برنامه سرویس و نگهداری ديزل ژنراتور MWM

برنامه سرویس و نگهداری  ديزل ژنراتور MWM

 برای دیدن سایت شرکت ریان پیشرو دیزل کلیک نمایید

WWW.SHRPISHRO.COM

دوره زماني : روزانه (به هنگام بهره برداري)

1-     بررسي و بازديد از ديزل ژنراتور به هنگام کار و اطمينان از عدم وجود صدا و لرزش غير عادي .

2-     بررسي و بازديد و کنترل سيستم خنک کننده سيم پيچ ژنراتور .

3-     بررسي و بازديد و کنترل سيستم خنک کننده موتور ديزل .

4-  بررسي و بازديد از درجه حرارت آب رادياتور و اطمينان از عدم افزايش آن از مقدار مجاز طبق دستور العمل و توصيه کارخانه سازنده .

5-  بررسي و بازديد از درجه حرارت اگزوز ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آن از مقدار حداکثر مجاز طبق دستور العمل و توصيه کارخانه سازنده .

6-  بررسي و بازديد وکنترل و ثبت لرزش تمام قسمتهاي مختلف و تعيين شده ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آنها از مقادير مجاز طبق دستورالعمل و توصيه کارخانه سازنده .

7-     بررسي و کنترل ولتاژ و جريان خروجي ديزل ژنراتور (هرسه فاز )و اطمينان از متعادل بودن مقادير .

8-  بررسي و کنترل ولتاژ و جريان تحريک ژنراتور و اطمينان از نرمال و عادي بودن مقادير (متناسب با ميزان بار ديزل ژنراتور) .

9-  بررسي و کنترل توان اکتيو و راکتيو ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آنها از مقادير مجاز (طبق دستورالعمل و توصيه کارخانه سازنده) .

10- بررسي و کنترل و بازديد از فرکانس ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش ويا کاهش آن از مقادير مجاز .

11-بررسي و کنترل و بازديد ضريب قدرت ژنراتور و اطمينان از عدم منفي شدن(اثر خازني)ضريب قدرت در مراحل مختلف باردهي ديزل ژنراتور .

12- بررسي و بازديد و اطمينان از بازبودن دمپر جلوي رادياتور ديزل ژنراتور .

دوره زماني : هفتگي

1-  بررسي و بازديد روغن موتور ديزل و اطمينان از مناسب بودن کميت و کيفيت روغن موتور (طبق ساعت کارکرد و دستورالعملهاي فني شرکت سازنده) .

2-  بررسي و بازديد از آب رادياتور و اتصالات آن و اطمينان از کافي بودن سطح آب رادياتور و عدم وجود نشتي در اتصالات .

3-     بررسي و بازديد از مخرن گازوئيل موتور ديزل و اطمينان از پر بودن آنها و عدم وجود نشتي اتصالات مربوطه .

4-  بررسي و کنترل و بازديد از عدم گرفتگي سطح رادياتور موتور ديزل و تميز نمودن سطح رادياتور با بلوور يا هواي صنعتي (در صورت نياز )

5-     بررسي و کنترل و بازديد از عدم نشتي روغن ار قسمتها و قطعات مختلف موتورديزل .

6-  تميز نمودن کليه سطوح ديزل ژنراتور بوسيله بلوور يا هواي صنعتي ,پارچه تنظيف ,برس موئي و اطمينان از عدم وجود هر گونه آلودگي .

7-  روشن و بکار انداختن ديزل ژنراتور حداقل دوبار در هفنه و هر بار به مدت 20 دقيقه و کنترل و بازديد از قسمتهاي مختلف ديزل ژنراتور و اطمينان از صخت عملکرد کليه قسمتها .

8-     بازديد و بررسي پمپ روغن موتور ديزل ژنراتور و اطمينان از صحت عملکرد آن .

9-     بازديد و کنترل و بررسي از وضعيت باطريهاي ژنراتور و اطمينان از مناسب بودن وضعيت آنها .

دوره زماني : ماهانه

1-     اندازه گيري مقاومت سيم پيچ استاتور ديزل ژنراتور بوسيله ميگر 1000 v و طبق دستور العمل فني مربوطه  .

2-     کنترل و بازديد از اتصالات الکتريکي جعبه اتصال کابلهاي قدرت ديزل ژنراتور و اطمينان از محکم بودن آنها

3-  کنترل و بازديد و بررسي محل اتصال کابلشوي قدرت به شينه هاي قدرت ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم وجود هر گونه تغيير رنگ ,ترک خوردگي ,شکستگي و سوختگي آنها .

4-  کنترل و بازديد از وضعيت روانکاري ياتاقانها و گريسکاري مجدد آنها (در صورت نياز و طبق دستورالعمل شرکت سازنده) .

5-  کنترل و بازديد و بررسي دمپينگ هاي پلاستيکي (لرزه گير)بين پايه و فنداسيون ديزل ژنراتور و اطمينان از سالم بودن آنها .

6-     کنترل و بازديد از فيلتر هاي هوا ,روغن و تعويض آنها (در صورت نياز و طبق دستور العمل شرکت سازنده)  .

 WWW.SHRPISHRO.COM


مطالب مشابه :


پیشرو 200 cc مسابقه ای (کورس) یا (وینر)

فقط موتور سیکلت - پیشرو 200 cc اولین و بزرگ ترین سایت تخصصی موتور های سنگین و نیمه سنگین در
موتور پارس ( پیشروی جدید )

فقط موتور سیکلت - موتور پارس ( پیشروی جدید ) - تمامی خصوصیات موتورهای موجود همراه با تصاویر
موتور سیکلت تریل روان 200 سی سی QM

فقط موتور سیکلت - موتور سیکلت تریل روان 200 سی سی qm - تمامی خصوصیات موتورهای موجود همراه با
فروش موتور سیکلت تریل پیشرو 150xl

نیازمندی های کرمان امروز - فروش موتور سیکلت تریل پیشرو 150xl - www.nke.ir آدرس جدید وب نیازمند یهای
پرواز 200 cc سوپر وینر

فقط موتور سیکلت اولین و بزرگ ترین سایت تخصصی موتور های سنگین و نیمه سنگین در سطح جهانی و
پولسار بی همتا !!!!

فقط موتور سیکلت - پولسار بی همتا !!!! - تمامی خصوصیات موتورهای موجود همراه با تصاویر مربوط و
معرفی سایت های مفید

گروه نرم افزاری پیشرو سافت بابل - معرفی سایت های مفید - ساخت نرم افزارهای مالتی مدیا - شبکه
برنامه سرویس و نگهداری ديزل ژنراتور MWM

شرکت ریان پیشرو برای دیدن سایت شرکت ریان پیشرو 1- بررسي و بازديد روغن موتور ديزل و
برچسب :