گردد.

توجه: در اطلاعیه روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران که در سایت آن اداره کل موجود می باشد قیمت ساخت حدوداً متری 540 هزار تومان نوشته شده است.

کلیه موارد فوق نشان می دهد که هر متقاضی بایستی مبلغ 120 الی 125 میلیون تومان بصورت نقد و مبلغ 120 میلیون تومان بصورت اقساط بپردازد که در مجموع 245 میلیون تومان می گردد. این مبلغ بسیار نزدیک به همان 250 میلیون تومانی است که در سه ماهه اول امسال مسوولان مربوطه از جمله آقایان نیکزاد و واحدی به کرّات بر آن تاکید کرده اند.

 

آنچه تاکنون اتفاق افتاده است:

1- از زمان شروع ثبت نام تاکنون مبلغ 60 میلیون تومان (3 قسط) از هر متقاضی دریافت شده است.

2- پس از گذشت بیش از 13 ماه از شروع کار، این پروژه پیشرفت فیزیکی بسیار ناچیزی داشته است که در یک بازدید ساده کاملا مشهود است، در حالیکه هنوز حدود 30 درصد از مبالغ اخذ شده فوق از حساب متقاضیان برداشت نشده و هزینه نشده است؛ ضمن اینکه بر اساس شیوه ثبت نام مقرر بود کلیه واحدها تا پایان سال 1392 تحویل متقاضیان گردد. کاملاً واضح است که مدیریت ضعیف و عدم وجود اراده جدی جهت انجام پروژه باعث شده که حتی مبالغ دریافتی نیز تاکنون بصورت کامل هزینه نشود و بنابراین مطرح نمودن کمبود بودجه و یا منابع مالی از جانب مدیران پروژه کاملاً منتفی و بی محل خواهد بود.

3- پس از پیگیریهای مکرر متقاضیان، بنا به اعلام سایت اداره راه و شهرسازی استان تهران قرارداد پیش خرید این واحدها با تاخیر 5 ماهه نسبت به موعد مقرر (یعنی اول خرداد 92) در هفته اول آبان امسال تهیه و از متقاضیان جهت امضای آن دعوت شده است. در خصوص این قرارداد موارد زیر از جانب متقاضیان مطرح و نیازمند پیگیری جدی و یاری نماینگان محترم مجلس در خصوص آن می باشند:

3-1- این قرارداد در کلیه مفاد آن یک طرفه و بدون اطلاع متقاضیان تنظیم شده و بسیار ظالمانه است. آیا می توان در پروژه ای که متقاضیان، هزینه های آن را با فروش اموال ضروری و غیر ضروری زندگی خود و با مشقت و سختی تامین می نمایند قراردای اینچنین یکسویه و مبهم تنظیم و به مردم بیچاره تحمیل نمود؟! آیا در قوانین و قواعد کشور جمهوری اسلامی ایران قرارداد بین دو شخص حقیقی یا حقوقی یک موضوع دو طرفه و با تعامل طرفین نیست؟!

3-2- مفاد این قرارداد در بخش اعظم آن با شیوه نامه و شرایط ثبت نام، اطلاعیه های موجود در سایت اداره کل راه و شهرسازی و سخنان وزیر وقت و نیز سخنان آقای واحدی بعنوان مدیر کل و مسوول پروژه و از همه مهمتر با قانون اساسی و سیاستهای کلان نظام مبنی بر مساعدت و تسهیل در خانه دار کردن اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه مغایر است و متاسفانه بگونه ای تنظیم گردیده، گویی کلیه متقاضیان افرادی ساده لوح، ناآگاه و بی خبر و بی اطلاع از همه چیز و همه جا هستند و به حق و حقوق خود آشنایی ندارند.

3-3- بر طبق بند 2-1 این قرارداد هزینه ساخت اعیان جهت هر واحد 6/135 میلیون تومان نوشته شده است در حالی که مطابق محاسبات فوق و هزینه ساخت متری 540 هزار تومان و برمبنای متراژ ناخالص 5/147 متر، کل هزینه تمام شده ساخت هر واحد 7/79 میلیون تومان می گردد. این بند به معنی افزایش خودسرانه و یکطرفه 56 میلیون تومانی نسبت به شرایط اولیه ثبت نام می باشد که در نهایت با احتساب بخشی از قیمت زمین که به صورت نقدی دریافت می شود هر متقاضی مجبور به پرداخت حداقل 180 میلیون تومان وجه نقدی می باشد. آیا اقشار کم درآمد توانایی پرداخت 180 میلیون تومان وجه نقد را دارند؟! آیا اضافه نمودن 56 میلیون تومان وجه نقد به مبلغ پیش گفته 125 میلیونی در زمان ثبت نام، خلف وعده مسوولان و موجب سلب اعتماد عامه مردم و از هم پاشیدن خانواده های 2560 متقاضی نیست؟؟آیا در حالی که در چند ماه اخیر بنا به ادعای همه کارشناسان قیمت مسکن حدود 30 درصد کاهش داشته است میتوان قیمت یک پروژه مسکن مهر را 20 درصد افزایش قیمت داد؟؟! اخیراً آقای واحدی فرموده اند این افزایش جهت محوطه سازی و آماده و آباد نمودن محل و حق انشعاب و عوارض شهرداری است. آیا هزینه عملیات شهری و انجام امور زیربنایی و هزینه انتقال آب و گاز و برقبه این محل که بسیاری دیگر از مالکان زمینهای مجاور پروژه در آینده از آن استفاده خواهند کرد و نیز هزینه محوطه سازی و آباد نمودن محل سایت تهرانسر جزء وظایف این 2560 نفر متقاضی می باشد؟ آیا هزینه های این امور در مبلغ 540 هزار تومان هزینه ساخت دیده نشده است؟ آگر اینگونه است چرا در زمان ثبت نام این مسائل و هزینه ها بصورت شفاف و رو راست به اطلاع مردم نرسیده است تا بصورت روشن تصمیم به ثبت نام یا عدم ثبت نام بگیرند؟ آیا مدیران پروژه در محاسبات خود در ابتدای کار به کلیه هزینه ها توجه نکرده اند و اکنون تاوان آن را باید دور از چشم هر ناظر منصفی از متقاضیان تهی شده از هرگونه داراییگرفت؟ آیا واحد مسکونی که هزینه ساخت آن کمتر از 80 میلیون تومان است هزینه محوطه سازی اطراف آن و انتقال آب و گاز و برق به آن 56 میلیون تومان خواهد شد؟آیا می توان در یک پروژه مبلغ نهایی را 70% نسبت به مبلغ اولیه افزایش داد؟ آیا مسوولان به عواقب اجتماعی اینگونه مسائل فکر نکرده اند؟آیا به اینگونه برخوردها خدای ناکرده لغت "کلاه گذاری" اطلاق نخواهند کرد؟ اگر اینگونه است چگونه در اردیبهشت و خرداد همین امسال وزیر وقت راه و شهرسازی و معاون او آقای واحدی خبر از مبلغ 250 میلیونی واحدها و تحویل تعدادی از آنها در تیرماه بدون مطالبه حتی یک ریال اضافه تر می دادند؟؟! آیا وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید به دلیل مخالفت با اصل پروژه مسکن مهر تصمیم به نقره داغ کردن متقاضیان بی پناه که به دولت قبل اعتماد کردند و مجبور کردن آنها به انصراف دارد؟! قطعاً اینگونه نیست! پس چگونه است که وزیر قبل جناب آقای نیکزاد بصورت مستمر از روند این پروژه بازدید داشتند در حالی که وزیر فعلی اصولاً وجود چنین پروژه هایی را به روی خود نمی آورند؟!

3-4- در بند 2-2 قراداد بهای زمین مربوط به هر واحد بصورت علی الحساب و البته بدون مبلغ در نظر گرفته شده است در حالی که در بند 2-1 بهای تمام شده هر متر ساخت به مبلغ 1،291،100 تومان بصورت دقیق مشخص شده است! چگونه در حالی که به ادعای همین قرارداد در بند 4 زمان تحویل واحد به 15 ماه بعد از کلیه پرداختهای نقدی موکول شده و پروژه پیشرفت فیزیکی چندانی نداشته است در حال حاضر بهای تمام شده هر متر ساخت تا ریال آخر محاسبه شده است؟! آیا هزینه های تمام شده هر متر مربع از ساخت هر پروژه ای پس از اتمام کامل آن و در پایان پروژه مشخص نمی شود؟! آیا متقاضیان باید اینقدر ساده لوح پنداشته شوند؟! بر عکس؛ قیمت هر متر مربع زمین که طبق شیوه نامه باید پس از پرداخت دوم یعنی اسفند 91 تعیین و ملاک عمل قرار گیرد در این قرارداد مسکوت گذاشته و به بعد موکول شده است و فقط به قیمت کل آن بصورت علی الحساب نانوشته بسنده شده است! بسیار واضح است که بر اساس پلانی که از سایت و بلوکها و واحدهای آنها و موقعیت جغرافیایی آنها و طبقه هر واحد وجود دارد می توان در حال حاضر جهت زمین مربوط به هر واحد بر حسب طبقه مربوطه، بلوک مربوطه و .... با نظر کارشناس رسمی مورد وثوق طرفین قرارداد قیمت واحد دقیق تعیین نمود و در قرارداد گنجاند تا ملاک محاسبه قیمت کل زمین در پایان کار قرار گیرد.

3-5- چگونگی و زمانتحویل واحدها در ماده 4 قرارداد تنظیمی بسیار مبهم و مخالف شیوه نامه و شرایط ثبت نام و ساده انگارانه نوشته شده است و کاملا نیاز به اصلاح دارد. چکیده این ماده بدین صورت است که "پس از اتمام پروژه و تکمیل پرداخت نقدی، واحد ظرف مهلت 15 ماه تحویل می گردد". آیا واحد باید 15 ماه پس از اتمام پروژه تحویل گردد؟؟! یعنی در خوشبینانه ترین حالت 2 الی 3 سال دیگر؟ آیا قرار نبود این واحدها تا پایان سال 92 تحویل گردند؟ آیا نباید یکسال گذشته که سپرده نقدی متقاضیان در اختیار اداره کل بوده است جزء مدت قرارداد محسوب شود؟ آیا نباید قرارداد یک پایان مشخص داشته باشد؟ آیا نباید اگر اداره کل در تحویل واحد نسبت به زمان پایان قرارداد تاخیر نمود جریمه تاخیر داشته باشد؟

3-6- ماده 7 قرارداد در خصوص حل اختلاف که تبعیت لازم الاجرا از تفسیر مفاد قرارداد را بر عهده دفتر امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن قرار داده است کاملاً یکطرفه و ساده انگارانه است. بدیهی است که حل اختلاف در هیچ قراردادی را نمی توان بر عهده یکی از طرفین قرارداد یا ذینفعان قرارداد گذاشت و لازم است این مورد اصلاح و بر عهده مراجع قضایی صالح گذاشته شود.

3-7- در ماده 5 قرارداد واگذاری موضوع قرارداد تابع دستورالعملی قرار داده شده است که تا کنون ابلاغ نشده و وجود خارجی ندارد و مفاد آن مشخص نیست. آیا اداره کل محترم راه و شهرسازی انتظار دارد متقاضیان بدون رویت آن و موافقت با آن با چشمان بسته قرارداد را امضا نمایند؟!

خواسته های متقاضیان در خصوص پروژه و قرارداد

1- تنظیم قرارداد با حضور اداره کل و نماینده متقاضیان و لحاظ نمودن موارد فوق در مفاد آن

2- مبالغ و قیمت ها و شرایط تحویل و امکانات واحدها باید همان باشد که در شیوه نامه و شرایط ثبت نام و در اطلاعیه های روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران آمده است و هم اکنون بر روی سایت آن اداره کل قرار دارد.

3- هیچگونه افزایش قیمت بیشتر از 540 هزار تومان به ازای هر متر مربع ساخت اعیان و بیشتر از میانگین 5/2 میلیون تومان به ازای هر متر مربع زمین – که مقدار دقیق آن حسب موقعیت زمین تعیین می شود- برای متقاضیان قابل قبول نبوده و توانایی پرداخت آن نیز وجود ندارد و متقاضیان نیازمند کمک و مساعدت نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی جهت احقاق حقوق خود می باشند.

4- در صورتی که هزینه های محوطه سازی و انتقال آب و گاز و برق به محل سایت تهرانسر در مبلغ واحد ساخت که قبلاً اعلام شده است (یعنی 540 هزار تومان) دیده نشده است این مبالغ بایستی پس از انجام و اتمام این امور از مراجع مربوطه نظیر شهرداری اخذ گردد و کاملاً بدیهی است که متقاضی نمی تواند و نباید هزینه شهرسازی و آباد نمودن شهر را بپردازد، کما اینکه در آینده نیز اگر پس از تسویه کامل با اداره کل، مالک قصد فروش واحد خود را داشته باشد نمی تواند این هزینه ها را از خریدار بگیرد. در این خصوص متقاضیان دست یاری به سوی مسوولان دراز می کنند. آیا این هزینه ها نمی تواند در قالب اندک تسهیلاتی از جانب دولت یا در قالب همان 25 درصد تخفیف زیر قیمت محل که آقای نیکزاد و آقای واحدی به کرّات وعده آن را داده و از آن یاد کردند بگنجد؟

5- زمان تحویل واحد باید در قرارداد بصورت دقیق مشخص و شرایط تاخیر از آن واضح باشد.

6- ریز محاسبات و صورت وضعیت هزینه های هر واحد در هنگام تحویل واحد به متقاضی تحویل گردد.

7- ما متقاضیان قرارداد را یک امر دو طرفه و با تعامل طرفین می دانیم و بر همین اساس پیش نویس قرارداد مورد نظر خود را که بر مبنای شرایط و شیوه نامه ثبت نام تنظیم شده است به شرح پیوست ارائه داده و خواهان عقد آن هستیم.

 

امضای متقاضیان به همراه نام و نام خانوادگی در ذیل و در چندین صفحه آمده است:


مطالب مشابه :


ثبت نام وام در اداره پست

ثبت نام وام در اداره ایا واقعا این سایت برای این گاز بیمه سلامت کلیه ثبت
پیگیری خودرهای عمومی جهت گاز سوز نمودن

کاربر گرامی، فرم زیر بمنظور ثبت نام خودروهای ثبت نام شده در این سایت اداره تعاون
ثبت نام کالا برگ های نفت سفید و گاز مایع

ثبت نام کالا برگ های نفت سفید و گاز مایع سخنی از مدیر سایت.
تمدید مهلت ثبت نام کالابرگ نفت سفید و گاز

تمدید مهلت ثبت نام کالابرگ نفت سفید و گاز tejaratasan.ir ثبت نام نموده اند اداره کل
رییس جدید اداره گاز گراش: سه ماه دیگر صبر کنید

بهمن ماه ۸۹ رازقی رئیس اداره گاز گراش، در مصاحبه با سایت رییس اداره گاز ثبتنام
قابل توجه پذیرفته شدگان دانشکده نفت و گاز گچساران

با سلام و ضمن تشکر از بازدید شما از سایت دانشکده نفت و گاز جهت ثبتنام به اداره
نامه به مجلس

(بصورت لینک الکترونیکی در سایت ثبت نام) سایت آن اداره و گاز و برق به محل سایت
آغاز ثبت ‌نام آزمون استخدامی شرکت نفت

زمان ثبت نام آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران اداره گاز وب سایت تحلیلی اخبار
برچسب :