مقالات بهداشت محیط پذیرفته شده ( سخنرانی )

کاربرد روش نمونه برداری غیر فعال در سنجش آفت کش های کلره در منابع آب زیرزمینی منطقه لنجان اصفهان

افشین ابراهیمی، محمد مهدی امین ، ابوالفضل فراهانی، مهدی حاجیان، محمد قاسمیان، حسین فرخ زاده، بیژن بینا

 

18883 2

بررسی حذف یون کلرید از آب به کمک روش الکتروشیمیایی

امیر رضا طلایی، الهام کرم الهی، محمد رضا طلایی، مرضیه باقری

 

19058 3

مقایسه پلی آلومینیوم کلراید سیلیکاته شده و فرایند الکتروکوگولاسیون در حذف مواد آلی طبیعی آب شرب

ملکوتیان محمد، محوی امیر حسین ، حیدری محمد رضا، مصطفوی علی

 

18990 4

حذف فلوراید از محلول های آبی به وسیله کلینوپتیلولیت تهیه شده از خاک شهرستان میانه – استان آذربایجان غربی

آیت رحمانی، دکتر امیرحسین محوی، محمدرضا زارع، سید کمال غدیری ، حسن رحمانی

 

19129 5

بررسی خصوصیات کمی و کیفی پسماندهای بیمارستانی در

88- استان سیستان و بلوچستان در سال 1387

ادریس بذرافشان،فردوس کردمصطفی

پور،عطاءالله رخش خورشید،

حسین کمانی،علیرضا حسینی،

شهربانو میمنی،آتوسا قاینی،زهرا سرگزی

 

19269 6

بررسی کیفیت کود کمپوست تولیدی از پسماند های

روستایی در شهرستان بابل

عبدالایمان عموئی، مهندس حسینعلی اصغرنیا،

علی خدادادی

 

19545 7

مکان یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و سامانه اطلاعات (AHP)

مطالعه موردی: شهرستان ماهشهر) ) (GIS) جغرافیایی

سید نادعلی علوی ، ایمان پارسه ،

الهام احمدپور ، نعمت الله جعفرزاده، علی اکبر بابائی، محسن حسین زاده

 

19249 8

بررسی میزان آگاهی ونگرش زنان همسردار بندرترکمن در

زمینه بازیافت مواد زائد جامد در سال 1388

محمدعلی ززولی ،یوسف کر ،بهرام امیرخانلو، ،غلامعباس نکونام

 

19640 9

بررسی کمیت و کیفیت مواد زائد جامد و قابلیت بازیافت آن

در حوزه مرکزی استان گیلان

آزاده محمدی گلرنگ، سجاد حسینی،

سیامک دوستدار

 

18863 10

آنالیز کمی _ کیفی و بررسی میزان آگاهی پرسنل از نحوه

مدیریت زباله های آزمایشگاههای تشخیص طبی شهر رشت

_ سال 1388

رامین نبی زاده،مسعود بینش برهمند،

سیمین حسینی،

 

18966 11

حذف نیترات از محلول های آبی با استفاده از فرایند الکتروکواگولاسیون

محمد ملکوتیان، نادر یوسفی، علی فاتحی زاده

 

19427 12

ارزیابی حذف سورفاکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات در

سیستم هوادهی ممتد با سیکل متناوب

مهندس ابوالفضل اژدرپور - دکترسید باقر

مرتضوی - دکتر علی خوانین - دکتر غلامرضا موسوی

 

19590 13

بررسی اثر سورفاکتانت بر کارایی فرآیند اصلاح زیستی خاک آلوده به فنانترین

معصومه روانی پور، روشنک رضایی کلانتری ، مهدی فرزادکیا، سمیره هاشمی نجف آبادی

 

19084 14

امکان سنجی تعیین استاندارد تخلیه نانوذرات اکسید روی و اکسید تیتانیوم به محیط زیست با استفاده از آزمون زیستی کاظم ندافی، محمدرضا زارع

PM2.5 ،PM و غلظت 1 (AQI) 19079 15 بررسی شاخص کیفیت هوا

در هوای شهر قم PM و 10

محمد عزیزیفر، کاظم ندافی، مجید محمدیان،

مرتضی صفدری

 

19024 16

بررسی تاثیر مواجهه با آلودگی صوتی ترافیک در دوران بارداری بر روند یادگیری، تثبیت حافظه فضائی و اضطراب فرزندان نر

موش های صحرائی مرضیه برزگر، سید علیرضا طلائی زواره، محمود سلامی

 

19189 17

بررسی ارتباط عناصر اقلیمی و آلاینده های هوای شیرازبا مرگ ومیر ناشی از بیماریهای قلبی و تنفسی

منصوره دهقانی، طاهره درویش دوست خیرآبادی، زهرا زمانیان

 

19591 18

مدلسازی بیوفیلترها در کنترل انتشار سولفیدهیدروژن در هوا

فاطمه مهرآرا،محمدرضا طلائی ، محمدعلی اسداللهی

 

18982 19

مطالعه و بررسی روشهای راه اندازی و بهره برداری از نیزارهای مصنوعی با جریان زیر سطحی

ابوالفضل رحمانی ثانی، علی اکبر عظیمی، ناصر مهردادی، علی ترابیان

 

19555 20

امکان سنجی استفاده از تالاب مصنوعی زیرسطحی با جریان افقی در حذف فسفر از فاضلاب مصنوعی در شرایط

آزمایشگاهی

سید عباس میرزایی-نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد

 

19552 21

حذف همزمان آمونیوم و نیتریت از فاضلاب توسط فرآیند

و ارزیابی اجرای فرآیند UABF در راکتور Anammox

Modified Stover-Kincannon توسط مدل کینتیکی

رزا آزادی، علی اکبر بابایی،

نعمت الله جعفرزاده، الهام احمدپور، نادعلی

علوی، تانیا آزادی، طناز آزادی

 

19265 22

کارایی راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک MBBR در  حذف بیولوژیکی ترکیبات ازته فاصلاب به روش

نیتریفیکاسیون جزئی/ دنیتریفیکاسیون

علی ظفرزاده، بیژن بینا، مهناز نیک آیین، حسین موحدیان عطار، مهدی حاجیان نژاد

 

19263 23

بهینه سازی فرایند حذف رنگ از ری اکتیو بلو 19 بوسیله قارچ گانودرما با استفاده از روش سطح پاسخ

دکتر مهران محمدیان، دکتر علیرضا مصداقی نیا، دکتر کاظم ندافی، دکتر سیمین ناصری، دکتر مسعود یونسیان، دکتر مهناز مظاهری، دکتر ساسان رضایی، حسین حمزه ای

 

19141 24

بررسی وضعیت تصفیه طبیعی فاضلاب توسط آب بندان(

مرزون آباد (Wetland

حسینعلی اصغرنیا - فرحناز صدیقیان– فرشید

جعفرزاده– زهرا شاهنده– ذبیح اله یوسفی– عبدالایمان عمویی

 

18972 25

کحلیذنو فپ تفیل سوفالای ت ا ت زا م صحلالوح ل شهداه ب یا آبدت یر ب جا ناس تت فهااده ی اکزا تی خاونکی محمد ملکجوعتفیارز نا،د نها دحریقویقسف ی یف ر، دنعمت الله

 

19359 26

شناسایی کلیفرم های کل و گوارشی و هتروتروف ها به روش

به روشهای E.coli O157:H میکروبیولوژی و 7

در تصفیه خانه آب Real Time PCR ایمنولوژیک و

اصفهان

پیمانه عطابخش، محمد مهدی امین، سید حسین مرتضوی ، عباس اخوان سپهی

 

19376 27

بررسی وضعیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان بردسیر

محمدملکوتیان، محمد حسن محمودیان ، حسن ایزانلو، مریم مصرقانی ، جمشید مومنی

 

18943

حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی و نیکل دو ظرفیتی

در حضور نانوذرات UV از محلولهای آبی با استفاده از اشعه

دی اکسید تیتانیوم: مطالعه سینیتیکی

مهدی شیرزادسیبنی* 1،محمدتقی صمدی 2

19146 29 بررسی میزان حذف تری کلرو اتیلن توسط نانو لوله های

کربنی از محلول آبی

علی نقی زاده، دکتر سیمین ناصری،

مهندس شاهرخ نظم آرا

 

19348 30 تولید کربن فعال از تایرهای مستعمل فعال شده با هیدروکسید

پتاسیم و استفاده در حذف رنگ اسیدی از محلول های آبی

ادریس حسین زاده، علیرضا رحمانی،

قدرت الله روشنایی، حسن ذوالقدر

 

19070

حذف کروم شش ظرفیتی توسط نانوذرات زئولیت اصلاح

شده

حمیدرضا تشیعی، حسین موحدیان عطار،

مهدی کمالی،

محمدمهدی امین، مهناز نیک آئین

18985 32

بررسی پیامدهای بهداشتی و زیست محیطی کاهش آب

دریاچه ارومیه، با مقایسه تطبیقی با موارد مشابه در سایر

نقاط جهان ( نظیر: دریاچه های آرال، چاد، ابینور، ئایدینگ

کۆل و بۥگا )

سلیمانی زیوه محمد، پروفسور گویچایلی

شوقی، خوش منش کافیه، غلامی

سیدرضا،

مینایی مهر سعید

 

19223 33

بررسی تناسب مکان یابی محل دفن پسماندهای شیراز با

شاخص الکنو

منصوره دهقانی ، محمد حسین ابجدیان ، زهرا زمانیان

 

19083 34

بررسی پتانسیل تولید انرژی از پسماندهای جامد شهری در ایران

دکتر مهدی فرزادکیا، محمد امین کرمی ،مصطفی کریمایی

 

19228 بررسی رشد و تولید مثل آیزنیافئوتیدا در فضولات دامی 35

سیدعماد شاقاسمی، رمضان امینی

 

18979 36

ارزیابی نحوه تولید گاز در لندفیل و سیستم های مدیریت و جمع آوری آن امین خلیلی،کاظم بدو،

 

18962 37

بررسی مواد مغذی کمپوست تولیدی از زائدات الی موجود در پسماند شهری ( مطالعه موردی کارخانه کمپوست خمین )

-سعید صالحی-احمد عامری- احمد جنیدی-مهدی فرزاد کیا- رامین نبی زاده-سعید امینی-ایرج هاشمی

 

19608 38

کاهش میزان روی در آمیزه های تایر مجید امانعلی خانی

 

18881 39

برآورد تعداد مرگهای قلبی و تنفسی منتسب به آلودگی

( هوای شهر تهران بر حسب ذرات( 1385

آزاده سیف،دکتر احمد جنیدی جعفری، دکتر

روشنک رضایی، مهندس شیدا ملک افضلی،

دکتر علیرضا ظهور

 

19430 40

بررسی میانگین غلظت ذرات معلق موجود در هوای شهر خرم آباد در سال 87

سید حامد میرحسینی، بهرام کمره ای، مهدی بیرجندی

 

19823 41

بررسی میزان گاز رادون در خوابگاههای اصلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1388

علیرضا منتظرابدی، محمد احمدیان، محمد رضا واحد ، پروین برهانی، احمد رجبی زاده، علیرضا بینش

 

19716 42

برّرسی میزان آئروسلهای باکتریایی در هوای تصفیه خانۀ

فاضلالاب شهر کرمان

محمدملکوتیان،نغمه راداکریشنا، ملیحه پورشعبان مازندرانی. هیوا حسینی

 

19392 43

 

(Acipenser 19474 46 تجمع زیستی کادمیم در تاسماهی ایرانی

persicus)

فاطمه شریعتی فیض آبادی، عباس اسماعیلی ساری، علی ماشینچیان، محمد پورکاظمی

 

18935 47

بررسی وضعیت بهداشت محیط مسکن روستای میرزا آباد

شهرستان خاش در سال 1386

عطا اله رخش خورشید، ادریس بذرافشان، حمیده اکبری،کورش شهرکی،اقبال شیرزایی، بهزاد رضا زهی

 

19018 48 بررسی انواع روغن و دفعات سرخ کردن بر روی میزان

پراکسید زولبیای تهیه شده شهر کاشان سال 88

ذات اله عاصمی، محسن تقی زاده ، حسین

شاکری، فاطمه گل سرخی ،سعیده داوری، محسن فتحی مقدم ، احسان زارعی

 

18984 49

تعیین میزان فلوراید در شیر مصنوعی (شیر خشک) مصرفی

در ایران در سال 1388

مرجان قنبریان، مریم قنبریان، امیر حسین محوی ، مسعود قنبریان

 

19264

بررسی کیفیت میکروبیولوژیکی و کلرزنی آب آشامیدنی شهر زنجان در سال 1388

دکتر مهران محمدیان، مهندس ناصر افشاری، مهندس جلیل نصیری، مهندس مهدی ورقایی، زینب فرهنگی،

 

51 19273

بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر قم در

1387- سال 88

محدثه نجفی، زهرا محمدی خواه،

محمد حسن محمودیان

19107 52

حذف کرم شش ظرفیتی مازاد از آب با استفاده از جذب در خاکستر استخوان دکتر قادر غنی زاده ، دکتر محمد تقی قانعیان،

مهندس قربان عسگری، فریبرز شهبازی، زهره طاهری

 

19476 53

بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی شهر گرگان

جهت مصرف آب شرب با استفاده از زمین آمار

نفیسه صابری - عبدالرسول سلمان ماهینی - امید عبدی

 

19616 54

بررسی اثرات آلودگی آب با بخش محلول در آب نفت خام بر

تجمع فلزات سنگین در بافت عضلۀ بچه کفال ماهیان

خلیج فارس

مهتاب قریب خانی ، شهربانو عریان

 

19349 55

حذف رنگ اسید بلک 1 محلول های آبی با استفاده از کربن

فعال تولیدی از پیرولیز تایرهای مستعمل فعال شده با

هیدروکسید پتاسیم

ادریس حسین زاده، علیرضا رحمانی،

قدرت الله روشنایی، ، فاطمه ناظمی

19890 56 بررسی روشهای غیرسوز و دستگاههای استریلایزر بکار گرفته

شده در امحاء پسماندهای عفونی ذبیح الله یوسفی ،معصومه ولی زاده

 

19842

ارزیابی میکربی دستان شاغلین فست فود شهر جهرم

عبدالوحید کوهپیما – رضا رحمانیان –

ابوالفضل اعمی زادگان

58

19898

مقایسه استفاده از پر استیک اسید و پراکسید

هیدرو ژن در جایگزینی فرم آلدهید به منظور ضد

در (ICU , CCU) عفونی سطوح در بخشهای وی ژه

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عرق شهید

رجایی تهران.

دکتر تورج بابایی _

نجم السادات سبحانی –

دکتر سعید حسینی _ زهرا حنیفی – هادی

خلج

19282 59

بررسی دوزیمتریک و میزان رعایت اصول حفاظتی در برابر

در مطبهای دندانپزشکی شهر سنندج در سال 1388 X اشعه

رامین خوش نیت ،

محمدرضا حق شناس ،. شریفه حمیدی ،.

 

19105 60

جهشزایی در باکتری سودوموناس آئروژینوزا جداسازی شده از لجن فعال جهت افزایش میزان جذب فلز کادمیوم

اکرم جباری نژاد کرمانی، محمد فائزی قاسمی،

محمدرضا شکیبایی، آزیتا خسروان، آرمیتا فرهمند

 

19755 61

کاهش میزان بار الودگی و شاخص های شوری فاضلاب

توسط عملیات ناپیوسته بیولوژیکی توسط اسپرژیلوس

فلاووس

ساراقاید، رضا مرندی، عباس اخوان سپهی

62

19136

بررسی تفاله آبگیری شده سیب در تجزیه زیستی

هیدروکربن های نفتی در خاک

علیرضا ایرانمنش، مهدی انصاری، جاوید امینی، اکرم جباری نژاد، محبوبه عادلی

 

19757

توسعه روش میکرو استخراج مایع - مایع پخشی برای اندازه-

گیری یون مس در نمونههای زیست محیطی

مصطفیگلشکن، شهابشریعتی ، نقی سعادتجو

 

19748

جذب فلزات سنگین موجود در شیرابه لندفیل توسط گیاه

ویتیوار

دکتر حسین علیدادی،

دکتر علی اصغر نجف پور

19448 65 حذف فتوکاتالیستی استرپتوکوکوس فکالیس از آب با

ZnO استفاده از نانو ذرات تثبیت شده

حسین معصوم بیگی، عباس رضائی، علیرضا

ختائی، سید جمال الدین هاشمیان ، گیتی کاشی

 

در محیطهای آبی با ZnO و TiO نانوذرات 2 LC 19172 تعیین 50 66

استفاده از دافنیا مگنا در زمان های مختلف

4 محمدرضا زارع، کاظم ندافی، مسعود

یونسیان، محمود علی محمدی، نوشین

راستکاری، مریم غنی

 

19475 67

ارزیابی آلودگی میکروبی آب آشامیدنی اتوبوس های بین

شهری پایانه مسافربری شهید کلانتری کرج در ایام مسافرت

های نوروزی سال 1389

مقصود جعفری نیا، محمد مهدی سوری، شجاع صیدی، خاور جوانمرد، نگین والائی

 

19428 68

بررسی حذف نیترات از آب آشامیدنی به روش الکتروشیمیایی

گیتی کاشی، دکتر عباس رضایی ، دکتر احمد جعفری جنیدی ، دکتر علیرضا ختایی

 

19727 69

اصلاح فرایند نمونه برداری میکروبی و کلر سنجی با هدف افزایش کیفیت نظارت، ارزش آماری و کاهش هزینه ها در

کنترل شبکه های آبرسانی

رضا علی فلاح زاده ، وحید جعفری ، داود قدیریان، محمد هادی فرح زادی

 

19033

بررسی کارایی فیلتر سنگی با بستر سنگ آتشفشان در حذف مواد مغذی از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب خوی

محمد حسن احرامپوش، محمد تقی قانعیان، بایرام هاشم زاده، مهدی مختاری،اکرم جمال

 

19770 71

بررسی کارایی روش های اکسید اسیون پیشرفته در تجزیه

سیانید

دکتر رضا شکوهی، مهندس لیلا ابراهیم زاده ،

مهندس سیدجمال الدین ابراهیمی،

لاله کلامی

در کاهش بار (MBR) 19367 72 استفاده از بیورآکتورهای غشایی

آلودگی در تصفیه خانه فاضلاب شهری جنوب اصفهان

سمیه افشارمنش، محمد مهدی امین،

حسن ایزانلو، حمیده ابراهیمی، علی ترابیان

19849 73

مدیریت و ایمنی پسماندهای آزمایشگاهی

(مطالعه مورد : آزمایشگاه های شیمی دانشکده علوم پایه

دانشگاه گیلان )

مریم موسوی اشکوری، آتس سا قاصدی، مجید

آروند

19483 74

سنتز و کاربرد نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات جهت حذف رنگ سافرانین از

نمونه های آبی

شهاب شریعتی، محمد فرجی، یدالله یمینی، علی اصغر رجبی

 

19886 75 بررسی کارآیی فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته بر پایه ازون در تصفیه پساب حاوی رنگزای اسید آبی 92 جلال بصیری پارسا، سارا حق نگهدار

 

19508 76

بررسی اثر دما در زمانهای مختلف تماس بر بخشی از لجن در کاهش لجن مازاد بیولوژیکی در سیستم SBR

مریم پازکی 1 ، علی ترابیان 2 غلامرضا نبی بیدهندی


مطالب مشابه :


پایانه مسافربری شهید کلانتری بصورت شبانه روزی آماده خدمات رسانی به شهروندان محترم می باشد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرج ، سازمان ترمینالهای مسافربری کرج وحومه از
آغاز بکار واحد جدید خسارت اتومبیل بیمه دانا در کرج

9 نفر از کارکنان شعبه کرج در واحد خسارت اتومبیل این شعبه واقع در پایانه مسافربری شهید
ترمینال شهید کلانتری

ترمینال شهید کلانتری کرج - پایانه شهید کلانتری کرج شرکت مسافربری ایران پیمان -
آدرس پایگاه های ستاد اسکان زائرین فرهنگی مشهد مقدس در نوروز 91

دبستان خیبر --- خیابان امام رضا،نرسیده به پایانه مسافربری شهید کلانتری 6 شهید رجایی
آدرس پایگاه های اسکان فرهنگیان مشهد نوروز 94

خیابان امام رضا،نرسیده به پایانه مسافربری بزرگراه شهید کلانتری، میدان دبستان شهید
آدرس پایگاه های اسکان فرهنگیان مشهد نوروز 94

خیابان امام رضا،نرسیده به پایانه مسافربری بزرگراه شهید کلانتری، میدان دبستان شهید
مقالات بهداشت محیط پذیرفته شده ( سخنرانی )

معصومه روانی پور، روشنک رضایی کلانتری ، مهدی و عرق شهید. پایانه مسافربری شهید
محصولات دودی؛ خوشمزه اما پرخطر

های بینشهری پایانه مسافربری شهید کلانتری کرج دکتر نصراله کلانتری، مهندس محمد
آدرس پایگاههای اسکان فرهنگیان مشهد مقدس - نوروز 1393

بزرگراه شهید کلانتری - دبستان شهید از طریق پایانه مسافربری وارد مشهد می شوند
برچسب :