دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت 78 - فال حافظ آکاایران دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

فال حافظ آکاایران دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

فال حافظ آکاایران دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

فال حافظ دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

 

دیدی که یار آکا ایران

دیدی که یار آکا ایران

دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت

یا رب مگیرش ار چه دل چون کبوترم

افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت

بر من جفا ز بخت من آمد وگرنه یار

حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت

با این همه هر آن که نه خواری کشید از او

هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت

ساقی بیار باده و با محتسب بگو

انکار ما مکن که چنین جام جم نداشت

هر راهرو که ره به حریم درش نبرد

مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت

حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدعی

هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

چرا عاقل کند کاری ک باز آرد پشیمانی. از کاری که کرده ای بسیار نادم و پشیمانی. با شکست مواجه شده ای و فکر می کنی دیگر کسی تو را دوست ندارد و مورد احترام نیستی. اما مرور زمان همه چیز را دست می کند. مطمئن باش این شکست مقدمه ای است برای پیروزی بزرگ انشاالله.

تفسیر  فال   حافظ 2 :

تا رنج و سختی را تحمل نکنی به شادی و سرور دست نخواهی یافت. از شکست نا امید و مأیوس نشو. هر شکستی مقدمه ی پیروزی است. فعلاً روزگار به کام بی هنران و نامردان است اما همیشه حال روزگار یکسان نیست

 

دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت,دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت تعبیر,معنی  فال حافظ دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

فال حافظ دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

اختصاصی برگزیده ها


,