نمونه علامت تجهیزات ضد انفجار بر اساس استاندارد( Electrical Equipment Marking (ATEX

Electrical Equipment Marking

The electrical equipment that has been assessed and tested and, found to be in compliance with the relevant European Harmonized Standard is marked with the certification coding as described in the aforementioned standards.

 

Compiles with European Harmonized Standard.

 

For use in explosive atmospheres

 

Protection concept symbol.  The main concept appears first in the code

 

Gas Grouping

 

Temperature coding

 

Ambient temperature range in service.

 CERTIFICATION CODING EXAMPLE

 

  code.jpg

 


مطالب مشابه :


دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه تجهیزات ابزار دقیق

دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه تجهیزات ابزار آشنايي با ابزار دقيق: تجهيزات
2902 دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه تجهیزات ابزار دقیق

2902 دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه تجهیزات ابزار تجهيزات تجهيز ابزار دقيق.
دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه تجهیزات ابزار دقیق

گزارش کامل دوره کار آموزی از تجهیزات ابزار دقیق در پالایشگاه ابزار دقيق: تجهيزات
نکات مهم یک مصاحبه

تجهيزات ابزار دقيق باشید.مثلا برای یک پالایشگاه مطمئن باشید برق, ابزار دقيق
بسته آموزشی نقشه خوانی پايپينگ ( Piping Drawing )

اطلاعات لازم براي تجهيزات ابزار دقيق کارشناس پایپینگ پالایشگاه
نمونه علامت تجهیزات ضد انفجار بر اساس استاندارد( Electrical Equipment Marking (ATEX

مشاور خرید و تامین تجهیزات برق و ابزار تجربه ویژه بعنوان بازرس تجهیزلات پالایشگاه
ابزار دقیق مهندسی شیمی

و ابزار دقيق 48 - ديگر تجهيزات كنترلي واحد توليد بخار تصفیه اب, پالایشگاه,
جزوه آشنایی با سیستمهای ابزار دقیق 1

بازرس تجهیزلات پالایشگاه تجهيزات و اداوات ابزار دقيق اين تجهيزات بايستي
پروژه هاي انجام شده در شركت انديشه سازان صنعت

پالایشگاه تجهيزات تحت شبكه اتوماسيون زيمنس و انواع مختلف سيستم هاي ابزار دقيق به
برچسب :